Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Ny dansk teknologi vil revolutionere forbrugsmåling og monitorering

Ny dansk teknologi vil revolutionere forbrugsmåling og monitorering

Den danske udviklingsvirksomhed ReMoni står bag patenteret teknologi, der kan monitorere energiforbruget og let monteres direkte på eksisterende installationer.

Del artiklen på
Bo Eskerod Madsen, der er forsker og opfinder samt direktør i den 15 mands store udviklingsvirksomhed ReMoni (Resource Monitoring), står bag en ny, billig og fleksibel teknologi til overvågning af energiforbrug i bygninger, produktionsanlæg og landbrug.

Han har således fået patenteret en række nye sensorer, der kan monteres på eksisterende installationer, uden at der skal klippes ledninger eller foretages andre indgreb. Apparaterne er små og nemme at montere og sender trådløst informationer om el-, vand- og varmeforbrug, så man løbende kan overvåge det samlede energiforbrug i en bygning, modtage alarmer, påmindelser om vedligehold m.m.


ReMoni har lige nu sit første produkt, elmåleren PowerMoni, i beta-test, og måleren er klar til test hos udvalgte forbrugere sidst på året. Virksomheden udvikler desuden på to andre patenterede produkter, den non-invasive vand- og varmemåler FlowMoni og energihøsteren RePower, der påsættes et kabel, henter energi ud af det og dermed kan erstatte batterier.
Billig og nem overvågning

Udgangspunktet for ReMonis arbejde er ønsket om at udvikle en billig og nem løsning til overvågning af ressourceforbruget i de tekniske installationer i produktionsanlæg og i bygninger generelt. Ønsker man en løbende og detaljeret overvågning har det hidtil betydet store omkostninger til måleudstyr, montering m.m.

- I industrielle produktionssystemer er det allerede muligt at opdage overforbrug ved løbende monitorering på apparatniveau. Med de nuværende systemer er det dog så dyrt at installere og drive hele den nødvendige pakke af bi-målere og data-loggere, at det har meget begrænset udbredelse. Desuden er systemerne ofte komplicerede at eftermontere på eksisterende anlæg og vanskelige at få plads til i de eksisterende design. De målere, vi udvikler, er designet til at tackle disse udfordringer, forklarer Bo Eskerod Madsen.

- ReMoni vil levere præcise målinger af energiforbruget, automatiske advarsler i tilfælde af overforbrug af energi, fjernovervågning, detail-energiafregning m.m. Det er nemt og fleksibelt, da man ganske simpelt fastgør sensorenhederne uden på rør, kabler og apparater. Og det er en billig løsning, fordi vi er i stand til at bruge enkle sensorer, som er nemme at montere. Hemmeligheden er at anvende komplekse matematiske modeller snarere end dyr og kompleks hardware.

Ud over selve måleapparaterne udvikler ReMoni software og cloud services, der opsamler data fra de mange apparater og præsenterer dem i overskuelig form til for eksempel serviceteknikere. Cloud-løsningerne er designet med henblik på integration med eksisterende systemer til energi- og bygningsstyring. ReMoni blev i 2015 udvalgt som en af Europas mest innovative startups inden for cleantech. Med prisen fulgte 150.000 euro.

Hjælp fra InnovationsAgenterne og støtteordninger

InnovationsAgenterne har bistået Bo Eskerod Madsen i det omfattende forsknings- og udviklingsarbejde, der var forudsætningen for de nye målingsteknologier. InnovationsAgenterne hjalp ham med at finde videnpartnere i det danske forsknings- og innovationssystem. Og de har udpeget udenlandske testcentre, der p.t. tester udstyret med henblik på en CE-mærkning.

- Bistanden fra InnovationsAgenterne har været en god hjælp til at sikre de rette kompetencer til vores projekt, som efterfølgende opnåede støtte fra Innovationsfonden, siger Bo Eskerod Madsen.

InnovationsAgent Tom Christian Thomsen supplerer:
- Ressourcer til teknologisk innovation i små og mellem store virksomheder er begrænsede, derfor er det vigtigt at fokusere indsatsen og få tilført viden i processen fra idé til produkt med henblik på at styrke succesraten. InnovationsAgenterne hjælper i den proces ved at tilbyde virksomhederne et gratis Innovationstjek med fokus på udvikling gennem ny teknologi. ReMoni er én blandt de knap 500 SMV’er, vi årligt besøger: De er et godt eksempel på resultaterne af InnovationsAgenternes arbejde med henvisninger og kontaktetablering til teknologisk viden/kompetencer, samarbejdspartnere i DK og udland samt muligheder for erhvervsstøtte.

ReMoni har også modtaget investeringer og projektmidler fra Markedsmodningsfonden, Innovationsfonden og EU. Blandt andet har virksomheden været med i et konsortium som har fået 5,4 mio. kr. i støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogrammet EUDP. Blandt virksomhedens partnere er en af landets førende leverandører af bygningssystemer, Caverion.

Bo Eskerod Madsen, der har en ph.d. i statistisk bioinformatik og big data, har blandt andet udviklet monitoreringsløsninger for landbruget i det tidligere GTS-institut AgroTech, som nu er en del af Teknologisk Institut.

Siden ReMoni startede i februar 2014 er virksomheden vokset til 15 ansatte og virksomheden har hjemtaget hele tre patenter på nye måleteknologier.
13/10 2016
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma

Webinarer, events og messer

Mest læste


Læs magasinet

Læs magasinet

Nyeste Nyheder