Wireless, tele og data

 

Galileo satellitsystem baner vej for nye produkter og services

Galileo satellitsystem baner vej for nye produkter og services

I dag er nøjagtigheden på GPS-positioner 10-15 meter. Med det nye europæiske satellitsystem Galileo bliver nøjagtigheden fra 2020 helt ned til 20 cm. Det skaber nye muligheder for services og produktudvikling inden for mange områder.

Mobiltelefoner, løbeure og andre mobile enheder, der navigerer efter satellitter, får i løbet af få år et mere stabilt og præcist signal. Det sker, når udviklingen af det europæiske satellitsystem Galileo er færdigt i 2020 og flere satellitter vil kredse over Europa. De forbedrede satellitdata forventes at skabe muligheder for udvikling af nye produkter og services inden for en række sektorer, f.eks. telekommunikation, byggeri, anlæg og transport.

De baner, som Galileos satellitter kredser om jorden i, er mere optimale end det amerikanske GPS i forhold til positionering i Europa og i Arktis. Med egne satellitter får EU et værktøj, som vil være i stand til at levere præcise positioner på helt ned til 20 cm’s nøjagtighed, med professionelt udstyr. Næste generationer af mobiltelefoner vil indeholde chips, der kan udnytte signalerne til 30 cm’s nøjagtighed. 


- Det nye satellitsystem giver os super-præcise positioner. Galileo betyder, at vi får en markant højere kvalitet i de produkter og services, der er afhængige af satellitdata. Vi har kun set toppen af isbjerget, for det her åbner for helt nye muligheder for produktudvikling, og vi vil bl.a. opleve at vores løbeure og navigationssystemer bliver meget mere præcise. De nye Galileo-data vil f.eks. også være med til at bane vejen for udviklingen af førerløse biler, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

EU-kommissionen har nu besluttet, at Galileo-data skal være frie at benytte, så man sikrer, at borgere og virksomheder får maksimalt udbytte af det store potentiale. Producenterne kan derfor udvikle deres produkter, så de bliver i stand til at modtage Galileo-data uden at betale for brugen af data. Nyere mobiltelefoner fra eks. Apple, Samsung og Huawei er allerede kompatible med data fra Galileo. 

- Regeringen har som mål, at Danmark skal være digital frontløber, også i europæisk sammenhæng. Vi har for år tilbage gjort geografiske data gratis, og for nyligt også DMI’s data om vejr, klima og hav. Derfor støtter regeringen også, at disse nye positionsdata bliver gratis for alle. Det kommer samfundet til gavn og vil skabe vækst, siger Lars Chr. Lilleholt ministeren. 

Det har kostet EU ca. 100 mia. kr. og taget godt 20 år at udvikle Galileo. Det estimeres, at 11 % af EU’s BNP er afhængig af satellitbaseret positionering. Det forventes at denne andel vil stige fremover, hvorfor programmet har høj strategisk betydning.
13/3 2018
  • Texim

    Texim

    Focus Suppliers Nordic