Wireless, tele og data

 

Huawei køber 90 smartphone-patenter af Blackberry

Huawei erhverver 90 smartphone-patenter af telekommunikationsvirksomheden Blackberry. Der er tale om et 'engangssalg', der omfatter patenter udstedt i USA.

Huawei har netop købt 90 smartphone-patenter af telekommunikationsvirksomheden Blackberry. Det bekræfter både Blackberry og den amerikanske varemærke- og patentstyrelse, US PTO.

De patenter, som Huawei har købt, dækker over en række forskellige smartphone-teknologier, der bl.a. tæller sikkerhedsrelaterede patenter og basale smartphone-funktionaliteter - eksempelvis hvordan tekst præsenteres alt efter telefonens orientering, m.m.

Overdragelsen af patenterne skete allerede d. 23. december, 2020. En talsperson fra Blackberry oplyser i forbindelse med salget, at der er tale om et 'engangssalg', der omfatter patenter udstedt i USA, og at det udgør en meget lille del af de patenter, som virksomheden ejer.


Med ejerskab over mere end 85000 patenter og mere end 96000 ansatte i forskning og udvikling (ca. 49% af de ansatte), er Huawei en af verdens største patentejere.

Bl.a. investerer virksomheden årligt mere end 10% af sin omsætning i forskning og udvikling. Alene over de sidste ti år har det resulteret i forsknings- og udviklingsinvesteringer for knap 570 mia. kr.
19/1 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

3G

Akkrediterede tests

Antenner

AVL

Bluetooth

GloNass

GPS

GRPS

ISM

LoRa

LTE

M2M

Microwave assemblies

RFID

SIGFOX

WiFi

ZigBee

Tilføj dit firma