Automation, robotics

 

Kunstig intelligens skal give TDC NET’s teknikerbiler langt færre timer på vejene

Kunstig intelligens skal give TDC NET’s teknikerbiler langt færre timer på vejene

CO2-udledningen fra TDC NET’s teknikerbiler skal reduceres kraftigt ved hjælp af AI-supporteret transportplanlægning. Med støtte fra Innovationsfonden søsættes et nyt fireårigt projekt, der skal eliminere hver fjerde kørte kilometer inden 2025.

Hvert år bliver der udledt cirka 4 millioner tons CO2 på de danske veje ifølge Klimapartnerskab for landtransport. Det er en stor del af den samlede CO2-udledning i Danmark.

Med dét afsæt har softwarevirksomheden QAMPO, DTU og TDC NET nu igangsat det ambitiøse fireårige projekt GREENFORCE. Gennem projektet vil partnerne udvikle løsninger, der kan reducere den samlede kørsel markant i TDC NET. Løsningerne skal samtidig udbredes til andre relevante virksomheder, der ønsker at begrænse deres kørsel.

TDC NET, der forbinder Danmark via mobilnet og fastnet, har 850 teknikerbiler, der dagligt kører 80.000 kilometer, svarende til to fulde gange omkring jorden. Målet er at reducere dét med 25 procent inden 2025 bl.a. ved hjælp af langt mere avanceret automatiseret transportplanlægning.  

Software reducerer antal kørte kilometer

Internationale studier peger på, at de samlede transportomkostninger kan reduceres med 5 til 20 procent ved at gå fra manuel til automatisk transportplanlægning. Et potentiale, der kan oversættes til reduktioner i CO2-udledning. Det potentiale og mere til vil GREENFORCE-projektet realisere i praksis.

Konkret vil parterne udvikle ny software, der via kunstig intelligens kombineret med avancerede algoritmer, computerkraft og servicedesign analyserer data fra TDC NET og teknikerbilerne. Ved at bruge de data som afsæt, kan man optimere teknikernes daglige ruteplanlægning i realtid, gøre teknikerne i stand til at løse flere kundeproblemer fra distancen, samt forudsige hvornår netværket har behov for at blive vedligeholdt.

Ali Khatam, medstifter af data- og softwarevirksomheden QAMPO fortæller:

- QAMPO er førende inden for design og udvikling af intelligente planlægningsløsninger, indenfor blandt andet sundhed, persontransport og lufthavne. Med afsæt i vores knowhow og med de stærke kompetencer, der er med i projektet, kigger vi ind i en unik mulighed for at designe og udvikle et banebrydende produkt til at udnytte de eksisterende ressourcer mere effektivt og skabe transparens i en ellers uoverskuelig logistisk problemstilling - til gavn for vores kunder, samfundet og ikke mindst klimaet. Med GREENFORCE vil QAMPO kigge ind i et støt voksende Field Service Management marked med en global omsætning på mere end 100 milliarder kroner om året.

CO2-neutralitet i 2028

Hos TDC NET har man igennem de seneste år arbejdet med data og automatisering for at optimere planlægningen af de i alt 3500 daglige opgaver og 1200 daglige kundebesøg. Det arbejde skal intensiveres yderligere gennem projektet, der spiller en vigtig rolle i TDC NET’s ambition om at blive klimaneutral i 2028, målt på de CO2 udledninger, der er under virksomhedens kontrol, f.eks. bilflåden.

- Som udbyder af digital infrastruktur med én af Danmarks største bilflåder har vi et medansvar for løbende at tænke nyt og udvikle løsninger, der kan forbedre vores teknikeres hverdag, den kundeoplevelse vi leverer og det aftryk, vi sætter på verden omkring os. Alle de elementer kan projektet bidrage til, og vi ser derfor frem til at komme i gang med udviklingen og ikke mindst teste de nye løsninger i vores daglige arbejde, siger Christian Duer, Executive Vice President, ansvarlig for TDC NET’s teknikere og fiberudrulning. 

Vil udvikle nyt forskningsområde

DTU fokuserer på at levere forskning, der ikke kun bidrager til den akademiske verden, men også kan omsættes til konkrete løsninger for virksomheder og være til gavn for samfundet. Samtidig spiller bæredygtighed en vigtig rolle på DTU. Så de to institutter i GREENFORCE-projektet forventer sig meget af projektet, der giver mulighed for at afprøve nye ting, fortæller professor på DTU Management David Pisinger:

- DTU Compute og DTU Management er eksperter i kunstig intelligens (AI), Machine Learning og optimering. I GREENFORCE-projektet vil vi kombinere de tre fagområder på en innovativ måde, som ikke er set tidligere, og udvikle et forskningsområde med et kæmpe potentiale. Det svarer til at koble tre motorer sammen. Hvis vi kan få dem til at samarbejde, vil forskningen blive flyvende.

7/6 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma