Automation, robotics

 

Fem vigtige tendenser på automationsområdetRasmus Smet Jensen, Vice President, Marketing & Strategy, Mobile Industrial Robots (MiR)

Fem vigtige tendenser på automationsområdet

I denne uge samles repræsentanter for den internationale robot-branche i Odense til European Robotics Forum 2023. Rasmus Smet Jensen, Mobile Industrial Robots (MiR), giver her sit bud på de vigtigste tendenser inden for automationsområdet.

Del artiklen på

Af Rasmus Smet Jensen, Vice President, Marketing & Strategy, Mobile Industrial Robots (MiR)

Automatisering ved hjælp af autonome mobile robotter rummer et stort potentiale for effektivisering og vækst hos en lang række virksomheder. De selvkørende hjælpere kan øge lagerkapaciteten, forbedre arbejdsmiljøet og frigive værdifuld menneskelig arbejdskraft. Hos MiR har vi opsamlet de vigtigste tendenser og erfaringer, der har indflydelse på udbredelse af automatisering i det kommende år.


Tendens 1: Investeringer i automatisering kommer i gang igen

Krig, energikrise og eftervirkningerne af Covid-pandemien har de seneste år skabt stigende uvished over udviklingen i samfundsøkonomien. For mange virksomheder betød usikkerheden, at de så sig nødsaget til at udskyde deres automation-projekter. Men i øjeblikket ser vi en stigende tendens til, at virksomheder inden for blandt andet logistik, elektronik- og bilindustrien og general produktion langsomt begynder at igangsætte projekterne igen, og vi forventer overordnet set et normaliseret niveau inden udgangen af 2023.

Teknologiens udvikling og udsigten til mere stabilitet øger behovet for nye logistikløsninger og udvidet automatisering på det globale marked. Flere virksomheder investerer tid og midler i logistikløsninger, som sikrer, at de forbliver konkurrencedygtige inden for deres felt. Ifølge McKinseys Global Industrial Robotics Survey 2022 vil en del virksomheder bruge op imod 25 procent af deres investerede kapital på automatiserede systemer over de næste fem år.

Tendens 2: Mangel på arbejdskraft kalder på automatisering

I takt med at markederne er begyndt at stabilisere sig og produktionsniveauerne langsomt nærmer sig niveauet før pandemien, har virksomhederne stadig en udfordring at navigere i: Den fortsatte mangel på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig har ustabile forsyningskæder fået mange virksomheder til at trække deres produktioner tættere på hjemmemarkederne gennem reshoring og onshoring, hvilket kun forstærker problemet med at skaffe hænder til endnu flere ledige jobs.

Med automatisering kan virksomhederne sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne og frigive hænder og hoveder til de mere komplekse opgaver. Som en sidegevinst vil virksomhederne også opleve, at robotterne løfter arbejdsmiljøet, da de overtager rutineopgaver, der sidestilles med ensformige og ubekvemme arbejdsstillinger. Omvendt er en af de store udfordringer inden for automatisering netop, at der aktuelt mangler kvalificerede medarbejdere til at implementere robotterne. Det kræver fokus på uddannelse, både internt i virksomheder og i samfundet, hvis vi vil forbedre virksomhedernes muligheder for at udnytte automatisering til at fastholde og rekruttere medarbejdere.

Tendens 3: Inklusion af de menneskelige kollegaer er afgørende

Mens flere og flere virksomheder i stigende grad investerer i autonome mobile robotter og anden automatisering, er idéen om en robot som kollega ikke nødvendigvis velset blandt medarbejderne. Mange bliver usikre i forhold til deres egne opgaver og jobmuligheder, og det er virksomhedernes opgave at foregribe denne frygt. For robotterne er sikre, intuitive og nemme at tage ejerskab over for den enkelte medarbejder - det kræver blot, at de får muligheden.

Derfor er strategien bag succesfuld automatisering, at virksomhederne kommunikerer tydeligt før, undervejs og efter implementeringen af robotterne. Ved automatisering af en proces, er det altafgørende, at medarbejderne med procesviden inddrages fra dag 1, og derved er med til at præge løsningen. Med medarbejdernes inddragelse bliver de opmærksomme på, hvordan robotterne kan ændre fremtidens arbejde til det bedre.

For at lette arbejdet for virksomhederne har vi hos MiR blandt andet oprettet et online akademi, hvor medarbejdere gennem små kurser kan få et grundlæggende kendskab til produkterne og opnå en generel forståelse for, hvordan robotterne virker. Alt sammen med henblik på at klæde medarbejderne godt på, så implementeringen af robotterne bliver en succes.

Tendens 4: Større robotflåder kræver robuste software-løsninger

De øgede investeringer i automatisering betyder, at antallet af robotter hos de enkelte virksomheder vokser. Særligt de store globale virksomheder har i dag typisk større flåder, der løser mange forskellige opgaver fordelt over flere fysiske lokationer. Det kræver robuste og avancerede software-løsninger at få driften af disse store robotflåder til af fungere optimalt.

Hvis robot-automatisering i stor skala skal lykkedes, så skal tidsforbruget og kompleksiteten forbundet med at styre hver enkelt robot reduceres. For eksempel skal det være nemt og intuitivt at justere robotternes programmering, hvis der er behov for de skal udføre nye opgaver. Her duer det ikke, at hver enkelt robot skal indstilles manuelt. Desuden er software til intelligent flådestyring afgørende for at håndtere de daglige rutiner, for eksempel at sikre at robotterne automatisk kører til opladning, at de ikke kører i vejen for hinanden eller de menneskelige kolleger, og at de kan integreres ind i virksomheders øvrige systemer som ERP og WMS.

Endeligt er software nødvendigt for at kunne opsamle og analysere data, der kan bruges til at forbedre robotternes effektivitet og drift sikkerhed. Hos MiR har vi derfor lige så stort fokus på at udviklingen af software, som vi har på de fysiske robotter.

Tendens 5: Markedet stiller krav om fleksibilitet

Markedet inden for mobile robotter og automation er stadig i gang med at modnes, men alligevel hersker der ikke tvivl om, at det bevæger sig med en hastig eksponentiel stigning. Hos MiR ser vi en stigende tendens til, at flere virksomheder anvender mobile robotter til at automatisere flere og mere varierede arbejdsprocesser end tidligere.

Der er i højere grad også tale om komplekse processer, hvor de mobile robotter skal levere varer til andre automatiserede systemer. Og de nyetablerede automatiserede processer kalder på robotter, der kan udføre transportopgaver af forskellige materialer og vægt samt forskellige funktioner, der passer ind i virksomhedernes produktioner. Det stiller krav om mere fleksibilitet, både i udvalget af robotter og tilbehør og i den medfølgende software.

13/3 2023
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma

Webinarer, events og messer

Mest læste


Læs magasinet

Læs magasinet

Nyeste Nyheder