Video & Audio

 

Sound Hub Denmark vil have 'lyd' ind i ungdomsuddannelserne

Sound Hub Denmark vil have 'lyd' ind i ungdomsuddannelserne

Sammen med Struer Statsgymnasium er Sound Hub Denmark i gang med et udviklingsprojekt omkring et lydkit og en undervisningsplatform. Projektet er som udgangspunkt målrettet mod danske almene og tekniske gymnasier.

Sammen med Struer Statsgymnasium er Sound Hub Denmark med hovedsæde i Struer i gang med et spændende udviklingsprojekt omkring udviklingen af et lydkit og en tilhørende undervisningsplatform. Et projekt, der som udgangspunkt, er målrettet mod danske almene og tekniske gymnasier.

I projektet arbejdes der med at udvikle en undervisningsplatform for tidlig indlæring omkring lyd og produktudvikling, og der indgår flere moduler med specifikke læringsmål og tilhørende undervisningsmateriale.


Formålet med projektet er at give undervisere på ungdomsuddannelserne en let tilgængelig og testet undervisningsplatform for inspirerende undervisning med udgangspunkt i lyd.

Platformen skal løbende udvikles med det formål at forbedre elevernes:
-  Digitale kompetencer gennem materialer, processering, udvikling og innovation gennem lyd
- Evne til at bygge, konstruere og teste fungerende prototyper ud fra problem-baserede projekter
- Karrieremuligheder og teknologiske fundament indenfor Science, Technology, Engineering og Mathematics (STEM).

Lyd understøtter motivation og læring indenfor videnskabsområdet

Projektleder Knud Funch fra Sound Hub Denmark, forklarer:
- På kort sigt er et af de underliggende mål, at flere unge skal få oplevelser indenfor teknologi og engineering baseret på lyd og programmering. Det skal gerne få dem til at reflektere over vigtigheden af lyd i bredest mulige forstand.

- På lang sigt, er målet at unge mennesker skal inspireres til at vælge en STEM-relateret uddannelse, f.eks. inden for akustik og digital signalbehandling og få lyst til at blive lyd-iværksættere

Undervisning i lyd gøres let tilgængelig

Målet med at forbedre elevernes evner gennem et lydkit og undervisningsplatform nås ved at udvikle, teste og konstant forbedre de læringsmoduler, der har med lyd og programmering at gøre, hvilket foregår i et samarbejde med de involverede gymnasier.

Rektor Mads Brinkmann Pedersen fra Struer Statsgymnasium motiverer det således:
- Lærerstaben på danske gymnasier i Region Midtjylland vil blive tilbudt let tilgængelige og gennemtestede værktøjer til at skabe inspirerende STEM-undervisning med udgangspunkt i lyd.

Med lydkittet kan gymnasierne undervise eleverne i både projektorienterede og emnespecifikke emner. Yderligere ekspertise i undervisningslære og proces-/resultatevaluering er inkluderet fra VIA Universitys program for matematik og videnskabsdidaktik.

Audio-teknologiambassadører fra danske lydvirksomheder er også inviteret ind for at skabe et naturligt link til den erhvervsmæssige styrkeposition Danmark har indenfor lyd, akustik og audio. Projektet forventes at være medvirkende til at skabe en fødekæde af kvalificeret dansk arbejdskraft for både nye og allerede etablerede lydvirksomheder.

Efter projektets afslutning, er det hensigten at gøre lydkit og undervisningsplatform tilgængelig for andre gymnasier i Danmark.

Projektets interessenter er følgende:
Projektejer: Struer Statsgymnasium
Projektudvikling & ledelse: Sound Hub Denmark
Finansiering / sponsorering: Region Midtjylland via Teknologipagten (hovedsponsor), GN Fonden,
Bang & Olufsen og Ole Wolff.
Udviklings- og testpartnere: Herningsholm Gymnasium, Skanderborg Gymnasium og VIA University College
Associerede partnere: Danish Sound Cluster og Struer Kommune (Lydens By)

For yderligere information om lydkit og undervisningsplatform – eller ved generel interesse for at komme med i projektet som gymnasium, associeret partner eller projektsponsor, kan man kontakte: 
- Formand for styregruppen - Rektor Mads Brinkmann Pedersen - Struer Statsgymnasium, mbp@stgym.dk, +4597854300
- Projektleder Knud Funch - Sound Hub Denmark, tp@soundhub.dk, +4530556746

Om Sound Hub Denmark

Sound Hub Denmark er verdens første internationale teknologi- og innovationshub for lyd – et epicenter for lydvirksomheder. Sound Hub er et vækstmiljø; et innovativt kontorfælleskab og lydudviklingsmiljø med måle-, værksteds- og testfaciliteter i verdensklasse og med adgang til fagspecialister, mentorer og vidensinstitutioner samt en unik klynge af virksomheder med supplerende kompetencer.

Et fokuseret arbejds- og innovationsmiljø for iværksættere, opstartsvirksomheder, freelancere samt etablerede lyd- og akustikvirksomheder; alle med en ambition om at blive verdensklasse indenfor deres felt.

Partnerkredsen omfatter førende globale spillere indenfor den internationale audio industri såsom; Bang & Olufsen, Harman Lifestyle, GN Audio (Jabra), Scan-Speak samt Aalborg Universitet og Danish Sound Cluster. Sound Hub Denmarks vision er at være verdens bedste sted at stifte og udvikle morgendagens innovative lydvirksomheder.
23/2 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

Machine Vision

Video test and monitoring syst

Tilføj dit firma