Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Teknisk forskning nødvendig for at nå 70%-målsætning

Teknisk forskning nødvendig for at nå 70%-målsætning

Ny rapport fra Damvad Analytics viser, hvordan teknisk forskning kan bidrage til at nå 70 %-målsætning.

I forbindelse med Uddannelses- og Forskningspolitisk Topmøde på DTU, som blev afholdt onsdag den 2. oktober lancerede en ny rapport fra Damvad Analytics. Rapporten ser nærmere på hvordan teknisk forskning kan bidrage til regeringens målsætning om at sænke Danmarks samlede CO2-udledninger med 70 %.

For at nå målsætningen skal Danmarks udledninger reduceres med 17 mio. tons CO2-ækvivalenter. I dag udleder transport, landbrug og industrien tilsammen 35,2 mio. tons CO2-ækvivalenter. En halvering af udledningen fra disse sektorer ville med andre ord medføre, at Danmark kunne nå 70 %-målsætningen.


Energistyrelsens Basisfremskrivning fra 2019 viser dog, at Danmark kun kommer et stykke af vejen med de initiativer, som allerede er igangsat. Forskning og yderligere tiltag er nødvendige, hvis målsætningen skal nås i 2030.

Rapporten giver tre eksempler på, hvordan aktuel teknisk forskning kan være med til at reducere CO2-udledninger:

• Brug af overskudshalm til at fremstille bio-olie, som kan omdannes til brændstof til biler og tung transport kan reducere udledningerne fra landbrug og transport. Realistisk potentiale: 2-3 mio. tons CO2.

• Konvertering og lagring af el fra vind og sol kan reducere udledninger i transportsektoren ved at fortrænge fossile brændsler. Realistisk potentiale: 1-3 mio. tons CO2.

• Carbon Capture kan reducere udledninger fra affaldssektoren, fjernvarme, cementproduktion, raffinaderi og øvrig fremstilling. Realistisk potentiale: 2-3 mio. tons CO2.

Forskere fra DTU er i gang med de nævnte teknologier - og en række andre bæredygtige løsninger. Rapporten understreger dog behovet for at igangsætte yderligere forskning og nye tiltag hurtigt, da det tager flere år, for man mærker effekterne af de nye teknologier i samfundet.

Se mere her:
2/10 2019
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma
 • congatec

  congatec

  Rugged 10 GbE infrastructure equipment
 • Texim

  Texim

  Focus Suppliers Nordic
 • ROHM Semiconducter

  ROHM Semiconducter

  En PMIC til NXP’s i.MX 8M Mini applikations-processor
 • altoo

  altoo

  Nyt om måleteknik. Gratis webinar. Tilbud på demoudstyr
 • altoo

  altoo

  Få mere oscilloskop for pengene. Gratis undervisningsmateriale fra Keysight