Power, strømforsyning, EMC/ESD

 

Datacentre har tre år til at blive klimavenlige Country Sales Director for Secure Power i Schneider Electric, Søren Schrøder.

Datacentre har tre år til at blive klimavenlige

Verdens datamængder stiger, og det lægger pres på energiforbruget i de millioner af datacentre, der skal håndtere dem. Særligt de næste tre år bliver afgørende for datacentrenes evne til at energioptimere viser en ny undersøgelse fra Schneider Electric.

Når man går fra bøger til bytes, lagrer data i clouden og forbinder langt flere devices, stiger verdens datamængder – helt konkret med over 2 mia. gigabytes dagligt. Den udvikling står i kontrast til målet om at sænke CO2-ledningen for at nå verdens klimamål, for jo mere datamængderne stiger, desto mere stiger energiforbruget.

Derfor står datacenterbranchen lige nu over for en presserende udfordring, som verdens datacenterudbydere er smerteligt bevidste om, viser en ny undersøgelse fra den globale energispecialist Schneider Electric.


Bæredygtighed bliver afgørende konkurrenceparameter Der kommer ikke kun stigende krav til datacentrenes energioptimering, men også til selve hastigheden af den. Ifølge undersøgelsen vurderer 57 procent af respondenterne, at bæredygtighed bliver en meget vigtig konkurrenceparameter inden for de næste tre år.

Til sammenligning vurderer kun 26 procent, at bæredygtighed er en vigtig konkurrenceparameter i dag. Med andre ord vil betydningen af bæredygtighed stige med en tredjedel (31 procent) over de næste tre år, ifølge Schneider Electrics undersøgelse.

- Det fantastiske er, at mange af de teknologier, der kan gøre datacentre grønnere, allerede findes i dag. Vi har fx fokus på at genanvende den overskudsvarme, som datacentrene genererer som et biprodukt af deres drift, til at varme boliger op i lokalområderne. Udover at have markedets mest energieffektive nødstrømsanlæg, har vi konstant flere nye udviklinger på vej, bl.a. i forhold til nye optimerede køleløsninger, der kræver mindre energi for at opnå samme resultat. Så det er faktisk realistisk at give udviklingen et boost de næste tre år, siger Country Sales Director for Secure Power i Schneider Electric, Søren Schrøder.

Med den markante udvikling i sigte skulle man tro, at de fleste datacentre allerede har udviklet omfattende bæredygtighedsstrategier. Men ifølge Schneider Electrics undersøgelse har under halvdelen af datacenterudbyderne (43 procent) rent faktisk implementeret strategiske bæredygtighedsinitiativer og effektivitetsforbedringer i deres infrastruktur.

Kundekrav er den største drivkraft

Nye krav fra kunderne har størst betydning for, at datacentre vil implementere bæredygtige initiativer. 30 procent svarer, at alle deres kunder kræver, at de forpligter sig kontraktuelt til effektivitet og bæredygtighed. Samtidig er forventninger fra kunderne den drivkraft til bæredygtighed, som flest af respondenterne angiver – det gælder helt præcist for halvdelen (50 procent). Det hænger dermed sammen med datacenterudbydernes vurdering af, at energioptimering af datacentre bliver en konkurrenceparameter.

Den næstmest udbredte drivkraft er langsigtet operationel modstandsdygtighed (40 procent) efterfulgt af lovkrav (36 procent). Overraskende nok gælder økonomiske besparelser som resultat af energioptimeringen kun for 35 procent.

De største fokusområder er energifordelingen og infrastrukturen Ifølge Schneider Electrics undersøgelse er de vigtigste fokuspunkter datacentrenes eksisterende energifordeling samt opgradering af selve infrastrukturen til distribution af energi (begge 47 procent). Dernæst
kommer opgradering af selve køleinfrastrukturen (40 procent) og optimering af den eksisterende kølingseffektivitet (36 procent).

- For at optimere et datacenters livscyklus og hvordan det bruger strøm, vand og andre ressourcer, er det nødvendigt at optimere selve håndteringen af datacenterinfrastrukturen. Det kræver et moderne DCIMsystem, som kan monitorere driften og automatisk forudsige og foreslå forbedringer til at effektivisere energiforbruget,  siger Søren Schrøder.

- Som leverandør af energioptimerende løsninger til datacentre er det afgørende for os at være på forkant med udviklingen, hvorfor vi kanaliserer 5 procent af vores opsætning direkte videre til nyudvikling. Vi har en ambition om at gøre datacentre cirkulære, hvor vi kan skabe en automatiseret og dermed effektiv infrastruktur. Fremtidens datacentre skal ikke være storforbrugere af energi, men derimod være et led i kæden, hvor energien 'lånes' i en periode for at skabe, behandle eller opbevare data, før den gives videre til f.eks. brug ved opvarmning, påpeger han.
23/11 2020