Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Faldende søgning mod STEM-uddannelserne

Faldende søgning mod STEM-uddannelserne

Ansøgertallet til landets ingeniøruddannelser er tilbage på 2019-niveau, hvilket vækker bekymring i Ingeniørforeningen, IDA.

Erhvervslivet kan umiddelbart ikke slippe panderynkerne. Årets opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet viser nemlig, at færre unge har sat krydset ved en ingeniøruddannelse.

Opgørelsen viser, at 8 procent færre har valgt at søge ind på civilingeniøruddannelsen, og at de unges interesse for diplomingeniøruddannelsen er faldet med 4 procent.

Det ærgrer formanden for Ingeniørforeningen, IDA Thomas Damkjær Petersen, der understreger, at kandidater med en STEM-uddannellse(Science, Technology, Engineering and Mathematics) er en eftertragtede på arbejdsmarkedet.

- Danmark og danske virksomheder mangler allerede arbejdskraft på STEM-området, og med den forestående grønne omstilling og den omfattende digitalisering af hele samfundet, vil efterspørgslen på STEM-arbejdskraft kun stige. Erhvervslivet må nu afvente, hvordan det reelle optag på de videregående uddannelser kommer til at se ud. Regeringen har gennem Teknologipagten selv sat sig et mål om at uddanne 20 procent flere STEM-kandidater over de kommende år, og det håber jeg, at den vil leve op til, siger han.

Alene på it-området vil der ifølge en ny prognose i 2030 mangle 22.000 kvalificerede it-folk, hvoraf de omkring 15.000, der er i restordre, vil være it-uddannede med mellemlange og lange videregående uddannelser.

Derfor er Thomas Damkjær Petersen, der også er formand for den teknologiske alliance Engineer the Future bekymret for udviklingen, hvis ikke at der sikres et optag på niveau med sidste år.

- Det er tvingende nødvendigt for den hjemlige vækst og velfærd, at vi får optaget flere på STEM-området – ikke mindst hvis regeringen gør alvor af at udflytte eller helt nedlægge 5-10 procent af studiepladserne i de større byer, siger Thomas Damkjær Petersen.

5/7 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma