Automation, robotics

 

Femerntunnelen åbner store muligheder for robot-, automations- og dronebranchen

Femerntunnelen åbner store muligheder for robot-, automations- og dronebranchen

Etableringen af Femernforbindelsen skaber nye muligheder for at implementere robotter, automation og droner i byggeriet. Ny teknologi fra robotindustrien skal støbe fundamentet for Danmarks ambitioner om grønnere byggeri.

Robotter, automation og droner kan bidrage med nye måder at løser gængse problemstillinger på i byggebranchen, men implementeringen af nye tanker og ny teknologi til at løse opgaverne er en velkendt udfordring.

1. september åbnede Femern-Bælt Tunnelen sit nye Videns- og Læringscenter beliggende ved byggepladsen, der i disse år udgør Nordeuropas største byggeplads ved Rødby i Syddanmark. Tunnelbyggeriet vil skabe forretning og vækst for danskerne og tyskerne i området, og her udgør det nyetablerede videnscenter en stor mulighed for at lette implementeringen af robot-, automations- og droneløsninger i byggeindustrien.


Odense Robotics rækker ud til byggebranchen

Femernfyrtårnet er udvalgt som et af de i alt otte lokale erhvervsfyrtårne, støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, hvor fokus ved Femern er på at understøtte bæredygtigt byggeri, samtidig med at ny teknologi afprøves og implementeres.

Odense Robotics er konsortiepartner i Femern-erhvervsfyrtårnet og har i samarbejde med klyngen for byggeri- og anlæg, WE BUILD DENMARK, allerede været i gang med at identificere lavthængende frugter for samarbejde mellem aktører fra bygge- og robotindustrien til at understøtte grønt byggeri. CEO i Odense Robotics, Mikkel Christoffersen, glæder sig over samspillet brancherne imellem:

- Vi ser robotter i byggeriet som et væsentligt vækstområde og I femernprojektet fortsætter vi derfor samarbejdet med WE BUILD DENMARK ved at introducere byggeindustrien for nye teknologiske løsninger, nye måder at digitalisere på og nye muligheder for at automatisere flere arbejdsgange. I det henseende er byggeriet ved Femern en perfekt mulighed for at støbe fundamentet for Danmarks ambitioner om grønnere metoder, til at konstruere store byggerier, med ny teknologi fra robotindustrien.

- Og lykkedes implementeringen af robotvirksomhedernes løsninger, ja så kan det endda skabe forretningsmæssige fordele for danske aktører i byggebranchen og samtidig vækst blandt vores robot-, automation- og dronevirksomheder, understreger Mikkel Christoffersen.

Mød Odense Robotics ved Femern Business Link

Odense Robotics rolle i Femernprojektet er at introducere robot, automation og droneteknologi til virksomhederne. Samarbejdspartnerne i Femern-fyrtårnsprojektet udgøres af Femern Belt Development, DTU, Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, Roskilde Universitet, WE BUILD DENMARK, Erhvervshus Sjælland og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

For at understøtte denne proces udstiller Odense Robotics og WE BUILD DENMARK på den kommende Femern Business Link 2022, 29. september 2022 i Rødby. Til udstillingen kan man møde Odense Robotics og få viden om, hvilke virksomheder tilbyder bygge- og anlægsbranchen nye løsninger.
12/9 2022
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma