FPGA, CPLD, ASIC og EDA

 

DTU spin-out vil effektivisere den grønne omstilling

DTU spin-out vil effektivisere den grønne omstilling

En ny type konverterchips til brug i bl.a. elbiler, gadelamper og konsumerprodukter fra det dansk start-up firma, Skycore Semiconductors, udmærker sig ved et markant mindre energitab end eksisterende løsninger.

En væsentlig del af den grønne omstilling handler om at elektrificere flere produkter for at udnytte de vedvarende energikilder. I den forbindelse er der stor interesse for at udvikle bedre effektkonvertere. Et ny spin-out firma fra fra DTU, Skycore Semiconductors, har udviklet en mikrochip-teknologi, som markant kan mindske energitab og størrelsen af effektkonverterne.

I nogle år har der med sigte på lavspændingsapplikationer været benytte switched-capacitor-teknologi, som åbner mulighed for mindre energotab og mindre fysiske dimensioner af konverterne.


Som noget nyt vil Skycore Semiconductors benytte switched-capacitor teknologien inden for  højspændingsområdet.

- På DTU er der et unikt tæt samarbejdsmiljø mellem forskning i mikrochips og i effektelektronik, der arbejder med høje spændinger. Det har dannet grundlaget for for vores virksomhed og den nye teknologi, som vi ser et stort marked for, siger Pere Llimós Muntal, der er en af de fire forskere bag Skycore Semiconductors og nu direktør i selskabet.

Behovet for bedre effektkonvertere er efter stifternes vurdering stort inden for højspændingsområdet, hvor eksempelvis elbiler eller forbrugerprodukter som pc’ere og opladere vil drage fordel af de mindre, billigere og mere energibesparende switched-capacitormikrochips.

De nyeste teknologier i designprocessen

De fire forskere har anvendt de nyeste teknologier til at udvikle deres produkt. Hovedparten af arbejdet er sket på computeren ved hjælp af matematisk modellering, programmering og automatisering, men de har naturligvis også været omkring laboratoriet for at teste, at deres udviklede mikrochip virkede.

- Samtidig har vi lagt stor vægt på, at vores produkt er rekonfigurerbart, så det fra starten er fremtidssikret og let kan tilpasses nye anvendelser. I nogle sammenhænge vil det f.eks. være mest interessant for et produkt at få en effektomformer, der sikrer en lavere pris. Andre gange vil effektiviteten være vigtigst, og vores chip skal kunne anvendes i begge tilfælde, siger Dennis Øland Larsen, teknisk chef i Skycore Semiconductors.

Visionen er, at deres mikrochip kan indgå i de effektkonvertere, der anvendes, når solenergi skal omsættes til brug i elnettet og dermed gøre den grønne transformation endnu mere effektiv.

Forskning skal anvendes i produkter

Det kommende år skal bruges på at kommercialisere den forskning, som har optaget de fire forskere i de sidste syv år. Det handler om at få eksekvereret på goto-market-strategien, men også om at få udviklet de sidste elementer i produkterne.

- Som forsker fokuserer man på at udvikle mikrochips, der afprøver nye koncepter. Som virksomhed er man også optaget af kvalitetskontrol og det hav af sikkerhedsfunktioner, der kræves i kommercielle produkter. Den udfordring takler vi nu med vores team, som også inkluderer folk med industriel erfaring, siger Dennis Øland Larsen.

Flere etablerede virksomheder har allerede vist interesse for det nye produkt, så teamet bag Skycore Semiconductors er ikke i tvivl om, at de kommer til at dække et behov i markedet.

Samtidig ønsker Skycore Semiconductors at fastholde en tæt forbindelse til DTU og de unikke kompetencer, der findes her.

- Vi ønsker at bidrage til at sikre Danmark en plads helt i front inden for udvikling af højspændings mikrochips, hvor vores virksomhed kan være med til at videreudvikle teknologien og sikre arbejdspladser til fremtidige ingeniører, siger Pere Llimós Muntal.
8/3 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

FPGA udvikling

PCB layout

Verification

Tilføj dit firma
 • Siemens EDA

  Siemens EDA

  WP: Raising the pillars of digital transformation
 • Sensor ECS

  Sensor ECS

  IT hardware til brug i industriens krævende miljøer
 • Power Technic ApS

  Power Technic ApS

  Medico Strømforsyninger / Åbne typer samt til printmontage
 • Microchip

  Microchip

  AWS-connected embedded systems
 • Siemens EDA

  Siemens EDA

  WP: How Siemens EDA helps you engineer a smarter future

Webinarer, events og messer

Mest læste


Læs magasinet

Læs magasinet

Nyeste Nyheder