Branche, teknologi, komponentdistribution

 

E-24: Bæredygtighed skal være en del af designet - men der må også godt tjenes penge...Lars Kongsted-Jensen, direktør og partner i EP-TeQ vil på E-24 holde foredrag om 'Bæredygtighed og profit i elektronikproduktion'.

E-24: Bæredygtighed skal være en del af designet - men der må også godt tjenes penge...

På Elektronikmessen, E-24, der afholdes mellem 3. og 5. september i Odense Congress Center, vil det blive belyst, hvordan 'Design for Excellence' kan give bæredygtige elektronikprodukter samtidig med, at der også er fokus på de økonomiske aspekter.

Del artiklen på

Det er ingen skam at tjene penge. Selv om pris og økonomi på papiret er skubbet ned ad forbrugernes rangstige i forhold til miljø og bæredygtighed, så kan ingen virksomhed overleve uden en sund økonomi og et overskud på sine produkter. Den gode nyhed er dog, at bæredygtighed, ansvarlighed og et lavt forbrug sagtens kan kombineres med en profitabel udvikling, fremstilling – og ikke mindst test – af elektronikprodukter. Det vil flere konferencer under den kommende E-24 elektronikmesse i Odense Congress Center i dagene mellem 3. og 5. september sætte fokus på.

Der er en række begreber, der er blevet en indgroet del af elektronikkens DNA: Mange elektronikproducenter taler i dag om DfM – Design for Manufacturability. Det handler ikke udelukkende om PCB’et som komponent, men også om at vælge komponenter og produktionsmetoder, der sikrer en let og logisk montage af komponenter, så man trækker tunge, manuelle arbejdsprocesser ud af montagen. Det gavner vestlig produktion, hvor manuelt arbejde er dyrere end i eksempelvis Asien.

- Hvis vi skal kunne producere konkurrencedygtigt i Vesten – og ikke mindst Danmark – så skal vi tænke alle processer ind i designet. Mange producenter anvender i dag stadigvæk bølgeloddere til lodning af de såkaldt leadede eller 'through-hole' komponenter. Bølgeloddere bruger for eksempel meget energi sammenlignet med selektive loddeautomater, hvor en pot med en lille fontæne af flydende tin føres hen under den komponent, der skal loddes. Begge typer skal tænkes ind i designprocessen, så man ikke 'skyller SMD-komponenter af' i loddeprocessen, siger Lars Kongsted-Jensen, direktør og partner i EP-TeQ.

Designet skal være optimalt fra starten

DfM er ledsaget af en række overbygninger, der alle bidrager til vejen mod DfX og dermed i sidste ende DfP – og kombinationen af bæredygtighed og en profitabel fremstilling af elektronikprodukter. Lars Kongsted-Jensen påpeger i den forbindelse DfA – Design for Automation – hvor man i sit design tænker en maksimal automationsgrad ind i elektronikproduktet. Alt, hvad der fjerner overflødige skridt fra fremstillingen, både letter logistikken og minimerer energiforbrug under selve produktionen.

- Det handler i høj grad om at optimere sit elektronikdesign fra starten. Hos EP-TeQ har vi fra starten haft meget fokus på DfT – Design for Test – hvorved det bliver gjort muligt at teste sine produkters funktion undervejs, og typisk på printniveau, så fejl og bugs kan fjernes inden en funktionstest. Man skal altså i designet tænke en nem adgang til testporte ind i designet. X’et i DfX er mange ting, men får man alle parametre tidligt ind i sit designforløb, så er meget vundet, og man ender med produkter, som er både bæredygtige og økonomisk stærke, siger Lars Kongsted-Jensen.

Han vil også gerne fortælle om de meget væsentlige DPMO-tal under E-24 messen. DPMO står for Defects Per Million Opportunities, kort omformuleret til antal af mulige fejl pr. million monterede komponenter. DPMO kan variere dramatisk, og valget af komponentpakning med et lavt DPMO kan have en afgørende betydning for et slutprodukts profit. Når også DPMO tænkes ind i designet, vil produktionsprocessen typisk kunne give en bedre kvalitet med flere produkter der bliver korrekt monteret og loddet i første omgang (1. pass yield), fortæller Lars Kongsted-Jensen fra EP-TeQ, der under E-24 vil holde foredrag om 'Bæredygtighed og profit i elektronikproduktion'.

Besøg E-24 mellem 3. og 5. september i OCC, Odense, og se selv mulighederne hos alle lige fra start-ups til etablerede, store design-, komponent-, produktions- og testvirksomheder på markedet. Alle er samlet i Hal C, hvor messeledelsen også har integreret det dybt interessante konferenceprogram samt mad og drikke, der jo også er en væsentlig del af den gode messeoplevelse.

Det er gratis at besøge E-24, og Odense Congress Center er let at komme til med rigelige P-pladser.

23/5 2024
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma