Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Cisco: Cyberangreb kan adresseres med syv grundlæggende tiltag

Seks ud af ti virksomheder har oplevet cyberangreb, der har haft alvorlige konsekvenser, viser stor sikkerhedsrapport fra Cisco. Syv faktorer viste sig at være afgørende for, hvor godt virksomhederne stod under angrebene.

Del artiklen på

Cisco har udgivet deres omfattende sikkerhedsrapport, hvor mere end 4.700 it-sikkerhedsmedarbejdere og ledere fra 26 lande har deltaget. I det forgange år har seks ud af ti virksomheder oplevet skadelige angreb inden for de seneste år, og syv faktorer har vist sig at øge sikkerheden markant.

- Rapporten viser tydeligt, at sikkerhed i høj grad handler om mennesker, og ikke kun teknologi. Ledelse, virksomhedskultur og allokering af ressourcer har en enorm indflydelse på robustheden og modstandsdygtigheden hos virksomhederne, siger Kenneth Schwartz, der Cyber Security Lead hos Cisco Danmark og fortsætter:

- Formålet med rapporten har været at finde ud af, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der rent faktisk virker. Vi ser, at de, der er bedst til at modstå og håndtere angreb, har syv faktorer til fælles. Ved at delle disse håber vi at gøre det nemmere for andre at vide, hvor de skal fokusere deres indsats, siger Kenneth Schwartz.

Oplevet store konsekvenser

Ikke mindre end 62 procent af virksomhederne har oplevet en eller anden form for cyberangreb de seneste to år.

Den mest hyppige form blandt virksomhederne, der er repræsenteret i rapporten, er netværks- og dataindtrængen, som hele 51,2 procent har oplevet. Herefter kommer netværks- eller systemafbrydelser (51,1 procent), ransomware (46,7 procent) og denial-of-service-angreb (46,4 procent).

Disse hændelser havde ikke kun store konsekvenser for de virksomheder, der blev begrebet. De havde også alvorlige konsekvenser for samarbejdspartnere. Informations-og kommunikationsafbrydelser (62,6 procent) er den konsekvens, flest oplever. Mange virksomheder oplever også forstyrrelser i forsyningskæden (43 procent), svækket intern drift (41,4 procent) og varig omdømme skade (39,7).

Det virker derfor mindst besynderligt, når 96 procent af de adpurgte it-chefer svarer, at forebyggelse af angreb er deres vigtige prioritet.

Syv faktorer der styrker modstandsdygtigheden

Som noget helt nyt har Cisco udviklet en metode, der kan hjælpe virksomheder med at løfte sikkerhedsniveauet markant. De virksomheder, som ifølge undersøgelsen arbejder med alle faktorer, var alle sammen placeret blandt de ti procent bedste til at modstå cybertrusler.

- Støtte fra ledelsen. Virksomheder, der havde dårlig støtte fra topledelsen, scorede 39 procent lavere end dem med stærk opbakning.

- En stærk sikkerhedskultur. Virksomheder, der havde og dyrkede en stærk sikkerhedskultur soverede i gennemsnit 46 procent højere end dem med en ringe kultur omkring sikkerheden.

- Ekstra bemanding. De virksomheder, der havde en ekstra intern bemanding og ressource til at reagere på trusler og angreb, fik et løft på 15 procent i robusthed.

- Simple hybride cloud-miljøer. Virksomheder, hvor it-systemerne hovedsageligt var enten on-premise eller cloud-baserede, havde klart den højeste og næsten identiske score på modstandsdygtighed over for angreb. Var virksomheden derimod i gang med at migrere til fx et hybridt cloudmiljø faldt sikkerhedsscoren mellem 8,5 og 14 procent.

- Zero Trust. Virksomheder, der har implementeret en zero-trust-model, øger deres modstandsdygtighed med 30 procent.

- Extended Detection & Response. Avancerede detektions- og reponsfunktioner, der kan hjælpe med at få viden på tværs af netværk, cloudløsninger, endepunkter og applikationer, førte til en stigning i sikkerhedsscoren på 45 procent sammenlignet med dem, der ikke havde sådanne teknologier.

- Sikkerhed til kanten af infrastrukturen. Medarbejdere kan i dag arbejde alle steder fra. Bruger virksomhederne teknologier, der giver medarbejdere et sikkerhedslag uanset hvilket netværk eller applikation, de bruger, øges modstandsdygtigheden med 27 procent.

Download rapporten her.

12/1 2023
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma