Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Teknologi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet IDAs formand Laura Klitgaard er begejstret ved udsigten til massive investering i sundhedsteknologi.

Teknologi skal fremtidssikre sundhedsvæsenet

IDA roser Sundhedsstrukturkommissionen for at ville investere markant i ny sundhedsteknologi og droppe nærhospitalerne til fordel for innovative lokale sundhedscentre.

Del artiklen på

Med den netop offentliggjorte rapport fra Sundhedsstrukturkommissionen står regeringen ifølge IDA med et solidt grundlag for at foretage et teknologisk kvantespring og fremtidssikre sundhedsvæsenet, der er udfordret af en voksende andel af ældre i befolkningen, flere kronisk syge og personalemangel blandt flere faggrupper.

Et af de vigtigste indsatsområder fra kommissionen er at investere massivt i ny sundhedsteknologi, som kan redde liv, sikre hurtigere diagnosticering, frigive tid for et presset sundhedspersonale og give borgerne lettere adgang til digitale sundhedstilbud.

De anbefalinger møder fuld opbakning fra Ingeniørforeningen IDA, som for nylig præsenterede 13 bud på at løse udfordringerne på sundheds- og velfærdsområdet.

- Sundhedsteknologi er vejen frem. Hvis vi skal fremtidssikre det danske sundhedsvæsen, som på mange områder gør det fremragende, skal vi prioritere sundhedsteknologiske løsninger og implementere de bedste af dem til gavn for både ansatte, patienter og pårørende. Men det kræver en bedre koordinering end i dag, og at vi investerer massivt i at tage de nye teknologier i brug, siger Laura Klitgaard, der er formand for IDA.

Hun peger på, at der allerede findes masser af innovative løsninger på sundheds- og velfærdsområdet, men at der er stor forskel mellem de enkelte regioner og kommuner, som ofte vælger forskellige teknologier. Derfor roser hun kommissionens forslag om at etablere en national organisering af opgaven med at udbrede de sundhedsteknologiske løsninger.

- Meget kan vindes ved at skabe et samlet overblik over sundhedsteknologierne og sikre, at der er en ensartethed i de løsninger, der tilbydes på tværs af landet. Vi har masser af innovative ildsjæle på hospitalerne og i kommunerne, der brænder for at udvikle nye smarte løsninger. Dem skal vi give de bedst mulige vilkår, så hele sundhedsvæsenet får et markant teknologiløft, siger Laura Klitgaard.

Hun understreger, at sundheds- og velfærdsteknologi også kan bidrage til at skabe tid og plads til større nærhed i sundhedsvæsenet, hvis teknologien suppleres af flere mobile sundhedsteams, som kan komme ud til borgerne og de eksisterende lokale sundhedscentre.

- Digitale sundhedstilbud bør gøres til en rettighed, så de borgere, der ønsker det, kan slippe for lang transporttid til læger, hospitaler eller fysioterapeut. Det spiller godt sammen med kommissionens vision om, at sundhedsvæsenet med hjælp fra digitale løsninger i højere grad skal være til stede, hvor og når borgeren har behov og med mindst mulig indgriben i borgerens dagligdag, siger Laura Klitgaard.

Det samme gælder kommissionens forslag om at skabe flere murstensløse sundhedscentre og investere i en digital transformation af sundhedsvæsenet, som skal styrkes i løbende at udvælge, ibrugtage og udbrede nye velafprøvede sundhedsteknologiske løsninger.

IDA har desuden foreslået at droppe planerne om at opføre 25 nye nærhospitaler for cirka 3,5 milliarder kroner og i stedet give sundhedsvæsenet en teknologisk saltvandsindsprøjtning.
Fra kommissionen lyder det, at de penge blandt andet bør bruges på innovative lokale sundhedscentre og investeringer i ny teknologi.

- Udfordringerne løses ikke med flere mursten. Vi tror på, at sundhedsteknologi kan frigøre personalet til mere opsøgende og nærværende behandling hjemme hos borgerne samt øget forebyggelse. Det kan eksempelvis ske gennem apps, der overvåger helbredet og giver tryghed for borgerne i eget hjem, siger Laura Klitgaard.

12/6 2024
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma