Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Frederiksberg vil være en 'smart' kommune

Med assistance fra Develco har Frederiksberg Forsyning igangsat et storstilet projekt om digitalisering på vand- og varmeforsyningsområdet. De første multigateways til dataopsamling og transmission af data via trådløst netværk er opsat i et prøveforsøg.

Historisk set har Frederiksberg altid været i front, hvad angår innovative initiativer, der kan forbedre kommunens drift og serviceniveau, ikke mindst på forsyningsområdet. Danmarks første forbrændingsanstalt alias fjernvarmeværk blev etableret i Frederiksberg 1903. I 2014 blev Frederiksberg forsyning et af de første forsyningsselskaber, der kunne tilbyde fjernkøling.
Frederiksberg Forsyning - det kommunalt ejede selskab leverer gas, vand, fjernkøling og fjernvarme og står for bortledning af regn- og spildevand - tager nu teten med konkret implementering af et Smart City-netværk.


- Filosofien i Frederiksberg Forsyning er ikke – og har aldrig været - at ligge i læ og følge strømmen. Vi går gerne forrest, når det når det handler om at skabe et bedre Frederiksberg for vores kunder, og det vil Smart City-netværket bidrage til. Det bliver fundamentet for en lang række digitale løsninger inden for blandt andet energiforsyning og klimatilpasning. Det vil betyde øget effektivitet og et langt mere detaljeret grundlag for investeringer i forbindelse med vores anlægs- og renoveringsprojekter, såvel som bedre services til vores kunder, siger direktør Søren Krøigaard fra Frederiksberg Forsyning. 

Projektet indebærer, at der etableres et trådløst netværk i den nuværende infrastruktur til opsamling af data fra forbrugernes varme- og vandmålere. Accesspunkter ophænges i gadebelysningen til dækning af opsamlingspunkter for forbrugsdata.

Med etableringen får Frederiksberg Forsyning adgang til realtime data, og det muliggør en bedre og mere præcis regulering af fjernvarme og vandforsyning og dermed mere optimal drift. Afledt heraf kan der opnås besparelser i løbende driftsudgifter, og data kan anvendes til at sikre de mest hensigtsmæssige anlægsinvesteringer.

I et større perspektiv vil realiseringen af projektet skabe mulighed for også at indsamle data fra eksempelvis regnvandsbrønde og muliggøre driftsoptimering også på disse områder. Frederiksberg Forsyning har også ambitioner om at måle på de enkelte forbrugeres fremløbs- og returtemperaturer, så de kan vejlede forbrugerne i en mere optimal drift af deres systemer.

Udviklingshuset Develco har været tilknyttet projeket, og Frederiksberg Forsyning blev opmærksom på, at Develco kunne være den rette samarbejdspartner på grund af virksomhedens omfattende viden om og erfaring med trådløse teknologier. 

- Develco har været en meget kvalificeret sparringpartner i forbindelse med valg af trådløs teknologi, hvilket er en vanskelig kontekstafhængig beslutning. Så vi har fået udviklet en løsning, der matcher vores behov, fortæller Projektleder, Digitalisering, Peter Daugbjerg Sørensen fra Frederiksberg Forsyning.

Konkret har Develco i projektet bidraget med den nødvendige softwaretilpasning af en fleksibel gateway, der lever op til Frederiksberg Forsynings krav til funktionalitet og design samt ønske om at bevare kontrollen over den anvendte software. Develco har endvidere udviklet et kabinet til udendørs anvendelse samt udstyret kabinettet med en anordning, der detekterer anbrud. Develco har også fået ansvar for produktion og logistik.
6/11 2017
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma
  • Texim

    Texim

    Focus Suppliers Nordic