Automation, robotics

 

Teknologiledere udpeger 12 kritiske teknologier for Danmark

Akademiet for de Tekniske Videnskaber udpeger i ny rapport 12 teknologier, som vurderes afgørende for Danmarks økonomi, konkurrenceevne og sikkerhed. Rapporten præsenteres på Teknologisk Topmøde i København tirsdag den 21. november.

Del artiklen på

Danmark befinder sig i et globalt kapløb om at udvikle teknologiske løsninger til fremtidens samfund. Sikkerhedspolitik, geopolitik og velfærdspolitik hænger i dag uløseligt sammen med kampen om at levere fremtidens grønne løsninger. Teknologi har dermed fået en langt mere akut og kritisk rolle i den nye verdensorden.

På den baggrund udkommer Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV) med rapporten Strategiske teknologier for Danmark. I den udpeger akademiets medlemmer 12 teknologifelter, der vil være kritiske for Danmarks fremtid.

De 12 teknologifelter er:

- Vedvarende energi
- Energilagring og -konvertering
- Landbrugsteknologi
- Grøn transport
- Biomedicinske teknologier
- Nye ingredienser og proteinkilder
- Bioteknologisk produktion
- Bioenergi og bæredygtige brændstoffer
- Robotteknologi
- Kvanteteknologi
- Data Science
- Smart infrastruktur

- De 12 teknologifelter er ATV’s bud på, hvordan Danmark bedst konkurrerer i den globale kamp om teknologiudvikling. Nu er det vigtigt, at politikerne får lavet en langsigtet strategi, som understøtter forskning, udvikling, implementering og eksport inden for disse teknologifelter, siger Carsten Toft Boesen, CEO, NIRAS og præsident for ATV.

Som baggrund for identificering af teknologifelterne har ATV bl.a. screenet 25 internationale analyser af globalt kritiske teknologier. Herunder den australske tænketank Australian Strategic Policy Institute, ASPI’s Critical Technology Tracker. En rapport, som i foråret vakte global opsigt med en stor international kortlægning, der viste, at Kina er i front inden for 37 ud af 44 kritiske teknologier.

Den endelige udvælgelse af teknologierne er foretaget af ATV’s medlemmer, som er nogle af Danmarks stærkeste teknologiledere fra erhvervslivet, universiteterne, de store danske fonde samt offentlige og private institutioner og organisationer.

Rapporten Strategiske teknologier for Danmark præsenteres på Teknologisk Topmøde i København tirsdag den 21. november.

Find hele rapporten her

20/11 2023
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma