Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Intelligent dansk sporingsteknologi åbner nye muligheder

Intelligent dansk sporingsteknologi åbner nye muligheder

Det danske firma Trusted, der er eksperter i GPS-tracking og monitorering af værdifuldt industriudstyr, foretager et teknologisk generationsskifte, der vil gøre deres tracking-teknologi endnu mere præcis og finmasket.

GPS-trackere fra Silkeborg-virksomheden Trusted holder ikke kun øje med kostbart udstyrs position. De informerer også om udefra kommende påvirkninger som f.eks. fugt, frost og bevægelse.

Trusted er på vej mod 20.000 trackere i drift, fordelt over hele kloden. Kunderne spænder vidt, lige fra vindmølleindustrien til det norske Jernbaneverket, som Trusted netop har indgået en flerårig kontrakt med.

Intelligent sporingsteknologi kan tænkes ind i alle brancher og emner. De fleste af Trusted’s kunder bruger teknologien til overvågning af komponenttransport i vindmølleindustrien. Her måler sensorerne både position, vibrationer, chokpåvirkning, temperatur og luftfugtighed. Men Trusted leverer også udstyr til noget så usædvanligt som GPS-tracking af bistader. En lille virksomhed i New Zealand har i samarbejde med Trusted udviklet en tracker, der automatisk sender en advarsel til biavleren, hvis bistadets låg løftes. Hvis bistadet stjæles, kan

ejeren via et kort på sin smartphone se, hvor det befinder sig.

Øget efterspørgsel på sporingsteknologi

- Vi har arbejdet med sporingsteknologi og tyverisikring siden 1999, og vi oplever et stigende behov for løsninger til sporing og monitorering, forklarer direktør i Trusted Niels Henrik Olesen.
- Nu handler det ikke længere kun om særlig vigtigt og værdifuldt udstyr. GPS-positionering er på vej til at blive et commodity, og derfor er vi nu i gang med et teknologisk generationsskifte, der gør det muligt for os at tilbyde meget mere detaljeret monitorering, f.eks. sporing af en specifik container og separat overvågning af hver enkelt palle i containeren.

For at løse den udfordring har Trusted fået vejledning af InnovationsAgenterne, bl.a. om samarbejde med forskere og om ansøgninger til udviklingsmidler. Det har resulteret i, at Trusted har startet et udviklingsprojekt i samarbejde med eksperter i antenneteknologi fra Aalborg Universitet, finansieret af InnoBooster-ordningen.

Ekstra softwareudvikler

- InnovationAgent Susanne Damgaard har bl.a. hjulpet os med at formulere ansøgningen. De midler, vi har fået, giver os mulighed for at ansætte en ekstra softwareudvikler til at videreudvikle vores GPS-trackere. De nye trackere skal kunne fungere som opsamlingsstationer i intelligente sensor-netværk, hvor et stort antal mini-sensorer sender data om f.eks. temperatur og luftfugtighed til GPS-trackeren. Trackeren sender så data videre over nettet til en database, der præsenterer detaljerne for brugeren. Allerede nu anvendes en variant af disse sensorer hos nogle af vores kunder i vindmølleindustrien. Her handler det om at monitorere følsom elektronik, der ikke må udsættes for fugt, forklarer Niels Henrik Olesen

- Projektet skal hjælpe os til at udvikle en ny teknologisk platform for intelligente sensornet-værk med en meget mere detaljeret sporbarhed end hidtil. Dermed kan vi gå længere ud i værdikæden og tilbyde sporing og monitorering af langt flere emner, der typisk også vil være mindre og knap så værdifulde.

Trusted startede udviklingsarbejdet i maj måned 2016 og er klar med deres nye tracking-teknologi ultimo 2017. Direktør Niels Henrik Olesen forventer, at virksomheder inden for bl.a. logistik og industrimontage vil være de første til at anvende det nye sporings- og monitore-ringsudstyr.
4/1 2017
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma
  • Texim

    Texim

    Focus Suppliers Nordic