Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Mjølner og Energinet vil tilbyde Blockchain-baseret 'garanteret' grøn energi

Mjølner og Energinet udvikler banebrydende Proof of Concept, som skal sikre grøn el i europæernes stikkontakter.

Den stigende bevidsthed om grøn omstilling, særligt hos danske el-forbrugere, er ikke til at tage fejl af. Energinet har sat sig for at stille den garanti i Danmark, som ingen andre endnu kan: En oprindelsesgaranti for hver enkelt grøn watt-time.

Projektet bygger på måledata fra Energinets DataHub, og sammen med udviklere fra Energinet har en Digital Designer, en UX’er og en softwareudvikler fra Mjølner skabt det første Proof of Concept for en open source blockchain-platform til formålet.


Systemet kalder de ElOprindelse, og prototypen testes lige nu af Energinet sammen med virksomheder som bl.a. Clever, Vatenfall og Vestas. EnergiNet vil meget gerne i kontakt med endnu flere, der vil være med til at teste.

Energinets ElOprindelse-projekt stiller Proof of Concept for, at blockchains informationssikkerhedsfordele kan bruges til at skabe oprindelsesgarantier på watt-timeniveau. Med blockchain-teknologi følger den nødvendige energikildeinformation den enkelte watt-time hele vejen fra producent til forbruger.

Open-source dataløsning til et bæredygtigt europæisk el-marked Energinet er en selvstændig statslig virksomhed, som opretholder og understøtter drift og udvikling af elmarkedet, herunder oprindelsesgarantier for el.

Med ElOprindelse som time-certifikater tages oprindelsesgarantierne til et nyt niveau. Målet med ElOprindelse, er at stille en åben platform til rådighed for virksomheder, organisationer og andre parter, som kan se værdi og muligheder i at skabe deres egne forretningsløsninger på platformen. De igangværende tests af prototypen har indtil nu vist lovende resultater.

Med en brugercentreret designtilgang, gennemførte Mjølner et sprint for at designe og udvikle en tredjeparts Proof of Concept, som viser mulighederne fra et forretningsperspektiv. Proof of Concept-løsningen giver, med sikkerhed fra blockchain-teknologi, partnere overblik over hver watttimes oprindelse, handler og forbrug samt mulighed for at udveksle energilicenser.

- Vores samarbejde med Mjølner om et Proof of Concept har været meget positivt. Vi er kommet fra nogle abstrakte forretningsmuligheder til en konkret og realiserbar prototype - og det har Mjølner i høj grad bidraget til. Vi er nu i gang med at teste prototypen i markedet, hvor vi inviterer aktører og resten af Danmark til at deltage. Indtil videre ser det lovende ud, siger Martin Lervad Lundø, adm. direktør, Energinet DataHub.

Grøn omstilling for en bedre verden

Energinet udvikler og ejer det danske el- og gasnet. Det er dermed Energinets ansvar, som en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet at sikre forsyningssikkerheden i Danmark.

- Grøn omstilling for en bedre verden” er visionen for en række ambitiøse initiativer hos Energinet, der skal sikre en mere bæredygtig fremtid.

Ifølge Signe Rosted, Director of Business & Markets i Energinet, skal vi i Danmark lykkedes med at sikre infrastruktur og adgang til elmarkedet, så Energinet fortsat kan understøtte Danmarks høje ambitioner for grøn omstilling. Allerede i dag udgør vedvarende energi 60% af det samlede danske elforbrug. Signe Rosted understreger, at øget adgang til data og digitalisering skal sikre fleksibilitet i danskernes el-forbrug  som et vigtigt næste skridt ind i en grøn og bæredygtig fremtid.
2/11 2020
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma