Automation, robotics

 

Dansk margarineproducent opgraderer med sigte på Industry 4.0 transformation

Dansk margarineproducent opgraderer med sigte på Industry 4.0 transformation

Margarineproducenten Dragsbæk har i samarbejde med Picca Automation og Rockwell Automation gennemført gennemgribende opgradering af produktionsfaciliteterne.

Et omdømme tager mange år at opbygge. Det kræver kontinuitet, pålidelighed og engagement at få kundernes tillid. Hos danske Dragsbæk er omdømmet blevet raffineret og plejet i mere end 100 år. Siden grundlæggelsen i 1923 i Thisted har virksomheden fremstillet margarineprodukter til både kommerciel brug og til privatforbrug. Kunderne er både danske og internationale. Dragsbæks kunder omfatter store bagerier, supermarkeder og cateringfirmaer, som hver især er afhængige af en pålidelig produktleverandør, så de kan tilfredsstille egne kunder.


Pålideligheden i Dragsbæks leverancer er baseret på robustheden af deres produktions- og distributionsapparat. Virksomhedens pakkelinje har kørt uafbrudt 24 timer i døgnet i 17 år, og har produceret omkring 400 tons margarine - hver uge. Det giver virksomhedens kunder stor tillid til, at deres ordrer bliver behandlet hurtigt og præcist, og det hjælper kunderne i forhold til lagerstyring og planlægning.

Risiko ved gammelt udstyr

Meget har ændret sig i de 17 år, der er gået, siden Dragsbæk installerede sit produktionssystem. Producenter stræber i dag efter at blive opkoblede virksomheder, der nyder godt af en lang række innovationer og muligheder for øget præcision, omkostningseffektivitet og sikkerhed.

For Dragsbæks produktionschef, Karsten Rokkedahl, er det centralt, at Dragsbæk følger med industriens udvikling og gør sig klar til fremtidens produktion.

Selvom den nuværende pakkelinje har tjent virksomheden godt, begyndte Karsten Rokkedahl at opdage visse mangler. Operatørerne manglede indblik i forskellige forhold omkring pakningen. Det førte til ressourcespild og merforbrug af emballage, og resulterede af og til i, at fabriksarealet blev overfyldt og udgjorde en unødig sikkerhedsrisiko. Mange maskinkomponenter var gamle og nogle udgået af produktion, hvilket gjorde det svært at finde nye dele og gennemføre nødvendigt vedligehold.

- Nogle gange var vi nødsaget til at fremskaffe dele til maskinerne på Ebay – det var ikke en holdbar løsning på langt sigt, beretter Karsten Rokkedahl.

Retrofitting baseret på formål

I slutningen af 2019 begyndte Karsten Rokkedahl en seriøs dialog med Dragsbæks systemintegrator, Picca Automation om, hvordan de ældre systemer kunne moderniseres. Baseret på deres samtaler, blev han præsenteret for to scenarier. Det første var demontere den eksisterende maskine og montere en helt ny produktionslinje. Selvom det var optimalt, så var det omkostningstungt og ville ligge pres på virksomhedens budget.

Det anden scenarie var mere attraktivt. I stedet for at kassere det hele og erstatte med nyt, ville Picca Automation og Rockwell Automation totalrenovere og ombygge udstyret. Ved at bruge den eksisterende maskine som grundlag, kunne teamet tilføje nye komponenter og transformere linjen op til moderne standard. Samtidig blev pladskravet reduceret og der blev skabt mulighed for løbende opgraderinger, i takt med at nye muligheder udvikles.

Den valgte approach betød, at den gamle maskine blev taget ud af produktion i flere uger. En backup-maskine fortsatte fabrikkens produktion. Dragsbæks maskine blev placeret i et separat skræddersyet lokale, hvor de nye dele blev installeret. Moderniseringen omfattede en nyintegreret sikkerheds-PLC med Logix controller, ISA 101 user interface (HMI) med intelligent manuel betjening, 24 nye servomotorer og CAM-programmering, nyt intelligent receptsystem, nye alarmer, der hjælper operatører og reparatører og en indbygget elektrisk installation.

Samlet set gav retrofittingen en komplet løsning med bedre kontrol, sikkerhed og dataindsamling i Dragsbæks pakkelinje. Og som bonus betød moderniseringen også en betydelig reduktion af maskinens samlede størrelse. Løsningen omfatter også programmerede kontrolsystemer, der sikrer et minimalt behov for softwaresupport, hvis der opstår blokeringer eller lignende.

- Det var centralt for os at få mere og bedre kontrol over hele pakkelinjen. Vi ville ikke rokke ved vores eksisterende gode processer, men forbedre dem, så vi fremadrettet kan tilbyde en endnu mere sikker service til vores kunder. Vi ville have et system, der var og er pålideligt, som kan tilpasses og opgraderes, så vi kan fokusere på det, der ligger fem eller flere år ude i fremtiden, fortæller Karsten Rokkedahl.

Moderniseringen gik i gang i slutningen af 2019, og hovedmaskinen var ude af drift i mindre end to måneder. Den retrofittede maskine blev taget i brug i januar 2020 efter en onboardingperiode, hvor personalet testede den nye brugerhåndtering og driftsprocedure.

I følge Jan Skovgaard Jørgensen, projektleder i Picca Automation, gav løsningsmodellen mulighed for omfattende tests, da maskinen blev taget ud af drift en periode.

- I planlægningsfasen blev det klart, at det faktum at pakkelinjens styrings- og kontrolkabinet var fastgjort til en væg, gav begrænset plads til den operatør, der arbejdede på den. Vi anbefalede derfor at tage maskinen ud af fabrikken, så vi kunne genopbygge og implementere styrings- og kontrolanlægget direkte på maskinen. Løsningen gav os den plads og fleksibilitet, vi havde brug for til at teste maskinens dele og sikre, at den løsning vi leverede, gav den høje pålidelighed og det mindre spild, som Dragsbæk krævede.

Selvom moderniseringsprojektet medførte risici, følte Karsten Rokkedahl sig i trygge hænder.

- Både Picca Automation og Rockwell Automation har stor erfaring med lignende projekter. Det gav os stor tillid til, at projektet kunne implementeres gnidningsløst og med absolut minimal risiko, påpeger han.

Gearet til fremtiden

Mere end seks måneder efter moderniseringens afslutning, er resultaterne særdeles gode. Dragsbæk kan skære margarinepakkerne med langt større præcision, hvilket reducerer variationen mellem pakkerne fra 30 gram helt ned til kun tre gram.

Virksomheden anslår desuden, at den nye løsning er 10 gange mere effektiv end før. Det giver en besparelse på op til 2,1 tons materiale - ugentligt. Den nye løsning leverer også en bedre kvalitets- og designkontrol, så Dragsbæks produkt holdes friskt og præsentabelt.

Dragsbæk har også fået endnu bedre oppetid - anslået 6-8% bedre. Personalet har også taget godt imod retrofittingen, og mener at de nye ændringer har gjort arbejdet lettere.

Udstyret, både på software- og hardwareniveau, kan modificeres og opgraderes nemmere nu. Også udskiftning af reservedele er blevet nemmere, da der er mindre risiko for at vigtige dele ikke længere kan fås.

Det vigtige er nu at planlægge hen mod industry 4.0 og udnytte de tilslutnings- og IoT-muligheder den nye pakkelinje muliggør.

- Hele processen omkring Dragsbæks transformation og ønsker om fremtidssikring af produktionen er aktuel for store dele af produktionsindustrien i Norden. Og fremtidssikring betyder absolut ikke altid et farvel til de eksisterende produktionsfaciliteter. En gennemtænkt retrofitting kan gøre mange produktionsanlæg klar til industri 4.0. Modernisering være en rigtig god og bæredygtig løsning for både virksomhed og samfund, og jeg håber, at Dragsbæk-casen her kan give flere mod på at tænke kreativt i forhold til transformation og udvikling, siger Felix Langkjær, Regional Director Nordics & Baltics for Rockwell Automation.
24/3 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma