Produktion

 

Unik dansk datalogging-teknologi baner vejen for nye servicekoncepter

Unik dansk datalogging-teknologi baner vejen for nye servicekoncepter

Med ny datalogging-teknologi fra Automation Lab i Svendborg bliver det nu muligt at indsamle viden om maskiners tilstand - uanset hvor i verden, de måtte være placeret - hvilket åbner for helt nye forretningsmuligheder.

Forestil dig, at den maskine, du har solgt for et år siden, selv sender dig besked, når den skal have skiftet olie eller en anden vital del. Du kontakter hurtigt maskinens ejer og gør det nødvendige og sikrer dermed, at maskinen ikke brænder sammen og koster dyrt i reparation og nedetid. Dermed har du udviklet din forretningsmodel fra blot at lange maskiner over disken til at sælge og sikre den ydelse, din maskine leverer. Det kaldes servitization og er en udløber af Industri 4.0 - og bare én af de ting, ny datalogging-teknologi fra Automation Lab i Svendborg kan bruges til.


Hele verden kan tjekkes fra Svendborg. Eller i hvert fald de maskiner, som virksomheden Automation Labs system opsamler data fra. Automation Labs teknologi gør det muligt at holde øje med maskiners performance globalt i et lettilgængeligt overvågningsværktøj. Dermed kan udvalgte maskiner overvåges fra langdistance 24/7, så de udnyttes optimalt. Teknologien bruges allerede til at indsamle data på så forskellige områder som fiskefarme, oliefiltrering og skibsfart.

- Med teknologien fra Automation Lab indsamler vi data om vindstyrke, vindretning, skibets kurs og fart og oplysninger om energiforbrugende maskineri om bord på tre hårdtarbejdende skibe: færgen Spodsbjerg-Tårs, et såkaldt jack up skib, der bruges til opstilling af havvindmøller, og et supplyskib, der servicerer boreplatforme, forklarer projektleder Marie Lützen fra SDU og SIMAC, og hun fortsætter:

- Ved at sammenligne disse data kan vi se, hvordan skibe skal føres under forskellige forhold for at udnytte deres brændstof optimalt. Erfaringer fra projektet opsamles i et undervisningsmateriale, der benyttes ved efteruddannelse samt ved uddannelse af kommende officerer – styrmænd og maskinmestre. Uden ALDAQ-systemet fra Automation Lab kunne vi ikke indsamle den viden, som hele projektet bygger på.

Kan anvendes i et utal af brancher

Automation Labs dataloggere kan anvendes i utallige brancher og er allerede en vital komponent i virksomheder, der tilbyder så forskellige tjenester som møbelproduktion, servicering af fiskefarme og opgradering af gas. For eksempel er stationer til måling af vandkvalitet leveret af virksomheden Blue Unit A/S, der sælger udstyr til fiskefarme på globalt plan, allerede udstyret med Automation Labs dataloggere. Her fører datafangst til øget fiskefangst, da farmenes udbytte øges med en forbedret overvågning af vandkvaliteten.

Teknologien udvikles nu med beslutningsstøtte og supportopfølgning for at automatisere de rådgivningsprocesser, som er et af Blue Units centrale produkter. Et andet eksempel er virksomheden Ammongas, som opgraderer gas i anlæg over hele Norden. Ansatte i Danmark følger via Automation Labs teknologi anlæg i Norge og Sverige og kan hurtigt gribe ind, hvis gaskvaliteten falder.

- Markedet for Automation Labs dataopsamling er ubegribeligt stort. Men det kræver, at maskinbyggere forstår mulighederne i, at vi lægger et stykke software i den såkaldte PLC (Programmable Logic Controller), som de normalt altid indbygger i en ny maskine. Med softwaren kan vi sende data hjem til et dataopsamlingssystem med sikker kryptering og dermed rapportere i døgndrift om alt, hvad maskinen præsterer eller ikke præsterer, forklarer Claus Walter Jensen, CEO i Automation Lab.

Han bakkes op af Peter Falk fra Udvikling Fyn, som siger:

- Med Automation Labs teknologi kan man sælge en service i stedet for blot en maskine. Det gør det muligt tjene penge sammen med kunderne i stedet for blot at aflevere sit apparat og gå ud og lede efter en ny, der vil købe noget. Servitization er den sundeste og sikreste forretningsmodel. Men den kræver øget forståelse for de nye, fantastiske tekniske muligheder. 

Automation Labs nye teknologi er udviklet med støtte i form af EU-midler fra EU’s Regionalfond og fra Syddansk Vækstforum via innovationsprogrammet AutomationsBoost, som drives af aktørerne RoboCluster og Væksthus Syddanmark. Støttepengene finansierer 50 procent af den tid, de involverede bruger på at komme fra ide til færdigt produkt.

Målet med AutomationsBoost er at øge graden af innovation og automatisering i små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark og derved skabe vækst. I de seneste 30 år har Danmark mistet 200.000 job som resultat af udflytning af produktion til andre lande. Udflytningen af produktionen har ramt især Fyn og Sydjylland, da en stor del af arbejdspladserne her netop findes i fremstillingsindustrien.
2/5 2018
Produktlinks
Find din leverandør:

kabelkonfektionering

Mekanikløsninger

Tilføj dit firma