Automation, robotics

 

Automation gør høreapparatproduktion rentabel i Danmark Til det fuldautomatiske produktionsanlæg i Præstø har GN Hearing i alt 7 robotter. 3 stk. UR5 og 4 stk. UR10.

Automation gør høreapparatproduktion rentabel i Danmark

Robotter fra Universal Robots udgør en vigtig brik i den automatisering, der har gjort det rentabelt for GN Hearing at producere elektronik til høreapparater på en topmoderne fabrik i Præstø.

Tilbage i 2005 siden sad der i lokalerne på GN Hearings gamle fabrik lange rækker af montører, der med pincetter og under lup loddede og monterede bittesmå komponenter på printplader og samlede høreapparaterne manuelt ved et samlebånd. Når transportpladerne med print skulle flyttes fra en arbejdsgang til en anden, skete det manuelt.

Men selvom de danske medarbejdere var dygtige, var de også dyre i drift. Derfor overvejede ledelsen dengang at rykke produktionen ud af Danmark. Alternativt skulle der ske omfattende forandringer for at optimere vækstmulighederne og skabe en konkurrencedygtig produktion. Ledelsen valgte at satse helhjertet på produktion på dansk jord.


Vibeke Larsen arbejder som operatør hos GN Hearing, og hun er stadig glad for at være i Præstø, hvor hun har været siden 1983, kun med et par korte afbrydelser. Hun er ikke i tvivl om, at robotterne er én ud af de mange medvirkende faktorer til, at hun stadig kan arbejde i Præstø:

- Jeg er meget glad for at være ansat i GN Hearing i Præstø. Når man ser på arbejdsopgaverne, så er de langt mere spændende end dengang, hvor meget blev lavet manuelt i hånden. Så vi har fået en mere interessant arbejdsplads samtidig med, at maskinerne tager sig af det monotone arbejde. 

Udvidelse i stedet for udflytning

GN Hearing besluttede dermed at gå imod strømmen af udflytninger og i stedet at gennemføre en omfattende automatisering af produktionen samt en udvidelse af fabriksanlægget i Danmark. Automatiseringen har siden øget produktionskapaciteten betydeligt.

Lodning og montage foregår nu i lukkede produktionsenheder og robotter fra Universal Robots flytter transportpladerne med print fra position til position. Det betyder, at risikoen for fejl er minimeret, og der produceres nu tre gange så meget som inden moderniseringen. De 60 medarbejdere, som producerer i døgndrift på det fuldautomatiske produktionsanlæg i Præstø, fremstiller hjernen til millioner af høreapparater årligt. Og selvom medarbejderne ikke længere laver manuelt arbejde, er antallet af ansatte på grund af den fortsatte globale vækst alligevel vokset, og GN Hearing skaber fortsat nye job i Danmark.

Arbejdsopgaverne er også grundlæggende forandret. I dag har medarbejderne ikke længere fysisk kontakt med produkterne. De ansatte er specialister, der overvåger og betjener robotterne, når der er behov for det. Selve produktionen klarer maskinerne, og når de færdige produkter forlader fabrikken, er de uberørt af menneskehænder. Det kræver medarbejdere, som har forståelse for teknologi og programmering, og mange af de ansatte i Præstø har derfor været igennem et opkvalificeringsforløb, så de kan løse de nye opgaver.

Alternativ til lavtlønslande og lang transport

Når GN Hearing valgte at satse på en fortsat produktion i Danmark, så var det både fordi, man allerede havde dygtige medarbejdere og faciliteter i Præstø, men også fordi det var praktisk, at produktionen lå tæt på GN Hearings forskningsafdeling i Ballerup.

Ved at automatisere og opkvalificere medarbejderne er det lykkedes for GN Hearing at skabe en rentabel produktion i Danmark, i og med selve robotterne koster stort set det samme, uanset hvor i verden man køber dem. Virksomheden er et godt eksempel på, at lokal produktion med den rette teknologi i fremtiden kan udgøre et fornuftigt alternativ til outsourcing og miljøbelastende transport til og fra lande med lavere lønninger.

- Den teknologiske udvikling har gjort vores produktion i Danmark så effektiv, at det muligt for os at være konkurrencedygtige. Vi har udviklet os ved at investere i automation og højteknologi, og samtidig har vi også udviklet vores medarbejdere, så de i dag er supereffektive, siger Morten Andersen, VP, og leder af produktionssitet i Præstø.
16/12 2019
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma