Automation, robotics

 

Mobile robotter hjælper til ved armaturproduktion

Mobile robotter hjælper til ved armaturproduktion

Efter flere års udvikling har armaturproducenten VOLA taget sin nye flåde på ni mobile robotter fra Omron i brug. De skal færdes side om side med mennesker på armaturproducentens nye fabrik.

Armaturproducenten VOLA i Horsenns har idriftsat en flåde af foreløbig ni Omron LD mobile robotter i hvad firmaet betegner som Nordeuropas mest ambitiøse projekt inden for mobile industrirobotter. Her skal de mobile robotter erstatte rullebaner for at opnå et mere fleksibelt produktion- og logistiksetup, der matcher enkeltstyksproduktionen hos VOLA, hvor alt produceres til ordre.

- Rullebaner er virkelig effektive, men jeg ved ikke, hvordan vores fremtidige produktionssetup ser ud om ti år. Og hvis du stiller sådan nogle rullebaner op i en produktion, går du hurtigt på kompromis med den fleksibilitet, vi selv går og prædiker. Derfor har vi valgt de selvkørende robotter fra Omron, som er meget mere fleksible, siger fabriksdirektør hos VOLA, Peder Nygaard.


Unikt flådestyringssystem 

Med over 50 års erfaring er VOLA en af de førende producenter af højkvalitetsarmaturer i dansk design. For at imødekomme markedets krav om høj produktvarians har Vola for nylig udvidet fabrikken i Horsens med yderligere 5.500 nye kvadratmeter, der omfatter et nyt højlager, ny vareudlevering og en ny montagehal.

Det er Omron-robotternes opgave at transportere komponenter og færdige emner frem og tilbage mellem højlager og montageafdeling. Robotterne kommer med et unikt flådestyringssystem, Omron Entreprise Manager, der ligesom et kontroltårn i en lufthavn sørger for en glidefri afvikling af trafikken. Systemet sørger således for at fortælle de enkelte robotter, hvor de skal køre hen og hvornår, og hvornår det eksempelvis er tid til opladning af batteriet.

- Vi valgte Omron som leverandør, fordi der ikke er mange robotproducenter, der er i stand til at håndtere den form for avanceret flådestyring af så mange robotter. Det er med afstand den bedste løsning, vi har kunnet finde på markedet, siger Peder Nygaard.

Fabrikken er designet til robotterne

For at få fuldt udbytte af investeringen har VOLA - i samarbejde med Omron - forsøgt så vidt muligt at designe den nye fabrik med hensyntagen til robotterne.

Der er rigeligt med plads rundt om montagebordene, så robotterne kan komme rundt, der er gangarealer langs kørebanerne, så robotter og medarbejdere ikke går i vejen for hinanden og medarbejderne er undervist i adfærd og forståelse for samarbejdet med robotterne.

Derudover er det i princippet logistiksystemet, der styrer merarbejdernes opgaver Hvor montagemedarbejderne tidligere selv kaldte en jobliste frem på skærmen, styres det nu fra centralt hold. Således kommer joblisten først op på medarbejderens skærm, når vedkommende har skannet det emne, som robotten kommer med.

Robotter er ikke bare plug-and-play

- Vi implementerer noget, der ikke er set før. Derfor anerkender vi også, at der kommer en indkøringsperiode, hvor vi løbende skal arbejde med vores kultur og sørge for at klæde vores medarbejdere på til at arbejde så tæt sammen med robotterne, siger Peder Nygaard.

Også fra Omrons side har projektet været yderst lærerigt, fortæller Area Sales Manager Thomas Jansen.

- Man begår tit den fejl, at man antager, det bare er plug-and-play med de her mobile robotter. Men det kræver, at man som slutbruger lærer at tænke markant anderledes i forhold til produktionslayout, logistik og organisation. Og det er vigtigt at få det aspekt med, når man planlægger sådan et projekt. 

De foreløbig ni mobile robotter hos VOLA skal efter planen suppleres af yderligere otte robotter i fase to af projektet. Dermed bliver installationen et af de klart største projekter af sin art i Nordvesteuropa.
5/3 2020
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma