Produktion

 

Gennembrud for avanceret dansk robotløsning

Gennembrud for avanceret dansk robotløsning

Det danske udviklingsprojekt Flexdraper Product blev startet op i 2018, men allerede nu kan en af partnere Terma Elektronik demonstrere en automatiserings-løsning med afsæt i projektet.

Med støtte Innovationsfonden blev udviklingsprojekt, Flexdraper Product, etableret i 2018. Allerede nu kan man se de første resultaterne arbejdet hos den danske flykomponent-producent og forsvarsvirksomhed, Terma, der deltager i projektet sammen med Flexdraper SDU, NLR, AAU, DTU, Technicon samt Robotool (i den første del af projektet).

Terma har arbejdet tæt sammen med forskere og virksomheder om automationsløsninger, der kunne håndtere en række af de komplicerede produktionsudfordringer, især den globale flyindustri står over for.

Både flyindustrien, automotive- og vindmølleindustrien anvender i stigende grad kompositmateriale. Det skyldes især at materialet besidder en række unikke egenskaber: det er både lettere, stærkere og mere fleksibelt at anvende end andre materialer, hvilket er vitalt i forbindelse med bevægelse.

Kompliceret produktion løses med ny robotteknologi

Kompositdelene opbygges af klæbrige lag af tynde fibermåtter. De enkelte bløde lag placeres på en form, men udfordringen ved kompositmateriale er, at lagene skal placeres meget præcist og være helt glatte, så man undgår kritiske folder og bobler i strukturen. Det har vist sig at være en meget vanskelig udfordring at overvinde.

Dermed er udbredelsen af kompositmaterialer i en række sektorer blevet bremset af komplicerede og fordyrende produktionsprocesser, som handler om at få lagene placeret korrekt på formen.

Hidtil er placeringen af fibermåtter nemlig blevet håndteret manuelt, hvilket har fordyret og forsinket kompositdele. Dette har hæmmet udbredelsen og udviklingen af kompositmaterialer og ramt konkurrencekraften hos de virksomheder, der opererer med low volume-high mix, hvor processen kræver en høj grad af arbejdskraft.

I årevis har man fra forskellig side forgæves forsøgt at udvikle teknologiske løsninger, der kunne reducere produktionsomkostningerne ved at sikre, at kompositlagene blev placeret korrekt og hurtigere. Hidtil har bestræbelserne været forgæves.

Industriel 4.0. løsning implementeret

Men nu har et gennembrud på automationsområdet løst den komplicerede udfordring. For i begyndelsen af juni gennemførtes på et af SDUs laboratorier et succesfuldt demonstrationstestforløb (Technology Readiness Level 4, TRL 4), der dokumenterer, at det er muligt at producere komponenter til luftfartsindustrien.

Flexdraper Product er en avanceret og fleksibel industri 4.0. løsning. Ud over en robot med tilhørende sofistikeret software består Flexdraper Product bl.a. af 48-120 sugekopper, der kan styres individuelt og dermed sikrer løsningen at fibermåtterne placeres helt korrekt på formene.

Med erfaringerne fra Flexdraper Product vil man fremover målrettet kunne styrke produktionsmulighederne for de mange virksomheder, der arbejder med high mix-low volume- produktkategorier.

En af  Flexdraper Product store værdier ligger ligger i digital twin-aspektet, der gør det muligt at simulere hele produktionsprocessen og automatisk programmere og kontrollere den rigtige produktion af kompositmaterialet, før man iværksætter reel produktion af de respektive komponenter.

Flexdraper Product er en videreførelse af et indledende 3-årigt forskningsprojekt initieret af Terma og SDU i 2016, støttet af Innovationsfonden og MADE og med Robotool som daværende industriel partner.

Oprindeligt var der fokus på design- og konceptualiseringsfasen, og målsætningen var at kunne skabe en løsning for pre-protypetestning. Ligesom i tilfældet med Flexdraper Product har Innovationsfonden også i den indledende fase bidraget med finansiel støtte.

International opmærksomhed om resultaterne

Flexdraper Product dokumenterer, at robotter ikke blot er i stand til at sikre at serieproduktion kan forløbe hurtigere, mere stabilt og mere effektivt. Projektet har vakt international opsigt, og bl.a. de to store flyproducenter Airbus og Boeing er interesseret i mulighederne for at anvende den nye produktionsteknologi.

Senior Specialist Asim Ikram, Terma forklarer:

 - Flexdraper Product er et stærkt fleksibelt produktionsteknologisk fremskridt, der bidrager til at reducere vores fremstillingstid betydeligt. Vi opererer med high mix-low volumen, og vi opnår klare produktivitetsforbedringer og globale konkurrencefordel, der bidrager til at styrke vores markedsposition.

 - Ved at Innovationsfonden, forskere og virksomheder i fællesskab har evnet at automatisere de tidskrævende manuelle processer i fremstillingen af kompositdele styrkes konkurrenceevnen for en bred vifte af sektorer og brancher, siger professor Henrik Gordon Petersen fra SDU, og han fortsætter:

 - Dermed besidder projektet et stort potentiale, og de succesfulde resultater fra prototypeudviklingen kan vinde indpas flere steder end ’blot’ i aerospaceindustrien. - Med afgørende økonomisk støtte fra Innovationsfonden er Flexdraper Product nu på vej til at blive en realitet. Det frugtbare samarbejde mellem Innovationsfonden, forskere og private virksomheder viser de muligheder, der ligger i at udbrede anvendelsen af de mere fordelagtige kompositmaterialer. Ganske enkelt fordi produktionsprocesserne gøres lettere og billigere fremover via smart produktionsteknologisk udvikling. Det er oplagt, at resultaterne vil vinde indpas i både bil- og vindmøllesektoren fremadrettet.

Den danske robotvirksomhed Technicon har som nævnt lværet med til at udvikle Flexdraper Product, og her siger CEO Casper Hansen:

 - Flexdraper Product illustrerer hvilke banebrydende løsninger, der kan udvikles i fællesskab. I dette tilfælde er der skabt en avanceret løsning, som er istand til at håndtere hidtil uovervindelige udfordringer. 

Flexdraper har et samlet budget på 28,9 mio. kr., hvoraf Innovationsfonden har bidraget med 20,9 mio. kr.

20/6 2019
Produktlinks
Find din leverandør:

kabelkonfektionering

Mekanikløsninger

Tilføj dit firma
 • altoo

  altoo

  Få mere oscilloskop for pengene. Gratis undervisningsmateriale fra Keysight
 • ROHM Semiconducter

  ROHM Semiconducter

  En PMIC til NXP’s i.MX 8M Mini applikations-processor
 • congatec

  congatec

  Rugged 10 GbE infrastructure equipment
 • altoo

  altoo

  Nyt om måleteknik. Gratis webinar. Tilbud på demoudstyr