HW/SW-udvikling og EMS

 

GPV navigerer sikkert i usikre tiderBo Lybæk, administrerende direktør, GPV.

GPV navigerer sikkert i usikre tider

GPV realiserede som forventet en nedgang i omsætningen til 2,3 mia. kr. for 1. kvartal 2024. Efterspørgslen har generelt været afdæmpet i 2024, men GPV fortsætter sine langsigtede investeringer og forventer, at udviklingen vender i 2. halvår 2024.

Del artiklen på

Den danske elektronikproducent GPV Group A/S, som er Europas næststørste EMS-virksomhed, har offentliggjort sit resultat for 1. kvartal 2024, som afspejler en afbalanceret start på året og et fortsat højt aktivitetsniveau. Selskabet, som ejes af det børsnoterede danske industrikonglomerat Schouw & Co., realiserede en omsætning på 2,3 mia. kr. mod 2,7 mia. kr. i 1. kvartal 2023, svarende til en nedgang på 13%.

Omsætningsnedgangen var forventet og skal ses i sammenhæng med kundernes lagernedbringelse oven på de senere års udfordringer i forsyningskæderne, den store beholdning af uekspederede ordrer i 2023 og midlertidigt højere materialeomkostninger, end vi oplever for øjeblikket:

- Aktivitetsniveauet var lavere i 1. kvartal 2024 end i samme kvartal sidste år men på niveau med det forventede. Vi oplever i øjeblikket en god balance mellem udbud og efterspørgsel, hvilket giver sig udslag i et endnu bedre serviceniveau, og vi følger fortsat vores strategi og vores plan for helåret, forklarer GPV’s administrerende direktør Bo Lybæk.

Også indtjeningen var påvirket af det lavere aktivitetsniveau i 1. kvartal 2024, og EBITDA faldt ligeledes med 13% til 155 mio. kr. mod 179 mio. kr. i samme periode af 2023. EBITDA-marginen blev dog fastholdt på 6,7%. GPV er således ikke væsentligt påvirket af den lavere afsætning, og Bo Lybæk vurderer, at lønsomheden i øjeblikket befinder sig på at afbalanceret niveau:

- Vi har oplevet en rebalancering af det globale elektronikmarked som følge af en række modsatrettede tendenser. Vi oplever fortsat positive effekter af det regionale fokus, hvor vores kunder og deres kunder foretrækker produkter, der er produceret i en given region. Samtidig ser vi en ubalance på omkostningssiden, hvor store dele af verden er ramt af inflation og stigende priser, mens Kina og Sydøstasien ikke har oplevet lignende stigninger. Endvidere fortsætter nogle kunder – navnlig de amerikanske – med at flytte produktionen væk fra Kina. Med vores strategisk placerede globale tilstedeværelse er vi gunstigt positioneret i forhold til at tilpasse vores produktionskapacitet på tværs af de regioner, vi opererer i, siger Bo Lybæk.

Han tilføjer, at virksomheden oplever andre modsatrettede tendenser, og at GPV’s styrke ligger i, at selskabet leverer til mange forskellige sektorer og geografiske områder. Nogle sektorer, herunder Smart Building-industrien, er ramt af afmatningen, mens andre oplever vækst.

Geografisk set er efterspørgslen høj blandt de amerikanske kunder, mens de europæiske kunder generelt er mere tilbageholdende. Samlet set forventer GPV dog, at efterspørgslen stiger senere i 2024, og takket være sin solide økonomi kan selskabet tænke langsigtet.

GPV fortsætter derfor færdiggørelsen af de igangsatte kapacitetsudvidelser, herunder sidste fase af udvidelsen af elektronikproduktionen i Thailand, som forventes afsluttet i 3. kvartal 2024. Udvidelsen af elektronikproduktionen i Mexico blev igangsat i 2023, og første fase, som går ud på at fordoble produktionsområdet, forventes afsluttet i første halvår 2024.

Udvidelsen af produktionsfaciliteterne i Slovakiet nærmer sig også afslutningen og idriftsættes i indeværende kvartal:

- Vi fortsætter vores investeringer, så vi kan være klar, når markederne retter sig og begynder at vokse igen. Samtidig har vi fokus på at flytte vores eksisterende kapacitet derhen, hvor den er til størst gavn for vores kunder, hvilket er en af årsagerne til, at vi arbejder på at overføre kunder, som har afgivet ordrer til fabrikken i Malaysia, til andre fabrikker, så vi kan lukke den malaysiske fabrik i løbet af sommeren. Når det er på plads, vil vi have produktion i 12 lande, hvilket gør os til den næststørste europæisk baserede EMS-producent og placerer os blandt de 25 største globalt set, siger Bo Lybæk.

På baggrund af resultatet for 1. kvartal 2024 forventer GPV uændret at realisere en omsætning i størrelsesordenen 9,1-9,7 mia. kr. og et EBITDA-resultat i intervallet 700-760 mio. kr. i 2024.

2/5 2024
Produktlinks
Find din leverandør:

AOI teknologi

Box Build & Retail Pack

Boxbuild

Cable-Harness

CE test

FAR rapport

Hardware udvikling

Inaktiv atmosfære

IoT

IPC-A-610

OE-Lite Linux

PCB layout

Produktdesign og –udvikling

SMD montage

SMT prototype linje

SMT volumen linje

Space elektronik

SPI teknologi

Totalløsninger

Udviklings Board

X-ray

Tilføj dit firma

Webinarer, events og messer

Mest læste


Læs magasinet

Læs magasinet

Nyeste Nyheder