Wireless, tele og data

 

Verizon og Honda demonstrerer det store potentiale med 5G i køretøjer

Verizon og Honda demonstrerer det store potentiale med 5G i køretøjer

Honda og Verizon undersøger, hvordan Verizon 5G teknologi kan sikre hurtig og pålidelig kommunikation mellem vejinfrastruktur, køretøjer og fodgængere. En video viser de forskellige anvendelsesscenarier.

Gennem et partnerskab med University of Michigans Mcity, hvor man tester opkoblede og autonome køretøjer, er Honda og Verizon i gang med at undersøge, hvordan ny sikkerhedsteknologi ved hjælp af 5G og mobile edge computing (MEC) kan skabe hurtig og pålidelig kommunikation mellem vejinfrastruktur, køretøjer og fodgængere – og dermed reducere risikoen for kollisioner og redde liv. Superhurtig og p

Pålidelig dataoverførsel med lav latency ved hjælp af edge-computing er afgørende for at skabe sikkerhed for opkoblede køretøjer. Verizons 5G- og MEC-platforme gør det muligt at udnytte stærke cloud-services og at forbedre kommunikationen mellem chauffører, andre biler, trafiklys, fodgængere og udrykningskøretøjer. På den måde opnås en forbedret trusselsdetektering i de situationer, hvor sekunderne har størst betydning.

Siden 2017 har Honda udviklet en teknologi til at realisere et kollisionsfrit samfund kaldet SAFE SWARM. Ved hjælp af Cellular Vehicle-to-Everything-communication (C-V2X) giver Honda SAFE SWARM  køretøjer mulighed for at kommunikere med andre trafikanter og for at dele centrale oplysninger såsom placerings-, hastigheds- og køretøjssensordata.

En begrænsning for denne fremgangsmåde er behovet for at udstyre hvert køretøj kunstig intelligens (AI). Ved at anvende 5G er det muligt at flytte AI-funktionerne fra køretøjet til MEC, hvilket reducerer behovet for AI ombord på hvert køretøj.

- Hondas forskningssamarbejde med Verizon er et vigtigt skridt i vores flerårige indsats for at udvikle sikkerhedsteknologi til opkoblede køretøjer, så vi kan realisere vores vision om et kollisionsfrit samfund, siger Ehsan Moradi Pari, ph.d. og research group lead ved Hondas Advanced Technology Research Division.

- Forskningen har på nuværende tidspunkt ikke fokus på produktudvikling, men 5G-understøttet kommunikation for køretøjer samt MEC har potentiale til at fremme sikkerheden for alle, der færdes på vejene.

- Evnen til at flytte computerkraft ud i ’kanten’ af vores 5G-netværk gennem edge computing er vigtigt for de autonome og opkoblede køretøjer, fordi det hjælper biler med at kommunikere med hinanden i næsten-realtid og med sensorer og kameraer, der er installeret i gader og trafiklys, siger Sanyogita Shamsunder, vice president of Technology Development and 5G Labs hos Verizon.

- Når man tænker på, at cirka 42.000 mennesker blev dræbt i bilulykker sidste år alene i USA, og at 94 procent af ulykkerne skyldtes menneskelige fejl, kan vores nye teknologier, herunder 5G og MEC, hjælpe bilister med at 'se' ting, før det menneskelige øje kan registrere dem – og med reagere og forhindre kollisioner og i sidste ende med at redde liv. 

Ved hjælp af 5G Ultra Wideband og MEC fra Verizon samt V2X udforsker Honda og Verizon tre sikkerhedsscenarier:

- Fodgængerscenarie: En fodgænger krydser gaden ved et vejkryds. En chauffør, der nærmer sig, kan ikke se fodgængeren på grund af en bygning, der forhindrer udsigten. Smartkameraer monteret i krydset videresender oplysninger til MEC ved hjælp af 5G-netværket. Verizons MEC og V2X-softwareplatformen registrerer fodgængere og køretøjer og bestemmer den nøjagtige placering af trafikanter, assisteret af Verizons Hyper Precise Location-services. Herefter sendes et visuelt advarselssignal afsted, som advarer føreren om den potentielle fare.

- Advarselsscenarie for udrykningskøretøjer
: En chauffør kan ikke se et udrykningskøretøj, der nærmer sig, og kan ikke høre sirenen, fordi der er skruet højt op for bilens lyd-system. Verizons MEC og V2X-softwaren modtager en sikkerhedsmeddelelse fra udrykningskøretøjet og sender en advarsel til de nærmeste køretøjer. Chaufføren modtager et visuelt advarselssignal.

Scenarie, hvor der køres over for rødt lys: Et køretøj standser ikke ved rødt lys. Ved hjælp af data fra de smarte kameraer registrerer MEC og V2X køretøjet og sender et visuelt advarselssignal til de køretøjer, der nærmer sig krydset.

 Hvert af disse scenarier demonstrerer potentialet ved 5G og MEC, når det gælder om at kunne sende sikkerhedsmeddelelser lynhurtigt mellem køretøjer og infrastruktur og på samme tid reducere behovet for komplekse computersystemer på hvert opkoblet køretøj. I fremtiden kan denne teknologi hjælpe med at sikre, at autonome køretøjer er i stand til at kommunikere problemfrit.

Se videoen af Honda og Verizons Mcity tests.

23/4 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

3G

Akkrediterede tests

Antenner

AVL

Bluetooth

GloNass

GPS

GRPS

ISM

LoRa

LTE

M2M

Microwave assemblies

RFID

SIGFOX

WiFi

ZigBee

Tilføj dit firma