Wireless, tele og data

 

Avancereret kortlægning af trafikmønstre med afsæt i mobildata

Avancereret kortlægning af trafikmønstre med afsæt i mobildata

Telia lancerer ’Travel Emission Insights’, der er et digitalt redskab til analyse af trafikmønstre, som bygger på anonymiserede og aggregerede mobilnetværksdata fra 16 millioner Telia-abonnenter i Norden og Baltikum.

Telia lancerer nu ’Travel Emission Insights’ – et banebrydende digitalt redskab, der kan hjælpe kommuner og regioner med at reducere deres klimaaftryk ud fra analyser af persontransport. 
Travel Emission Insight kan bruges til at anvise bedre og grønnere transportalternativer
Danmark skal som samfund reducere de samlede drivhusgasudledninger med 70 procent i 2030.

Skal vi nå disse mål, kræver det, at vi hvert år tager markante skridt, der effektiviserer vores energiforbrug, og i stigende grad anvender grønne energikilder. Den indenlandske persontransport står for godt 20 pct. af Danmarks samlede emissioner, og derfor er CO2-reducerende tiltag på trafikområdet afgørende.


Travel Emission Insights er baseret på Telias eksisterende Crowd Insights-løsninger, der bygger på anonymiserede og aggregerede mobilnetværksdata fra 16 millioner Telia-abonnenter i Norden og Baltikum. Datamængden er repræsentativ for befolkningen i hvert land, og ud fra mobilitetsanalyser af disse data kan man eksempelvis fastlægge antallet af mennesker på forskellige lokationer på et givent tidspunkt samt kortlægge bevægelsesmønstre og transportformer.

Det kan fx anvendes af kommuner, organisationer og virksomheder, så de bedre kan planlægge by- og trafikudvikling. Redskabet kan også bruges i kommerciel sammenhæng, hvis fx en festival skal planlægge sin infrastruktur eller et stormagasin skal vurdere, hvor mange mennesker, der dagligt passerer deres butiksvinduer.

Systemet anvender udelukkende gruppebaserede bevægelsesmønstre, og al data er irreversibelt anonymiseret, hvilket betyder, at enkeltindivider ikke kan identificeres. Al personlig information er fjernet, og løsningen er i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR).

I Travel Emission Insights-løsningen samkøres disse informationer med CERO-modellen, som er en beregningsformel udviklet i 2007 ved Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Modellen har været i brug siden 2014 og er i dag implementeret af over 100 virksomheder og myndigheder til at udvikle grøn innovation og bæredygtige strategier.

Simulering anviser nye løsninger

CERO-modellen er baseret på mere end 300.000 rejsevaneundersøgelser, hvor transportformer og rejsetider kombineres med modeller for CO2-udledning. Dermed kan redskabet både estimere sandsynligheden for, at folk vælger forskellige transportformer under givne omstændigheder, samt beregne CO2-udledningen for hver rejse.

- Travel Emission Insights er et virkelig spændende værktøj, som vi er stolte af at have udviklet. Vi tilbyder løsningen til eksempelvis kommuner og regioner, der ønsker at arbejde datadrevet med at reducere deres samlede CO2-aftryk. Mulighederne er mange, og alle tiltag vil være skridt i retning af, at vi som samfund kan komme tættere på at indfri vores klimamål, siger Claus Jelle, Sales & Business Development Manager fra Telia Denmark.

Se videoen eller find mere information om Travel Emission Insights på Telias hjemmeside.

10/2 2022