Wireless, tele og data

 

Dansk-kinesisk samarbejde om overvågning af floder

Dansk-kinesisk samarbejde om overvågning af floder

Klimaændringerne kræver adgang til pålidelige og præcise data til overvågning og håndtering af vandresurser. Et projekt mellem Kina og Danmark skal sikre langt mere præcise data end dem, der er til rådighed i dag.

Klimaændringerne har øget nødvendigheden af, at beslutningstagere har adgang til pålidelige og præcise data til overvågning og håndtering af vandresurser, så man dermed kan varsle om eksempelvis risiko for oversvømmelser. Det er en udfordring i Danmark, men et endnu større problem i Kina, hvor klimaet medfører tørke, og oversvømmelse af de store floder i en mere ekstrem grad, end vi kender det herhjemme. Med store økonomiske følger og gener for de millioner af mennesker, der berøres.


Et nyt fælles projekt mellem Kina og Danmark, ChinaWaterSense, med deltagelse  af myndigheder, universiteter og virksomheder vil anvende ny dansk teknologi til at overvåge vandløb med droner, kombineret med data fra satellitovervågning.

- Vi har gennem det sidste halvandet år udviklet en helt særlig last af instrumenter
og sensorer, som droner har overfløjet danske åer med. Det har givet os mulighed for at måle så forskellige parametre som vanddybde, vegetation, vandgennemstrømning og vandspejl i de enkelte vandløb på en langt enklere og mere præcis måde, end det hidtil er sket, siger professor Peter Bauer-Gottwein, DTU Miljø, der er overordnet ansvarlig for det nye samarbejdsprojekt.

Ny kombination af data fra overflyvning med droner og satellitter

Overflyvningen med droner vil nu blive gennemført på et par af de store kinesiske floder, Den gule flod og Hai He floden, der gennemløber området ved Beijing. Som noget nyt vil målingerne fra dronerne blive suppleret med data fra satellitter, som DTU’s forskergruppe også har stor erfaring med at anvende.

- De to sæt data fra henholdsvis satellitter og droneoverflyvning kan sammen med hydrologiske modeller gøre forudsigelser af eksempelvis oversvømmelser langt mere præcise end i dag – og dermed også gøre det muligt at kunne sætte rettidigt ind med foranstaltninger mod disse, siger Peter Bauer-Gottwein.

Det nye projekt inddrager ud over forskere på DTU Miljø og DTU Space også tre danske virksomheder med ekspertise inden for droner, anvendelse af satellitdata og vandteknologi. Det er Drone Systems, DHI og DHI Gras.

- Det nye projekt giver os mulighed for at gennemføre succesfulde demonstrationer af vores droneteknologi på de kinesiske vandsystemer, der er i en helt anden størrelsesskala end de danske vandløb, som vi hidtil har arbejdet med. Det vil give os en god business case, der kan fungere som en åbning til det enorme globale marked på dette område, siger Henrik Grosen, direktør for Drone Systems.

Drone Systems teknologiske speciale er dorner udstyret med termiske kameraer til
overvågning af lækager i fjernvarmesystemer og til miljømæssige forhold som eksempelvis at kunne kortlægge grundvandsfremspring og dets løb samt ikke kendte vandudledninger i søer og vandløb.

I den kinesiske del af ChinaWaterSense-projektet deltager de ansvarlige myndigheder for henholdsvis Den gule flod og Hai He flodområdet, Institute of Geographic Science and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, samt tre virksomheder, der arbejder med vandteknologi og overvågning, South Survey & Mapping Technology, PIESAT og Nanjing Jianghan Information Engineering Ltd.

Innovationsfonden har investeret 4,3 millioner i projektet.
2/10 2019
 • altoo

  altoo

  Nyt om måleteknik. Gratis webinar. Tilbud på demoudstyr
 • ROHM Semiconducter

  ROHM Semiconducter

  En PMIC til NXP’s i.MX 8M Mini applikations-processor
 • congatec

  congatec

  Rugged 10 GbE infrastructure equipment
 • Texim

  Texim

  Focus Suppliers Nordic
 • altoo

  altoo

  Få mere oscilloskop for pengene. Gratis undervisningsmateriale fra Keysight