Produktion

 

Jernstøberi tester el-regulering i bæredygtigt pilotprojekt

Jernstøberi tester el-regulering i bæredygtigt pilotprojekt

Jernstøberiet BIRN indleder nu et samarbejde med IBM og Energi Danmark om regulering af jernstøberiets elforbrug. Samarbejdet består i første omgang af et pilotprojekt hos jernstøberiet, der skal aflaste elnettet og dermed sikre en bedre balance.

Del artiklen på

Frem mod 2040 vil der ifølge en analyse af Energinet ske en tredobling af sol- og vindproduktionskapaciteten i Danmark. Vestjylland vil ifølge analysen blive et kraftcenter i produktionen af den vedvarende energi, og det vil stille øgede krav til det vestjyske elnet, som over de kommende år vil blive opdateret.

Balance i elnettet bliver en vigtig faktor i overgangen til vedvarende energi, og her kan nogle af Vestjyllands mest energitunge virksomheder komme til at spille en vigtig rolle. Det gælder blandt andre jernstøberiet BIRN i Holstebro, der i disse dage tester den såkaldte Flex Platform, der er udviklet af IBM og Andel Energi.  Løsningen baserer sig på kunstig intelligens (AI) og Internet of Things (IoT). 

Med Flex Platformen bliver BIRN i stand til at skrue ned for sit energiforbrug i perioder, hvor elnettet er presset. Jernstøberiet kan på den måde være med til at øge el-forsyningssikkerheden for naboer og andre virksomheder på Holstebro-egnen ved at udligne noget af den mangel på vedvarende energi i elnettet, som Danmarks satsning på grøn strøm kan medføre. Det vil desuden aflaste de kul- og gasfyrede reservekraftværker, der i dag leverer strøm i kritiske situationer, og dermed reducere CO2-udslippet fra de forurenende reservekraftværker, som politikerne har besluttet at udfase.

Ifølge energiansvarlig hos BIRN, Emil Brodersen, er man hos jernstøberiet glade for at kunne være med til at forbedre elforsyningssikkerheden og understøtte overgangen til en mere bæredygtig energiproduktion i Danmark, uden det vel at mærke kommer til at påvirke BIRNs produktion og kvalitet:

- Energi Danmark og IBM har præsenteret os for en spændende og innovativ energiløsning, Flex Platformen, der gør det muligt for os at tilpasse vores elforbrug på en intelligent måde. Den løsning skal vi teste gennem et pilotprojekt. Vi vil gerne være med til at forbedre forsyningssikkerheden af grøn strøm til andre virksomheder og husstande, men det er samtidig altafgørende for os, at det ikke kommer til at påvirke vores produktionskapacitet og -kvalitet, da vi også har en forpligtigelse over for vores kunder, siger han.

AI skal sikre produktionen

Pilotprojektet skal i første omgang afklare, om det er muligt at skrue ned for el-forbruget til BIRNs smelteovne uden at kompromittere produktionen. Tre af BIRNs smelteovne er udpeget til at deltage i projektet. Her skal det helt konkret testes, om parterne via kunstig intelligens præcist kan forudsige ovnenes el-forbrug. El-markedet har nemlig brug for eksakt forudsigelighed for at kunne sikre balance i nettet. Men det er ikke en hel simpel øvelse. For el-forbruget i BIRNs ovne varierer afhængig af de materialer, der skal smeltes såsom skrot, støbejernspåner, kulstof- og jernstøv.

- El-forbruget skal kunne forudsiges 48 timer frem – time for time. Det kræver forudsigelighed, og det betyder helt konkret, at vi fremadrettet skal lave en nøjagtig fremskrivning af vores ordrebøger, produktionsplaner, materialesammensætning og meget mere, lyder det fra Emil Brodersen.

Endelig forestår en mere teknisk test af samspillet mellem den hardwarekomponent, der styrer temperaturen i ovnene, og Flex Platformens software.

- Forbrugsfleksibilitet er 'the missing link' i Danmarks rejse mod et mere vedvarende energiforbrug, og BIRN har en stor effekt at flytte med, så det kan virkelig batte. Derfor er det interessant at få energitunge virksomheder med på Flex Platformen, så vi sammen kan udligne fremtidige ubalancer i elnettet, undgå strømafbrydelser og reducere CO2-udledning. BIRN går nu forrest blandt støberier, og vi er spændte på at se resultaterne fra pilotprojektet, der forhåbentlig kan gå hen og inspirere andre industrivirksomheder, siger Trygve Skjøtskift, ekspert i digital energi-innovation, IBM Danmark.

20/3 2024
Produktlinks
Find din leverandør:

kabelkonfektionering

Mekanikløsninger

Tilføj dit firma