Automation, robotics

 

Autonome systemer luger økologisk ukrudt

Autonome systemer luger økologisk ukrudt

Førende forskere inden for robotteknologi skal udvikle en autonom robot, der ved hjælp af kunstig intelligens skal trænes til selv at finde og udrydde ukrudt i økologiske marker.

Fremover bliver det muligt at se en selvkørende robot på størrelse med en stor plæneklipper på egen hånd køre rundt i økologiske mælkebønders marker. Her vil den lede efter ukrudtet butbladet skræppe, som udgør et stort problem for landmændene, fordi det tager pladsen fra det græs, køerne skal æde.

Når robotten har fundet ukrudtet, er dens næste opgave at bekæmpe det med et af de to instrumenter, den er udstyret med. Det er dels en laser og dels et apparat, der kan give planten elektrisk stød. På sigt vil robotten kun være udstyret med et af de to værktøjer, afhængig af, hvad der viser sig at virke bedst som ukrudtsbekæmpelse.


DTU’s ekspertise i autonome systemer

Projektet inkluderer Wageningen University & Research i Holland, der er verdens førende inden for udvikling af nye teknologiske løsninger til landbruget. De har inviteret DTU Elektro til at bidrage med deres ekspertise i autonome systemer.

- Vores andel bliver at anvende kunstig intelligens til at analysere data fra de kamera- og LIDAR-sensorer, der er installeret på den mobile robot. På den måde bliver robotten i stand til at finde og identificere ukrudtet på marken, hvorefter den kan bekæmpe det, siger lektor Lazaros Nalpantidis, der står i spidsen for DTU’s arbejde.

Robotten gør i sit arbejde brug af de europæiske Galileo-satellitter, der med centimeters nøjagtighed kan angive både dens og ukrudtets placering på marken.

- Ukrudtsrobotten er et eksempel på et autonomt system, der kombinerer robotteknologi og kunstig intelligens, og dermed gør robotten i stand til at udføre sine arbejdsopgaver på en intelligent måde uden menneskelig indblanding. Den kan selv bevæge sig rundt på marken, ved nøjagtig hvor den er, kan finde det uønskede ukrudt og derefter bekæmpe det, forklarer Lazaros Nalpantidis.

Arla Foods støtter projektet og vil bl.a. hjælpe med kontakt til økologiske mælkebønder, der kan bidrage med deres input til udviklingen.

- Det er vigtigt for os, at vores løsning fra starten bliver tilpasset de ønsker og muligheder, som de kommende slutbrugere har, siger Lazaros Nalpantidis.

Projektet får også mulighed for at teste sine løsninger i bl.a. Holland og Frankrig, hvor andre af projektets deltagende partnere hører hjemme.

De første autonome ukrudtsrobotter bliver testet om et års tid, og hele projektet forventes at være færdigt i slutningen af 2022.
4/5 2020
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma