Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Nyt studie skal hjælpe danske virksomheder med at udnytte værdien af data

Big data og datadrevet forretningsudvikling er centrale temaer for virksomheder på tværs af brancher. Men hvad betyder det for den enkelte virksomhed, og hvor skal der konkret sættes ind for at komme i gang med udviklingen?

Big data bliver ofte set som en uhåndgribelig størrelse, der kan være svær at gå til. Det afholder mange virksomheder fra at forsøge at høste de gevinster, der ligger i en strategisk udnyttelse af data. På den baggrund gennemførte Industriens Fond i 2015 en temaindkaldelse, der skulle gøre det nemmere for danske virksomheder at tage hul på arbejdet med opsamling og udnyttelse af data.

I kølvandet på temaindkaldelsen igangsattes projektet Big Data Business Academy. Projektet har i et nyt studie undersøgt, hvilke udfordringer og barrierer danske virksomheder møder, når de vil arbejde med big data som forretningsmæssig 'driverø og studiet kan dermed hjælpe virksomheder med at få sat big data på den strategiske dagsorden.


Afdækning af danske virksomheder

Som led i projektet Big Data Business Academy er der gennemført interviews med 22 danske virksomheder på tværs af brancher, størrelse og geografisk placering, for eksempel Kamstrup, Royal Unibrew, Fjernvarme Fyn og EasyPark. Undersøgelsen har blandt andet beskæftiget sig med, hvorledes virksomhederne anvender data i praksis, og hvilke konkrete udfordringer de har i forbindelse med brug af big data. Virksomhedernes praksis er efterfølgende blevet kortlagt og analyseret.

- Flere af virksomhederne har en nogenlunde klar forestilling om, hvor de befinder sig i forhold til udnyttelsen af data. Men der opstår noget interessant, når man begynder at spørge ind til detaljer i brugen af data, og når man spørger forskellige steder i organisationen. Her bliver billedet ofte broget, og der viser sig nuancer i forestillingen om virksomhedens datamodenhed. Det kan derfor være utrolig værdifuldt at få 'nogen udefra' til at hjælpe med at gå struktureret til værks og identificere indsatsområder og foreslå konkrete handlinger, siger Rasmus Bækby, Senior Digital Business Strategist hos Alexandra Instituttet, der har været med til at gennemføre undersøgelsen.

På baggrund af analysen er der nu blevet udviklet et framework, hvor virksomheder, ud fra deres nuværende situation, kan få konkrete anbefalinger til, hvor de kan sætte ind, når de skal bruge data i den eksisterende forretning eller til at lave nye innovative tiltag.

- En interessant indsigt har været, hvor vigtigt det er med en analytisk kultur i virksomheden. Selvfølgelig betyder det noget, at det tekniske setup er på plads, men det er også helt afgørende, at kulturen i organisationen lægger op til at arbejde med data. Der skal være en tillid til, at analyserne giver et retvisende billede. Medarbejderne skal stole på analyserne, og nogen skal interessere sig for, hvad det er, man kan lære af data – ellers bliver der bare samlet en masse data op, som faktisk aldrig bliver brugt, og man risikerer at bruge ressourcer på noget, som ikke giver værdi, fortæller Laura Lynggaard Nielsen, Specialist Anthropologist hos Alexandra Instituttet.
3/2 2017
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma