Wireless, tele og data

 

Guldborgsund Kommune vinder telepris Guldborgsunds borgmester John Brædder og kommunens bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard var mødt op for at modtage Teleprisen 2017. De flankeres til højre af formanden for IDA Tele, Michael Jensen.

Guldborgsund Kommune vinder telepris

Guldborgsund Kommune er dette års modtager af Den danske Telepris, som uddeles af Ingeniørforeningens fagtekniske selskab, IDA Tele.

Den danske Telepris, som uddeles af Ingeniørforeningens fagtekniske selskab, IDA Tele, er i år blevet tildelt Guldborgsund Kommune, der får prisen for kommunens ihærdige arbejde med at fjerne barrierer for etablering af bredbånd og mobildækning i kommunen.

"Ved at have fokus på at sænke barrierer og omkostninger og bygge bro mellem branchen og kunderne, er Guldborgsund Kommune blevet det gode eksempel på, hvad kommuner kan gøre for at skabe bedre rammer for udbygningen af den digitale infrastruktur. Guldborgsund har vist vejen for, hvordan samarbejde og konstruktiv dialog er et effektivt mål til at nå længere", som det hedder i motiveringen af prismodtageren.


Med udgangen af 2018 forventer Guldborgsund, der er en sammenlægning af seks tidligere kommuner på Falster og østlolland, at ca. 95 procent vil have adgang til en hurtig internetforbindelse. En væsentlig del af succesen for dén udvikling tilskrives et unikt samarbejde mellem borgere, internetleverandører og Guldborgsund Kommune, hvor kommunen går ind og fungerer som brobygger og støtter borgergrupper i at synliggøre behovet over for leverandører. Desuden satses der på flere forskellige teknologier, frem for kun at satse på eksempelvis fibernet.

Som et synligt bevis på anerkendelsen modtog Guldborgsund Kommune en skulptur af kunstneren Palle Mernild. Værket har titlen: 'At vise vejen'.

Anerkendelse til ph.d. projekt

I forbindelse med Den danske Telepris uddeles også en pris til studerende. Studerende-prisen går til Artur Pilimon, der er ph.d.-studerende ved DTU.

Gennem det seneste år har han arbejdet intensivt med en model, som gør det muligt at modellere stor-skala datacentre og simulere deres ydeevne. Et område, hvis danske relevans er aktualiseret af, at flere store virksomheder som Apple, Google og Facebook har besluttet at etablere datacentre i landet.

Det har skabt behovet for at styrke danske kompetencer på området. Datacentre udgør et væsentligt fundament for udviklingen af cloud-baserede tjenester og anvendelsen af IoT-løsninger i erhvervslivet.

Artur Pilimons projekt gør det muligt at evaluere og vurdere bl.a. skalerbarheden af meget store netværk – i dette tilfælde datacentre. En viden, som kan have stor værdi for arkitekterne bag de store datacentre.

”Studierne er blevet modtaget med meget stor interesse fra både den industrielle og den forskningsfaglige sektor”, lyder det bl.a. i motiveringen af prismodtageren.

Ud over den faglige anerkendelse som prisen er udtryk for, følger der 15.000 kr. med til modtageren af studerende-prisen.
12/10 2017
  • Texim

    Texim

    Focus Suppliers Nordic