IoT

 

Unikt IoT-koncept forbedrer sporing af stykgods

Unikt IoT-koncept forbedrer sporing af stykgods

I 2022 har Dachser monteret innovative sporingsenheder på 8.500 veksellad. Det gør det muligt at spore transporter i realtid og beregne ankomsttider præcist med afsæt i et IoT-koncept (in english).

Dachser lancerer nu en central platform til visualisering og analyse af positionsdata fra sporingsenheder på veksellad og trækkere. Disse data parres med data om forsendelsen i virksomhedens transportstyringssystem. Oplysningerne præsenteres på telematikoversigter og giver Dachsers medarbejdere helt nye muligheder for visualisering og analyse. Men dem, der får størst gavn af den øgede gennemsigtighed i forsyningskæden, er kunderne.

Den nye platform er et resultat af et samarbejde mellem logistikleverandøren, Deutsche Telekom og andre teknologivirksomheder om at fremme udviklingen af innovative intelligente sporingsenheder til veksellad.

Enhederne er udstyret med avancerede simkort fra Deutsche Telekom og består af energimoduler, der er udstyret med solceller og kun bruger lidt strøm, moderne satellitbaseret positioneringsteknologi (GPS, Galileo) og trådløse moduler baseret på de nye 5G/LPWAN-net (LTE-M).

For at styrke pålideligheden bruger de også andre radiostandarder, der stadig er i udbredt brug. Den integrerede løsning er udviklet til uden vedligeholdelse at kunne holde i alle de 12 år, som er et veksellads levetid.

Også i Danmark er de nye sporingsenheder blevet monteret. Dachser Denmark var med i pilotprojektet omkring telematik, og nu arbejder de lokale eksperter i innovative logistikløsninger på at implementere teknologien fuldt ud.

- Sporingsenhederne og den nye digitale platform er blot nogle af vores mange tiltag for at automatisere, øge gennemsigtigheden og dermed også effektivisere vores processer, fortæller Maiken Kristensen, Dachser Expert Network Operations (DENO) for Dachser Denmarks vejtransportfilial i Hvidovre.

- Vi har blandt andet også installeret kameraer, der genkender indkommende lastbilers nummerplader og åbner bommen til terminalen automatisk – alt sammen løsninger, der kan lette arbejdsgangene og i sidste ende skabe gladere medarbejdere.

Kapacitetsplanlægning og beregning af ankomsttider

I alt fem specifikke telematikoversigter behandler og præsenterer positionsdata i realtid fra stykgodstransporter til Dachsers medarbejdere. Dashboards kan følge transporterne og vise den nøjagtige placering af sporbare køretøjer og udstyr i realtid. Det giver afdelinger og kunder adgang til detaljerede beregninger af hver transports forventede ankomsttid, hvilket letter planlægningen af håndteringen i terminalen og slutdistributionen.

Derudover visualiserer oversigterne muligheder for yderligere læssemuligheder og returlæs, hvilket effektiviserer samarbejdet mellem Dachsers 350 filialer i Europa. Endelig orienterer oversigterne om kommende serviceaftaler for enhederne. I løbet af de næste par måneder vil systemet også begynde at præsentere GPS-data fra chartertransporter, via en specialudviklet app til chaufførerne.

- Ved at kombinere realtidsdata og visualisering tager vi et afgørende skridt fremad inden for sporing af forsendelser og transportstyring i vores stykgodsnetværk, fortæller Alexander Tonn, COO Road Logistics hos Dachser.

- Det vil hjælpe vores medarbejdere med kapacitetsplanlægningen, så de kan optimere udnyttelsen af vores transporter og øge effektiviteten af håndteringen i terminalerne. Det er til vores kunders fordel, fordi det sætter os i stand til at levere den kvalitet, de forventer af Dachser, selv i lyset af den voksende knaphed på kapacitet.

16/1 2023
Produktlinks
Find din leverandør:

IoT

Tilføj dit firma