Automation, robotics

 

To nye genbrugsanlæg skal hive 60.000 elektronikprodukter ud af affaldsstrømmen

To nye genbrugsanlæg skal hive 60.000 elektronikprodukter ud af affaldsstrømmen

Hvert år smider danskerne enorme mængder elektronikaffald ud. Mange af produkterne genanvendes, men endnu flere kan genbruges. Den opgave skal to helt nye genbrugsanlæg – såkaldte First Treatment-anlæg – i Roskilde og Middelfart nu varetage.

Del artiklen på

Sidste år afleverede danskerne over 70.000 tons vaskemaskiner, telefoner, computere og andre typer elektronikprodukter på landets genbrugspladser. Næsten alle materialer fra de indleverede elektronikprodukter bliver i dag genanvendt, men inden et produkt skilles ad og genanvendes, er det optimalt, hvis produktet kan genbruges i sin oprindelige form og funktion så længe som overhovedet muligt.

Netop den opgave skal to nye genbrugsanlæg, henholdsvis Loop Electronic i Roskilde og Electronic Reuse & Recycling i Middelfart, løse. Anlæggene er de første af deres art, og skal arbejde sig igennem de mange tusinde tons elektronikaffald, der indleveres på genbrugspladserne i Danmark. Målet er at identificere og udsortere genbrugsegnede elektronikprodukter fra affaldsstrømmen, så de derefter kan blive repareret og sendt tilbage på markedet. Anlæggene går først i fuld drif

t i 2024, men allerede nu er de indledende tests og forberedelser i fuld gang.

- Det nye genbrugsanlæg kommer til at løfte en vigtig opgave. En rapport udgivet for nyligt, har netop vist, at Danmark kun er 4 % cirkulært. Vi har et af verdens højeste ressourceforbrug, og mængden af materialer, der bliver recirkuleret i samfundet, er meget lille. Særligt inden for elektronik påpeger rapporten et stort potentiale, og vores tilgang med anlægget gør det muligt at sikre stordrift med genbrug og gensalg af elektronikprodukter, siger Morten Harboe-Jepsen, bestyrelsesformand i Loop Electronic og Electronic Reuse & Recycling A/S samt direktør i Elretur.

Skal sætte nye standarder i Danmark og Europa

Elretur er Danmarks største kollektive ordning, og har gennem de sidste knap 20 år håndteret virksomheders producentansvar på elektronik. De indsamler, registrerer og behandler de store mængder elektronikaffald, der indleveres på landets næsten 400 genbrugspladser, og har tidoblet mængden af genbrugt elektronik siden 2017. Det forventes, at de to nye genbrugsanlæg kan redde 60.000 kasserede elektronikprodukter om året.

Sammen med Stena Recycling Group står Elretur bag selskabet Loop Electronic, der varetager anlægget i Roskilde, som skal dække Østdanmark.

- Det nye anlæg er helt unikt og vil sætte nye standarder for måden, vi behandler elektronikprodukter på i Danmark. Potentialet for genbrug og genanvendelse af værdifulde ressourcer og materialer er stort. Med genbrugsanlægget sætter vi turbo på genbrugen. Vi tager et stort skridt mod en mere cirkulær livscyklus for elektronikprodukter, og passer bedre på vores dyrebare ressourcer, siger Jakob Høy Thomsen, Produktområdechef, Stena Recycling Group.

Sammen med HJHansen Recycling Group etablerer Elretur selskabet Electronic Reuse & Recycling A/S, som driver anlægget i Middelfart, der skal dække Vestdanmark.

- Hvis Danmarks nationale klimamål skal nås, er det afgørende, at vi bliver bedre til at genbruge og udnytte vores dyrebare ressourcer mest muligt. Det nye anlæg skal rumme en særlig procesteknologi og dets volumen vil sætte nye standarder i Europa og placere Danmark helt fremme i førergruppen inden for europæisk genbrug af elektronik og el-produkter, siger Mogens Bach Christensen, adm. direktør i HJHansen Recycling Group.

9/11 2023
Produktlinks
Find din leverandør:

Tilføj dit firma