Produktion

 

Nyt partnerskab vil gøre cementproduktion mere klimavenligArkivfoto: Colourbox.

Nyt partnerskab vil gøre cementproduktion mere klimavenlig

FLSmidth går sammen med blandt andre Teknologisk Institut og DTU om at reducere CO2-udledningen fra cementproduktionen ved at erstatte fossilt brændsel med elektricitet.

Del artiklen på

Med målet om at reducere CO2-udledningen fra produktion af cement med op til 50 procent vil et nyt partnerskab, ECoClay, udvikle og kommercialisere ny teknologi, som erstatter de fossile brændstoffer tilkalcinering af ler med elektricitet. Processen forventes at reducere
CO2-emissionen fra cementproduktion betydeligt. Både ved brug af ler i cement og ved at erstatte de fossile brændstoffer til processen med elektricitet fra vedvarende energikilder.

Cementkoncernen FLSmidth er projektleder for ECoClay-partnerskabet og får følgeskab af Teknologisk Institut, Danmarks Tekniske Universitet -DTU, energilagringsfirmaet Rondo Energy samt cementproducenterne franske VICAT og colombianske Cementos Argos. Projektet er delvist finansieret' af Energistyrelsens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP.

- Betydningen af dette partnerskab er markant. ECoClay vil accelerereden grønne omstilling af cementproduktion og sætte en ny standard for industrien. ECoClay er endnu et vigtigt skridt mod at nå vores nul-emissions-løfte om at få cementproducenterne til at kunne drivederes anlæg uden emissioner i 2030, siger Carsten Riisberg Lund, Cement Industry Præsident i FLSmidth.

Brændt ler nedsætter emissioner

Beton i anlæg og byggeri er produceret ved hjælp af cement, der indeholder en stor mængde brændt kalk. Brænding af kalksten kræver varme, og kalkstenen afgiver i sig selv CO2, og derfor står produktionaf cement i dag for syv procent af den globale CO2-udledning. De seneste år har branchen dog arbejdet med brændt ler som delvis erstatning forcement i beton.

I forsøg udført af FLSmidth og ved hjælp af deresnyeste ler-kalcineringssystem, der kan producere en yderst reaktiv ler, er det nu muligt at erstatte op til 30 procent af kalkindholdet med ler.Sammenlignet med traditionel kalkstens-baseret OPC-cement er detmsåledes muligt at spare op til 40 procent CO2 per ton cement.

I ECoClay skal parterne udvikle en metode til at bruge elektricitet i stedet for fossilt brændsel som kul til ler-kalcineringen, og her forventer ECoClay-partnerskabet at reducere CO2-udledningen med yderligere ti procent.

Erstatte fossilt brændsel med el

I projektet skal Teknologisk Institut udvikle en praktisk brugbar metode til at brænde lerpartiklerne med brug af elektricitet.

- Elektrificering af industriens højtemperatur-processer med vedvarende energikilder er vigtige for den grønne omstilling og et kerneområde for Teknologisk Institut. Vi ser frem til at kunne være med til at gøre brugen af vedvarende energi anvendeligt for cementindustrien og
bidrage til arbejdet mod at gøre cement CO2-neutral, siger  divisionsdirektør Mikkel Agerbæk hos Teknologisk Institut.

DTU skal udvikle styringssystemerne, som bruges til hurtigt og effektivt at kunne styre den elektrificerede kalcineringsproces økonomisk effektivt, gunstigt og fleksibelt. Men også til at styre den elektrificerede proces op mod el-systemet således, at processen og dens termiske lager tilpasses svingende elpriser økonomisk optimalt.

- Vi glæder os meget til dette samarbejde, som inkluderer flere virksomheder og tre DTU-institutter, og som vil blive en meget vigtig brik i at omstille den energitunge industri fra fossile brændsler til anvendelse af el produceret med CO2-neutrale teknologier, siger
seniorforsker Peter Arendt Jensen ved DTU Kemiteknik.

Efter den indledende laboratorieudvikling og test af teknologierne til høj-temperatur elektrisk varmeudvikling og mulighederne for at lagre energi fra vedvarende energikilder og tilpasning til elnettet, skal teknologien testes og demonstreres på FLSmidths R&D Center i Danmark.

Her forventer man, at den nye proces er både bedre end den konventionelle brænding af ler, at processen har et lavere miljøaftryk  og har en lavere udledning af emissioner.

ECoClay partnerskabet forventer at have den første kommercielle fuldskala-produktion af elektrisk ler-kalcinering klar i slutningen af 2025.

28/4 2022
Produktlinks
Find din leverandør:

kabelkonfektionering

Mekanikløsninger

Tilføj dit firma

Webinarer, events og messer

Mest læste


Læs magasinet

Læs magasinet

Nyeste Nyheder