Wireless, tele og data

 

Nye byggematerialer forringer mobildækningenCampus Bornholm er beklædt af kobberlegeringen tombak. Bygninger med tykt glas, solafskærmning og betonflader kan også svække den indendørs mobildækning.

Nye byggematerialer forringer mobildækningen

Da Bornholms største nybyggeri - Campus Bornholm - blev iværksat, var bygherren ikke opmærksom på, at byggematerialerne forringer dækningen til de 1600 studerende væsentligt. Bygnings- og driftslederen efterspørger bedre rådgivning på området.

I 2015 indledte Campus Bornholm renoveringen af de eksisterende bygninger og opførelse af en ny 15.400 m2 bygning, der samler tre uddannelsesretninger under samme tag. En så stor uddannelsesinstitution lægger selvsagt pres på bygningens indendørs mobildækning:

- Desværre var bygningsrådgiverne ikke opmærksomme på, at byggematerialerne forringer den indendørs dækning. Heldigvis blev vi gjort opmærksomme på problemet undervejs i byggeprocessen fra anden side. Derfor fik vi installeret et DAS-anlæg, der sikrer indendørs dækning inden, lofterne kom op. Nummer et er selvfølgelig, at branchens bygningsrådgivere er bekendt med problematikken, så det er en del af bygningens øvrige el-tekniske installationer, forklarer Dennis G. Falk, der er bygnings- og driftsleder hos Campus Bornholm og efterspørger bedre rådgivning på området.


Et DAS-anlæg er et indendørs antenneanlæg, som forstærker mobiloperatørernes signal og distribuerer det ud i bygningen. Ved installation af dette, valgte Campus Bornholm at tage Intego med på råd. Intego har en specialiseret afdeling, som designer sådanne anlæg.

Materialevalg og energikrav blokerer mobildækningen

- Nutidens høje forbrug af indendørs mobildækning til både mobil, tale og data stiller nye krav til de bygninger, som bliver opført eller renoveret. Materialevalg og energikrav blokerer nemlig mobilsignalet, som har svært ved at trænge igennem bygningens facader. Derfor ser vi ofte, at der i nybyggeri er dårlig eller ikke eksisterende dækning i hele eller dele af bygningen, fortæller Allan Bryder Helbo, projektleder og rådgiver hos Intego med speciale i mobildækning.

Campus Bornholm er beklædt af kobberlegeringen tombak. Det er blot ét af de materialer, som forringer mobildækningen. Herudover kan energirigtige bygninger, tykt glas, solafskærmning og betonflader også svække den indendørs mobildækning.

DAS-anlæg sikrer Campus Bornholm bedre mobildækning

En uddannelsesinstitution uden dækning hæmmer de studerende, ansatte og besøgendes dagligdag, der streamer, sender materiale, taler og er online hele tiden. Derfor ser Campus Bornholm også frem til, at bygningens brugere får bedre dækning:

- Samarbejdet med Integos montører har fungeret upåklageligt, og der har været en god proces ved installation af anlægget. Sidste step er tilslutning af teleudbyderne til anlægget, så vi undgår bygningens lave dækning, hvor vi især er udfordret i kælderen og trappeskakterne, siger Dennis G. Falk.

1/11 2018
  • Texim

    Texim

    Focus Suppliers Nordic