Test & måleudstyr

 

Stor test-konference vender tilbage til Danmark

Stor test-konference vender tilbage til Danmark

Den nordiske NFT TestForum konference – der fokuserer på en lang række aspekter med relation til elektroniktest – afholdes i år i Snekkersten ved Helsingør den 27. – 28. november.

NTF TestForum hedder den årlige to-dages konference for fagfolk, der arbejder med test af professionel elektronik i de nordiske og baltiske lande. 2018-versionen afholdes 27.-28. november på Comwell Conference Center i Snekkersten tæt på Helsingør.

Programmet for de to spændende dage er klar, keynote-taleren er på plads, og eksperter er på vej fra Tyskland, Norge, Sverige, Belgien, Italien, Storbritannien og USA.

- Nu efter seks år er TestForum tilbage i Danmark igen, siger Birger Schneider, den lokale arrangør.

- Som altid fokuserer vi på ting, der er ’hotte’ i test-branchen generelt – og blandt test-ingeniører specifikt. Robotter - særligt samarbejdende robotter, de såkaldte ’cobotter’ - vinder i disse år frem i industriel automatisering, herunder også test-automatisering, med hidtil uhørt hastighed.

Birger Schneider fortsætter:

- Den hastige forandring næres af mange hurtigt voksende integratorer inden for robotområdet. I programmet fokuserer vi på dette vigtige tema i key note-præsentationen ’Trends in the use of robotics in the electronics production and test of devices’, der afholdes af Søren Peter Johansen, Teknologisk Institut, samt i yderligere to præsentationer. Ligeledes følger den afsluttende paneldiskussionen på dag et op på temaet med ’Robotics in testing vs traditional automation?’.

Deltagerne på TestForum er typisk industriens nøglepersoner samt internationale leverandører af testløsninger og måleudstyr. Konferencen tilbyder teknisk relevante præsentationer af metodologier, værktøjer, moduler/instrumenter, tilgængelig teknologi og best practice, og der er rig lejlighed for networking i løbet af de to konferencedage.

Baggrunden for NTF

Nordic Test Forum (NTF) blev grundlagt i forbindelse med TestForum 2001. En gruppe fra den norske elektronikindustri havde netop afsluttet et toårigt projekt om 'Production Test', og deltagerne ønskede at opretholde og udbygge det etablerede samarbejde. D

Repræsentanter fra den britiske industris TestForum var med konferencen, og ideen blev født om at etablere en lignende organisation i de nordiske lande.

Det overordnede sigte med NTF er at tilbyde et forum, hvor ledere, ingeniører, teknikere og andet faglært personale inden for test af elektronik kan udveksle erfaringer, idéer og anden relevant viden. I øjeblikket er det vigtigste interesseområde i NTF produktionstest af monterede printplader og systemer, men der er tale om et åbnet forum med en åben og fordomsfri tilgang til indsatsområderne.

NTF-udvalget arrangerer efter behov åbne møder med specifikke emner, der forventes at være af interesse for medlemmerne. Ud over disse møder er udvalget desuden ansvarlig for planlægningen af TestForum og den tilknyttede konference, der normalt afholdes sidst i november på forskelige lokationer i Norden og Baltikum - og nu altså her i Danmark.

Det er i øvrigt gratis at være medlem af NTF. Yderligere informationer om Nordic TestForum og programmet på det forestående arrangement på www.nordictestforum.org, hvor det også er muligt at tilmelde sig.

18/10 2018
  • Texim

    Texim

    Focus Suppliers Nordic