Branche, teknologi, komponentdistribution

 

DTU Elektro søger forslag til nye kandidatprojekter

DTU Elektro søger forslag til nye kandidatprojekter

I foråret 2021 udbyder DTU Elektro studieprojekter svarende til omkring 130 kandidatspecialer, og der søges nye samfundsnyttige projektforslag med relevante problemstillinger. Der afholdes en online projektdag onsdag den 18. november.

I foråret 2021 vil DTU Elektro udbyde projekter svarende til omkring 130 kandidatspecialer. Til kandidatuddannelsen i Elektroteknologi (MSc EE), Autonome Systemer (MSc AS) og Lyd og Akustisk Teknologi (MSc ACT) søges der  derfor samfundsnyttige projektforslag med relevante problemstillinger.

Et konstruktivt samarbejde omkring et projekt er værdiskabende både for den studerende og for virksomheden og DTU håber, at der vil industriel interesse for at at tilbyde ét eller flere projekter til de studerende. Uddannelsen er engelsksproget, og omkring halvdelen af de studerende er internationale. Ved at tilbyde et projekt får man adgang til den nyeste viden fra DTU, og du får en ’næsten færdiguddannet’ civilingeniør ind i virksomheden, fremhæves det.

Projektet skal omfatte løsningen af en større ingeniørteknisk opgave, herunder planlægning, udførelse og rapportering. Omfanget af projektet svarer til 840-980 timers arbejde pr. studerende og udføres enkeltvis eller i grupper af to studerende.

Online projektdag

DTU Elektro afholder en online projektdag den 18. november, hvor projektudbydere, DTU-vejledere og studerende kan mødes og drøfte projekterne. Ønsker man at tilbyde projektforslag er det muligt at logge på DTU’s Praktik og Projektbank og registrere projektforslaget. Det er muligt at deltage i online projektdagen og præsentere et projekt i en 5-10 min. power point-præsentation, men det er også muligt at sende en optaget version af præsentationen. Tilmeldingsfristen er senest den 11. november hos projektkoordinator Kerstin L. Smith, klsmith@elektro.dtu.dk.

Efter præsentationerne i plenum, kan de enkelte virksomheder og studerende mødes via individuelle Zoom-links.

De studerende vælger et projekt og tilmelder det hos en DTU-vejleder, som orienterer virksomheden og sørger for at aftale det første møde, inden projektet går i gang.

Projektdagen onsdag den 18. november 2020 afvikles fra  kl. 13:00 – 16:00.

Information, program og Zoom links til virksomheder kan uploades på:
https://www.elektro.dtu.dk/Samarbejde/projektdag

 

5/10 2020
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma