Wireless, tele og data

 

Toshiba-chips understøtter den ny Bluetooth mesh standard

Toshiba-chips understøtter den ny Bluetooth mesh standard

Toshiba annoncerer, at firmaets Bluetooth Low Energy produktfamilier nu supporterer den netop ratificerede Bluetooth mesh standard, der sigter på at flytte Bluetooth over i helt nye anvendelsessammenhænge.

Toshiba Electronics Europe annoncerer, at virksomhedens nyeste portefølje af Bluetooth Low Energy produkter nu supporterer Bluetooth mesh standarden. Denne standard er netop blevet ratificeret og implementeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG). Kombinationen af den nye Bluetooth mesh standard 1.0 og Toshibas applikationssoftware gør Toshibas Bluetooth Low Energy produkter i stand til både at øge kommunikationsrækkevidden og pålideligheden gennem Bluetooth mesh-netværk med en samtidig forlængelse af batterilevetiden.


Ved at kombinere åbne mesh-løsninger med Toshibas Bluetooth ommunikationssystemløsninger sikrer Toshiba en mere pålidelig kommunikation for verdens mest udbredte kommunikationsteknologi med support af de hastigt voksende segmenter som fabriksautomation, bygningsstyring og belysningssystemer.

Tidligere krævede en forøgelse af den effektive Bluetooth Low Energy kommunikations-rækkevidde eller transmission gennem (flere) vægge en højere sendeeffekt, hvad der reducerede batterilevetiden. High-power transmission var tidligere måden, hvorpå man undgik radioforstyrrelser og lignende støj på fabriksgulvet eller ved transmission gennem tykke vægge. Den metodik gav dog store begrænsninger - ikke mindst for produkter med en vis batterilevetid samt for produkter, som arbejdede i aggressive RF-støjmiljøer.

Supporten af den nye Bluetooth mesh netværksstandard 1.0 gør det nu muligt for Toshiba Bluetooth Low Energy produkter uforstyrret og sikkert at sende meddelelser gennem et mesh-netværk i stedet for via en punkt-til-punkt forbindelse mellem komponenterne. Det øger både rækkevidde og pålidelighed af Bluetooth Low Energy kommunikationen uden behov for øget energiforsyning.

- Som founding member og bestyrelsesmedlem af Bluetooth SIG er Toshiba stolte af at være blandt de første til at supportere organisationens mål om at øge rækkevidden og robustheden af Bluetooth med introduktionen af det yderst pålidelige mesh-netværk. Den standardbaserede tilgang betyder også, at hidtil uudnyttede markeder inden for såvel industri som kommercielle formål med fordel kan bruge de allesteds nærværende Bluetooth-baserede mobiltelefoner eller tablets til monitering af Bluetooth-noder eller netværker, siger Heiner Tendyck, System LSI marketingchef hos Toshiba Electronics Europe GmbH.

Med de nye Bluetooth Low Energy systemløsninger er Toshiba også i stand til at øge kommunikationsrækkevidden og signalstyrken til at give kommunikation, der overstiger 300 meter ved low-power transmit- og receive-effektniveauer. Kombineret med support af Bluetooth mesh giver Toshibas Bluetooth-produkter en omfattende løsning med en langt bedre rækkevidde for Bluetooth v4.2 sammenlignet med tidligere Bluetooth-forbindelser, der var 'rene' peer-to-peer løsninger.
6/8 2017
  • Texim

    Texim

    Focus Suppliers Nordic