Wireless, tele og data

 

RTX kommer styrket ud af 2020 trods coronakrisen

RTX er kommet tilfredsstillende gennem regnskabsåret 2019/20 trods den verdensomspændende coronakrise. Omsætningen forblev på samme niveau som seneste regnskabsår, mens indtjeningen steg med 8 procent.

RTX A/S har netop offentliggjort sit regnskab for 2019/20. Omsætningen landede på 556 millioner kroner mod 560 millioner kroner året før, mens indtjeningen steg med 8 procent til 108 millioner kroner, hvilket er det højeste niveau nogensinde:

- Det har været et helt usædvanligt år, og meget har udviklet sig anderledes, end hvad vi og andre har kunnet forvente. Vores primære fokus har været medarbejdernes og vores samarbejdspartneres sundhed og sikkerhed. Det er vi lykkes godt med. Derudover har vi koncentreret os om at beskytte virksomhedens kommercielle og økonomiske interesser, og det mener vi er sket med et tilfredsstillende resultat til følge på både top- og bundlinje, siger adm. direktør Peter Røpke.


RTX har haft en kontinuerlig vækst de seneste år og har fordoblet sin omsætning og indtjening de seneste 6-7 år. Coronakrisen har forårsaget en opbremsning i den planlagte vækst, men Peter Røpke er ikke et øjeblik i tvivl om, at væksten kommer tilbage inden for en overskuelig fremtid. Vækststrategien fortsætter Trods en usikker fremtid for verdensøkonomien ser RTX positivt på de kommende år. Vækststrategien er intakt, og de vækstrettede forandringer af forretningsområder, produkter og organisation fortsætter ufortrødent.

- Vores fokusering på Enterprise, Healthcare og ProAudio fortsætter, og vi ser ingen tegn på en svækkelse af potentialet for RTX. Tværtimod oplever vi fortsat en væsentlig interesse fra både eksisterende og potentielle nye kunder i at udvide og indlede samarbejde med os på baggrund af vores trådløse kompetencer og produkter. Det er positivt og lover godt for de kommende år, siger Peter Røpke.

De samlede forventninger til regnskabsåret 2020/21 er en omsætning på DKK 545-600 mio., EBITDA på DKK 95120 mio. og EBIT på DKK 63-90 mio.
24/11 2020
Produktlinks
Find din leverandør:

3G

Akkrediterede tests

Antenner

AVL

Bluetooth

GloNass

GPS

GRPS

ISM

LoRa

LTE

M2M

Microwave assemblies

RFID

SIGFOX

WiFi

ZigBee

Tilføj dit firma