Automation, robotics

 

Store besparelser med præcisionsteknologi i landbruget©Teknologisk Institut.

Store besparelser med præcisionsteknologi i landbruget

Brugen af præcisions-teknologier - som f.eks. GPS - i landbruget fører til besparelser ved såning, gødskning og sprøjtning viser nye beregninger fra Teknologisk Institut.

Danske landmænd kan ved at benytte præcisions-teknologier som moderne GPS-teknologi og digitale værktøjer opnå besparelser ved såning, gødskning og sprøjtning. Det viser nye beregninger, som Teknologisk Institut i samarbejde med Bornholms Landboforening og Miljøstyrelsen har udført på Bornholm.

Teknologisk Institut har digitalt simuleret traktorkørsler på alle knap 3.000 marker på Bornholm, og resultatet viser store potentialer for reduktion af overlappende såning, sprøjtning og gødskning på de bornholmske marker.

- Fordelen med dette system er at vi kan visualisere besparelsen på aktuelle marker, og dermed besvare det spørgsmål alle landmænd stiller – ”Kan det betale sig?” Reduceres der f.eks. fire procent i overlap på en bedrift på 200 ha. svarer dette til 8 ha der ikke længere skal behandles, forklarer faglig leder Thomas Nitschke, Teknologisk Institut.

Registerer kørselsmønstre

Sammen med Miljøstyrelsen og Bornholms Landboforening har Instituttet dels fået valideret beregningsmetoden ved at registrere aktuelle kørselsmønstrer hos ti landmænd på Bornholm, og dels ved et nyudviklet digitalt simuleringsværktøj, en såkaldt Digital Twin, simuleret kørslen på alle 2.971 bornholmske marker.

- Tager vi en mark og kigger på overlap ved f.eks. sprøjteopgaver uden brug af autostyring af maskinerne og såkaldt sektionsstyring, som automatisk lukker ned for behandling af områder i marken, hvor der allerede er sprøjtet, så opstår overlap både i enderne, mellem sprøjtespor og ved kørsel i kiler, og det er dette overlap vi med vores nye Digital Twin værktøj kan simulere, forklarer Thomas Nitschke.

Opnå besparelse

Breder man beregningerne på Bornholm ud på hele landet, vurderer Thomas Nitschke at landmænd med præcisionsværktøjer kan opnå besparelse på 100 mio. kr. om året. Det er vurderet ud fra, at Danmarks Statistik i 2021 har opgjort danske landmænds brug af præcisionsteknologierne til i alt 53 procent af det danske dyrkede areal på 2.633.437 ha.

Hvis man ser på det areal, der således ikke dyrkes med sektionsstyring, er den potentielle besparelse på næsten 50.000 ha. årligt overlap i Danmark. Hvis man sætter denne besparelse til 2.000 kr. pr. ha. er det ifølge Thomas Nitschke i alt 100 mio. kr. om året. 

Visualiseringsværktøjet er udviklet som en del af resultatkontrakten Klima- og miljøeffektivt landbrug, støttet af  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

https://www.teknologisk.dk/ydelser/44132

17/6 2022
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma