Power, strømforsyning, EMC/ESD

 

GP opfordrer til større brug af genopladelige batterier

GP, der er en af verdens største producenter af genopladelige batterier, opfordrer til at sende engangsbatterier til genanvendelse og udskifte dem med genopladelige batterier, hvor de nyeste kan genoplades op til 500 gange.

Salget af batterier er steget støt de seneste år og Batteriforeningen, der repræsenterer forhandlere og producenter af batterier, estimerer, at danskerne hvert år bruger omkring 55 millioner batterier i husholdningen. Ifølge Miljøstyrelsen er det kun omkring halvdelen af de batterier, som ender på genbrugsstationen og sendt videre til genanvendelse.

Batteriforeningen vurderer, at en stor del af de 1600 tons batterier, der ikke bliver genanvendt, ligger i skufferne derhjemme, og at cirka 270 tons batterier ender i husholdningsaffaldet. Det sidste er et stort problem, fordi batterierne indeholder tungmetaller, og når de bliver brændt, siver røgen med de giftige stoffer ud i naturen til stor gene for miljøet.


At omkring 1600 tons batterier ikke genanvendes er en skam, fordi alle batterier kan genanvendes. F.eks. kan 65 pct. af materialet i de almindelige engangsbatterier genanvendes, mens det gælder for over 90 pct. af de genopladelige batterier. Derfor opfordrer batteriekspert Kasper Kiilerich fra GP til et mere bæredygtigt batteriforbrug med fokus på genanvendelse og genopladning. GPs nyeste generation af genopladelige batterier, GP ReCyko, kan erstatte op til 3.500 engangsbatterier, fordi et GP ReCyko batteri kan oplades op til 500 gange.

- At reducere dit batteris miljøpåvirkning er et bæredygtigt nytårsløfte, som alle danskere kan give. Vi opfordrer derfor danskerne til at bruge genopladelige batterier og til at sende deres brugte engangsbatterier til genanvendelse. At skifte fra engangsbatterier til genopladelige er en af de nemmeste ting, man kan gøre for at mindske sin miljøpåvirkning som forbruger, siger Kasper Kiilerich, batteriekspert hos GP Batteries i Danmark.

Mere end 10 pct. af indholdet i GP ReCyko-batterierne kommer fra genbrugsmaterialer mens 94 pct. af batteriet og 100 pct. af emballagen kan genbruges.

Tre tips til et mere miljørigtigt batteribrug:
1. Skift til genopladelige batterier. GPs nyeste generation af genopladelige batterier, GP ReCyko, kan erstatte op til 3.500 engangsbatterier, fordi et GP ReCyko batteri kan oplades op til 500 gange.

2. Genanvendelse - lav en kurv til de brugte batterier derhjemme, så du blive mindet om at sende dem til genanvendelse. Vi er i Norden blandt de bedste i verden til genbrug og genanvendelse, men der er stadig et stykke vej at gå. Danskerne bruger cirka 55 millioner batterier årligt i husholdningen, og det er kun omkring 45 pct., der bliver indsamlet og genanvendt. Miljøstyrelsens seneste mål var, at 55 pct. skulle indsamles og genanvendes.

3. Vælg batterier fra certificerede producenter med klart angivet holdbarhedsforpligtelser og mål. For at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge bæredygtigt, arbejder GP med mærker som Svanemærket og Green Investment. Green Investment betyder, at en del af indtægterne fra salget af genopladelige batterier og LED-pærer fra GP Batteries gå til andre projekter inden for bæredygtighed.
21/12 2020