Power, strømforsyning, EMC/ESD

 

Nordeuropas største solcellepark bygges i Vestjylland

Nordeuropas største solcellepark bygges i Vestjylland

Kommende solcellepark i Holstebro Kommune, der etableres uden statsstøtte, kan levere en samlet elproduktion på over 200 MW, hvilket svarer til 127.000 danskeres årlige elforbrug.

Etableringen af Nordeuropas største solcellepark er nu startet. Solcelleparken kommer til at kunne levere en samlet elproduktion på lidt over 200 MW, hvilket svarer til ca. 127.000 danskeres elforbrug. Parken placeres i Holstebro Kommune, hvor der er ca. 59.000 indbyggere.

HEARTLAND har allerede solgt ca. halvdelen af den nye grønne strøm til dattervirksomheden BESTSELLER svarende til 100% af BESTSELLERs samlede elektricitetsforbrug i egne butikker, kontorer og bygninger på globalt plan. Fremover reduceres CO2-aftrykket således markant på kendte tøjmærker som blandt andre JACK & JONES, ONLY, VERO MODA, VILA og NAME IT. Udover BESTSELLER vil også NORMAL og nemlig.com aftage den nye grønne strøm.


- Det banebrydende er ikke størrelsen på solcelleparken, men at virksomhederne bliver forsynet med ny grøn strøm, der opføres uden nogen brug af statsstøtte. Det er næste fase i den grønne omstilling, hvor virksomheders valg af ny grøn strøm er direkte årsag til opførelsen af ny vedvarende energi, siger Rasmus Lildholdt Kjær, adm. direktør i Better Energy.

BESTSELLER-koncernen annoncerede i 2018 deres Fashion FWD-strategi, hvor bæredygtighed er gjort til kernen i deres forretning. Et af strategiens fokusområder er netop at overgå til en 100% bæredygtig energiforsyning.

- Det er afgørende for os, at strømmen ikke kun er grøn, men også ny og uden statsstøtte, forklarer Lise Kaae, Heartland.

Solcelleparken opføres på tidligere konventionelt dyrket landbrugsjord, der vil blive omlagt til økologisk landbrugsdrift. Naturen har ikke haft de bedste forhold på arealet i rigtig mange år, men det vil solcelleparken være med til at ændre på:

- Ved opførelsen bliver der etableret permanent græs- og urtevegetation i form af økologisk kløvergræs, dele af de ubebyggede arealer vil blive tilsået med blomsterfrø og der vil ikke længere blive anvendt pesticider på det store areal. Dermed vil sprøjtemidler fremover ikke udvaskes i områdets sårbare vandløb og grundvand i perioder med kraftig regn, og der sikres bedre levevilkår for bier og andre bestøvende insekter. Det er et godt eksempel på hvordan solcelleparker, natur og biodiversitet kan gå hånd i hånd, fortæller Rasmus Lildholdt Kjær, og han fortsætter:

- En del af arealet er ét af få mulige levesteder i Danmark for den truede dyreart birkemusen. Beskyttelsen af birkemusen og andre dyrearter er indtænkt i opførelsesfasen, og solcelleparken vil efterfølgende give dyrelivet et stort sammenhængende leveområde med minimale forstyrrelser fra mennesker. 

Synergierne mellem CO2-reduktion og biodiversitet har også været et fokusområde for Holstebro Kommune, der i februar 2020 godkendte kommuneplantillæg, lokalplan og tilhørende miljøvurderinger udarbejdet for solcelleparken.

Opførelsen af solcelleparken påbegyndes i august 2020, og den vil producere ny grøn strøm til det danske elnet i sommeren 2021. Solcelleparken tilsluttes som den første direkte på transmissionsnettet, der transporterer elproduktionen ud til de enkelte forbrugsområder i Danmark. Tilslutningen foretages ved Energinets transformerstation ved Idomlund i foråret 2021.

- Det er første gang, at et solcelleanlæg kobles direkte på det danske el-transmissionsnet, altså direkte på elnettets motorveje. Dermed bliver der taget et nyt, stort skridt i Danmarks grønne omstilling. Banalt set er det et kraftværk, der kører på sol. Dog opfører sådan et anlæg sig el-teknisk set væsentligt anderledes end et traditionelt kraftværk. Vi skal derfor hos Energinet være på forkant med tilslutning af denne nye type produktionsanlæg, så vi forsat kan opretholde Danmarks høje forsyningssikkerhed og understøtte den grønne omstilling, siger Poul Oslo Rasmussen, driftsingeniør i Energinets område for Elsystemdrift.

24/8 2020
 • ROHM Semiconducter

  ROHM Semiconducter

  En PMIC til NXP’s i.MX 8M Mini applikations-processor
 • altoo

  altoo

  Nyt om måleteknik. Gratis webinar. Tilbud på demoudstyr
 • altoo

  altoo

  Få mere oscilloskop for pengene. Gratis undervisningsmateriale fra Keysight
 • congatec

  congatec

  Rugged 10 GbE infrastructure equipment
 • Texim

  Texim

  Focus Suppliers Nordic