Wireless, tele og data

 

Cisco: Databeskyttelse er en kritisk mission for virksomheder over hele verden

Ifølge ny Cisco rapport mener virksomhederne, at databeskyttelse er blevet en nøglekomponent i deres kultur- og forretningspraksis. I øvrigt mener 83 procent af virksomhederne, at lovgivning inden for databeskyttelse har en positiv effekt.

Den 28. januar var det international databeskyttelsesdag. I den forbindelser udgav Cisco sin årlige rapport om Data Privacy Benchmark Study.

Den nye rapport viser, at databeskyttelse er en kritisk mission, da 90% af respondenterne opfatter det som en forretningsmæssig nødvendighed. Rapporten viser, at antallet af investeringerne i databeskyttelse fortsætter med at stige, fordi organisationer oplever et højt afkast på deres investeringer.

Databeskyttelse er blevet en forretningsmæssig nødvendighed og en kritisk komponent i forbrugernes tillid til virksomheder verden over. For andet år i træk siger 90% af respondenterne, at de ikke ville købe fra en virksomhed, som ikke har tilstrækkelig databeskyttelse, og 91% indikerer, at eksterne databeskyttelsescertificeringer er afgørende i købsprocessen.


- Der er ingen tvivl om, at databeskyttelse fortsat får større betydning for virksomhederne, uanset deres størrelse eller lokalitet. Det ser vi bl.a. ved, at 94% af virksomheder siger, at de rapporterer en eller flere målinger relateret til databeskyttelse for bestyrelsen, og ved at antallet af investeringer i området stiger med op til 13 procent, forklarer Harvey Jang, Vice President og Chief Privacy Officer hos Cisco.

- Vi oplever også, at databeskyttelse bliver en del af kernekompetencerne og ansvarsområdet for professionelle cybersikkerhedsingeniører. Dette års rapport bekræfter, at man ved at tænke databeskyttelse sammen med cybersikkerhed kan skabe fordele i forhold til økonomi og digital modenhed, sammenlignet med andre modeller.

Afkastet ved at investere i databeskyttelse er for tredje år i træk fortsat højt med flere fordele for mindre og mellemstore virksomheder. Mere end 60% af respondenterne oplevede, at de opnåede betydelige fordele, særligt i forhold til følgende punkter:
· Reducere forsinkelser ved salg
· Reducere og mildne tab fra databrud
· Muliggøre innovation
· Opnå større effektivitet
· Opbygge tillid med forbrugere
· Gøre deres virksomhed mere attraktiv


Respondenterne estimerer, at deres afkast (ROI) vil være 1,8 gang mere værd i gennemsnit end den oprindelige investering. Selvom tallet er højt, er det lidt lavere end sidste års vurdering (1,9 gange investeringen). Dette kan skyldes de løbende behov i forbindelse med pandemien, tilpasning til ny lovgivning, usikkerhed omkring international dataoverførsel og stigende krav om deling af data på tværs af geografiske områder.

Lovgivning om databeskyttelse bliver fortsat taget godt imod i hele verden på trods af, at det ofte kræver en betydelig indsats og udgift at leve op til den type lovgivning (e.g. kategorisere data, vedligeholde optegnelser af processen, implementere kontrol – privatliv, besvare brugerhenvendelser). 83% af alle virksomhedsrespondenter sagde, at lovgivning om databeskyttelse har haft en positiv effekt, og kun 3% indikerede, at lovgivningen havde en negativ effekt.

Regeringer og organisationer efterspørger i stigende grad yderligere databeskyttelse, og derfor fremsætter de også krav om deling af data. 92% af respondenterne i rapporten sagde, at det er blevet et væsentligt fokusområde i deres organisationer. På tværs af alle lande sagde 88% af respondenterne, at disse krav dog også tilføjer en betydelig udgift.

Endeligt, når det kommer til brug af data, så anerkender 92% af rapportens respondenter, at deres organisation har et ansvar for at data anvendes på en forsvarlig måde. Den samme procentdel mener, at de allerede har processerne, der skal sikre, at de automatiserede beslutninger tages i overensstemmelse med forbrugernes forventninger.

Alligevel viste Ciscos undersøgelse, Customer Privacy Study, fra 2021, at mange ønsker større transparens, og at 56% er bekymrede for brugen af data i kunstig intelligens og automatiserede beslutningsprocesser. 46% af de adspurgte forbrugere oplevede, at de ikke på tilstrækkelig vis kunne beskytte deres data, hovedsageligt fordi de ikke forstår, hvad virksomhederne indsamler af data, og hvordan de bruger dem.

- Virksomheder bør gøre mere for at sikre, at forbrugerne forstår, hvordan deres data bliver brugt, og dermed (gen)opbygge tillid, siger Anurag Dhingra, Cisco Chief Technology Officer. Han afslutter:

- Vi udgiver Ciscos Responsible AI Framework som en del af Ciscos forpligtelse til transparens og tilpasningsevne og for at etablere en styringsproces og konkrete arbejdsmetoder for vores udviklingsteams, herunder vitale kommunikationskanaler med vores kunder og valgkredse. Vores styringsramme definerer klare principper i overensstemmelse med vores kunders værdier.
31/1 2022