Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Chipmangel er bilindustriens egen skyld!Malcolm Penn fra Future Horizons hører til blandt verdens mest anerkendte analytikere i chipbranchen.

Chipmangel er bilindustriens egen skyld!

Branche-eksperten Malcolm Penn fra Future Horizons har ikke mange trøstende ord til bilindustrien, som ’pludselig’ mangler halvleder-komponenter til brug i produktionen. Situationen er nemlig konsekvensen af egne ukloge og kortsigtede handlinger.

Af Malcolm Penn, Future Horizons

I bilindustrien vil januar 2021 blive husket som overraskelsens måned. Stort set uden undtagelser har bilfabrikker over hele verden stået i en situation, hvor de i mere eller mindre grad er løbet tør for elektronikkomponenter, hvilket også har givet anledning til produktionsstop nogle steder.  

Hvordan er det sket? Hvorfor? Hvordan kunne det dog gå så galt?

For en industri, der er stolt af en nærmest brutal håndtering af hele forsyningskæden og en militaristisk præcis logistik, hvor komponenterne typisk ankommer til fabriksgulvet nogle få minutter, før de skal bruges, burde en sådan situation aldrig kunne ske.

Alligevel er den sket, og verdens bilproducenter er tydeligvis blevet fanget med ’bukserne nede’ for at sige det, som det er. Industriens just-in-time forsyningskæder, som de jo er meget stolte af, har vist sig at være meget mindre effektive, når det gælder håndtering halvlederkomponenter, end det er tilfældet med de mekaniske komponenter, som indgår i bilproduktionen.

Og selv om det måske lyder hårdt, så burde den nuværende situation ikke at have været den overraskelse, som den åbenlys er: Der er nemlig tale om et drama, som bilindustrien selv har skabt!

Just-in-time vildfarelsen

Bilindustrien har med succes udviklet og forfinet just-in-time forsyningskædemodellen, og selvom der nok er sparet penge ved ’nullager’ konceptet i den mekanisk drevne i ’æra’, så er just-in-time forsyningsmodellen komplet urealistisk at opretholde i en halvlederbaseret ’æra’, som nu tager over i bilindustrien.

På en eller anden måde har bilindustrien på forunderlig vis ikke forstået, at selv om man kan annullere eller reducere størrelsen af allerede placerede ordrer hos en leverandør i løbet af nogle få sekunder, så kan man efterfølgende ikke forvente hurtige leverancer, når man pludselig igen er klar til at aftage. Det tager typisk fire til seks måneder at ’genetablere’ en brudt forsyningskæde i halvlederindustrien, og det er vel at mærke kun, hvis der er ledig produktionskapacitet i markedet. Og det er ikke tilfældet i øjeblikket!

Det er ikke fordi, at bilindustrien ikke tidligere er blevet advaret: Jordskælvet i 2011 og tsunamien i Fukushima i Japan forårsagede med et slag omfattende forstyrrelser i halvlederfødekæden, som straks forplantede sig til den japanske bilindustri.

Bilindustrien undgik udelukkende en situation med stor mangel på komponenter, fordi man på næsten samme tid oplevede et kraftig fald i bilsalget på det globale marked, så bilproducenterne på den måde slap fri af ’krogen’.

Mens bilindustrien således afværgede en potentiel katastrofe som følge af et begrænset udbud af komponenter på markedet, så har de tilsyneladende ikke lært noget om deres egne åbenlyse sårbarheder i forsyningskæden.

Der gælder ikke nogen kære mor

Industriens tilsyneladende chok, vantro og fortvivlelse over den nuværende krise har medført, at bilproducenterne hævder sig dårligt og uretfærdigt behandlet og ’løber’ til deres respektive regeringer for at søge politisk indblanding i en situation, som udelukkende handler om kollektiv industri mis-management.

Den nuværende havledermangel er bygget op siden mindst Q3 af 2020, og enten har bilindustrien ikke været opmærksomme eller også har de været naive (arrogante?) og vendt det blinde øje til virkeligheden i halvlederindustrien. Uanset hvad, har de kun sig selv at bebrejde. 

Future Horizons advarede om mulige forstående problemer allerede i juni sidste år og har i adskillige år gjort opmærksom på generelle underinvesteringer i bilindustrien.

Chipindustrien har været tvunget til en delikat balancegang i det meste af det sidste årti, hvor udfordringen konstant har bestået i at finde et afbalanceret niveau mellem henholdsvis udbud og efterspørgsel.

Bilproducenterne skar sammen med andre ned på produktionen som konsekvens af pandemien i marts sidste år, hvor verden gik i lockdown og alle markeder i stå. Bilindustrien nåede tilsyneladende dog ikke at bemærke, at efterspørgslen i andre nøglesektorer meget hurtigt vendte tilbage til normalen. Den pludselige stigning i efterspørgslen efter nedturen i 2. kvartal af 2020 tippede det delikate balancepunkt, så efterspørgslen oversteg produktionskapaciteten.

Bilindustrien syntes heller ikke at have bemærket, at salget af halvledere i 3. kvartal af 2020 var bemærkelsesværdigt stærkt - selv efter målestokken for et normalt år – og 4. kvartal var endnu stærkere. Normalt ligger halvledersalget i 4. kvartal 1 eller 2 procent under salget i 3. kvartal. I 2020 var salget i 4. kvartal 7 procent højere.

De tidligere indførte kapacitetsbegrænsninger pressede forsyningslinjerne, da efterspørgslen steg – og det gælder lige fra wafersubstrat til waferfab. Kapaciteten i 200mm produktionsenhederne, der i stor stil anvendes til fremstilling af halvledere til brug i bilindustrien, har været specielt presset.

Og den generelle konsekvens har selvfølgelig også været højere priser.

Efter at have annulleret ordrer tilbage i marts, er bilproducenterne kommet alt for sent tilbage på markedet, og alt tilgængelig produktionskapacitet er nu ’udsolgt’ og benyttes til produkter til andre kunder og applikationer.

Der findes intet magisk wafer-træ

Som situationen er nu, så er der en verdensomspændende mangel på halvlederproduktionskapacitet, hvilket selvfølgelig ikke alene rammer bilproducenterne. Chipfabrikkerne kører alle med fuld kapacitet og har gjort det i et stykke tid, og der er ingen ledig kapacitet at finde nogen steder i verden.

At tilføje ny kapacitet ud over de allerede planlagte investeringer vil tage mindst 12 måneder, før den vil udvide udbudet og i dette tidsrum vil efterspørgslen bare fortsætte med at stige.

Forsyningssituationen vil blive meget værre, før den bliver bedre. For at gnide yderligere salt ind i bilproducenternes sår er udbredte prisstigninger som nævnt allerede nu almindelige.

Bilproducenterne kunne (og burde) have øget deres ordrer tilbage i august eller september, da de havde en chance for at sikre deres plads i den kø, som efterfølgende er blevet stadig længere. De ville på det tidspunkt også have været i en meget stærkere position til at søge prioriteret behandling.

Som situationen er nu, har de næste fire måneders waferproduktion ’Works-In-Progress, WIP’ status; disse wafers er således unikke og uforanderlige fra de allerførste procestrin. Selv hvis der blev tildelt flere waferstarts nu, vil disse wafere ikke forlade fabrikken før tidligst i maj 2021!

Der er ingen måde, hvorpå man på en magisk måde og ud af den blå luft kan producere flere komponenter, og hvis bilindustrien skulle prioriteres, vil det skulle ske på bekostning af andre kunder og applikationer.

Hvis der er virksomheder, der vil være klar til en sådan prioritering, svigter de deres aktionærer, som jo ønsker at maksimere overskuddet og afkastet af deres investerede penge. Bilindustrien er berygtet for at presse sine leverandører hårdt på prisen, og i tider med mangel på komponenter prioriteres de kunder, som er klar til at betale de højere priser. Det er en bitter pille, som bilindustrien endnu ikke helt har formået at sluge.

Faldet i søvn bag rattet

For bilindustrien kommer der ikke noget godt ud af at græde over spildt mælk. Der er tale om et problem, som har været bygget op klart synlig i flere måneder. Hvis bilindustrien ikke kunne se, hvad der ventede, så er de faldet i søvn bag rattet og har kun sig selv at bebrejde.

De kunne og burde have handlet meget tidligere. Industrien skal samtidig være meget opmærksomme på de langsigtede konsekvenser. Nye konkurrenter i automotive-verdenen som Tesla og Foxconn, der er vokset op i en elektronikcentreret ’æra’, forstår de grundlæggende fakta og mekanismer i halvlederverdenen, og de er fuldt ud klar over, hvordan man på den mest optimale måde håndterer lange leveringstider (leadtimes) samt hele dynamikken i den komplekse komponent-forsyningskæde.

Det er tid til, at bilindustrien gør op med just-in-time vildfarelsen. Første vigtige skridt vil være at begynde at opbygge en passende lagerbeholdning.

Det er let at lukke døren for leverandører og annullere, når efterspørgslen falder, men i halvlederbranchen er ikke som mange andre – her kan man ikke bare starte produktionen op fra den ene dag til den anden.

https://www.futurehorizons.com/

28/1 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma