Automation, robotics

 

Stort uudnyttet potentiale i brugen af AI i danske produktions-virksomhederIfølge ny rapport fra Teknologisk Institut ser 84 procent af virksomhederne et potentiale i brugen af kunstig intelligens, mens de kun i begrænset omfang indfrier det i dag. Foto: Teknologisk Institut

Stort uudnyttet potentiale i brugen af AI i danske produktions-virksomheder

Der er stort potentiale, når det kommer til brugen af kunstig intelligens i produktionsvirksomheder. Alligevel er det langt de færreste virksomheder, der udnytter teknologiens mange muligheder til fulde, viser ny rapport.

Del artiklen på

Selv om en stor del af danske virksomheder anerkender, at der er et stort potentiale i brugen af kunstig intelligens, AI, i produktionen, tøver virksomhederne med at indføre AI i deres egen produktion. Ifølge ny rapport fra Teknologisk Institut ser 84 procent af virksomhederne et potentiale i brugen af kunstig intelligens, mens de kun i begrænset omfang indfrier det i dag. Kun to procent af virksomhederne ser sig selv som frontløbere på området.

Formålet med rapporten er at afdække udbredelsen af robotteknologi og kunstig intelligens i dansk industri. Derudover undersøger den virksomhedernes motivation, de oplevede fordele ved robotteknologi og AI samt udfordringerne ved implementeringen.

Anerkender potentialet

– Der er ingen tvivl om, at store dele af industrien anerkender potentialet ved brugen af kunstig intelligens i produktionen. Men selvom potentialet er velkendt, så er der fortsat tale om en forholdsvis ung teknologi, og derfor er erfaringerne med implementering af AI-løsninger i produktionen også begrænsede. Dermed står vi også tilbage med et stort uudnyttet potentiale i brugen af kunstig intelligens i produktionsvirksomhederne, siger teknologichef Kurt Nielsen, Teknologisk Institut.

I de seneste år har kunstig intelligens for alvor vundet indpas i virksomhedernes bevidsthed. Især frit tilgængelige AI-værktøjer, baseret på store sprogmodeller, har bragt AI op på listen over vigtigste temaer i mange bestyrelseslokaler. For produktionsvirksomheder er mulighederne ikke kun relateret til sprogmodeller, der kan skabe tekst, men også automatisering af flere underprocesser, baseret på maskinlæring. Nogle af de indlysende use-cases for maskinlæring er for eksempel inspektion, forebyggende vedligehold, kvalitetskontrol og ressourceoptimering.

Barrierer for brugen af kunstig intelligens

Ifølge undersøgelsen er der én bestemt faktor, der i særdeleshed er med til at bremse udbredelsen af kunstig intelligens. Således svarer 62 procent af virksomhederne, at den største barriere for implementering af AI er mangel på viden og kompetencer.

Derudover oplever knap hver fjerde virksomhed (23 procent), at datahåndtering udgør en barriere for implementeringen af AI, mens hele 22 procent er usikre på, hvad barriererne konkret er. Til gengæld er man åbne overfor indførsel af kunstig intelligens i virksomhederne. Blot fem procent af virksomhederne svarer således, at modstand blandt medarbejderne er en udfordring for udbredelsen af AI i virksomhedsdriften.

– At der er åbenhed over for den kunstige intelligens, er et vigtigt første skridt mod en højere grad af udbredelse af teknologierne. Men det kræver noget at kaste sig over disse avancerede teknologier. Selvom man ikke behøver være ekspert, kræver det viden, kompetencer og et dedikeret fokus at implementere robotteknologi og AI med succes. I sidste ende kan dette bidrage til en øget konkurrenceevne, et bedre fysisk arbejdsmiljø, og løse udfordringer omkring mangel på arbejdskraft i fremtiden, siger centerchef Henrik Jacobsen, Teknologisk Institut.

Instituttet vurderer, at brugen af kunstig intelligens bliver en af de mest potentielt afgørende teknologier i Danmark i de næste fire til fem år.

– AI har potentialet til at forandre mange af de måder, vi løser opgaver på i dag, for eksempel ved at gøre robotterne mere intelligente, og det kan bidrage til en stor produktivitetsstigning. Derudover kan AI også skabe helt nye typer af services og dermed åbne for nye markeder. Derfor er AI en essentiel faktor for at bevare Danmarks konkurrenceevne og produktion, fastslår teknologichef Kurt Nielsen.

Sådan vurderes kunstig intelligens

Teknologisk Institut har fem forslag til, hvordan en produktionsvirksomhed kan vurdere indførsel af kunstig intelligens: 

  1. Udvikling af interne uddannelsesprogrammer – investér i skræddersyede uddannelsesprogrammer, der fokuserer på AI og dets anvendelse i produktionsmiljøer
  2. Samarbejde med vidensinstitutioner – etablér partnerskaber eller samarbejdsprojekter med universiteter, tekniske skoler, GTS'er (for eksempel  Teknologisk Institut) eller deltag i eksisterende samarbejdsprojekter og -initiativer
  3. Rekruttering af AI-specialister – rekruttér medarbejdere, der besidder viden og færdigheder til at arbejde med AI i produktionsmiljøer
  4. Videndeling gennem netværksgrupper og uformelle netværk – opsøg viden og erfaringer gennem deltagelse i netværksgrupper og uformelle netværk – både internt i virksomheden og på tværs af branchen
  5. Samarbejde med private, eksterne rådgivere – samarbejd med engagerede eksterne rådgivere med særlige kompetencer inden for AI, som kan tilbyde dybdegående ekspertise og støtte til specifikke projekter

Rapporten offentliggøres i forbindelse med ROBOTBRAG 2024 torsdag d. 30. maj.

Læs rapporten Robotteknologi og kunstig intelligens i dansk industri: Udbredelse, potentiale og udfordringer her: (link)  

30/5 2024
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma