Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Fremtidens Danmark skal drives af grøn strøm

For første gang fremlægger regeringen nu en strategi, der sætter en klar retning for elektrificeringen af Danmark.

Fremtidens grønne Danmark er i høj grad drevet af strøm fra vedvarende energi. Det kommer både til at gælde, når vi laver mad derhjemme, når vi kører til og fra arbejde, eller når vores tunge industri leverer fremtidens innovative løsninger, der kræver meget energi at producere. Med den nye elektrificeringsstrategi sætter regeringen en klar vision for fremtidens elektrificerede samfund.

- De færreste af os kan i dag klare en hverdag uden smartphone, ovn eller vaskemaskine, og i fremtiden vil vores strømforbrug kun gå opad, når flere skifter benzinbilen ud med en elbil eller køber varmepumper til at varme huset op. Samtidig er vores elproduktion i hastig forandring, da andelen af grøn strøm er mere end fordoblet på blot 10 år. Derfor præsenterer regeringen nu en elektrificeringsstrategi, der sætter en klar retning for, hvordan vi får elektrificeret Danmark bedst muligt – og dermed kan nærme os et klimaneutralt samfund, siger klimaminister Dan

Jørgensen.

Strategien indeholder otte konkrete pejlemærker, som regeringen mener er afgørende i overgangsfasen fra et fossildrevet til et eldrevet samfund. Derudover kortlægger strategien tre scenarier for elektrificering fordelt på transportsektoren, industrien og husholdningerne frem mod 2030. Scenarierne viser, at en øget elektrificering af samfundet vil kunne bidrage væsentligt til indfrielsen af 70 pct.-målsætningen.

Samtidig viser strategien, at der på længere sigt er et samlet teoretisk potentiale for at reducere vores CO2-udledninger med 60 procent gennem enten direkte eller indirekte elektrificering. Elektrificering kan være det største enkeltstående bidrag til indfrielsen af vores klimamålsætninger. I transportsektoren er der især mulighed for at reducere drivhusgasserne ved at få flere bilister over i en elbil, mens det i vores hjem handler om at skifte olie- og gasfyr ud med en klimavenlig varmepumpe.

- Potentialet er på sigt enormt. Det er klart, at det kommer til at tage tid at udskifte vores opvarmning og biler til grønnere løsninger, og vi udvikler heller ikke nye teknologier eller udbygger infrastrukturen med et snuptag. Strategien sætter en overordnet ramme for de mange politiske tiltag de kommende år, og den giver erhvervslivet en ramme at arbejde ud fra, så vi sikrer flere grønne arbejdspladser og mere grøn eksport, siger Dan Jørgensen.

Strategien rummer desuden en række af de politiske aftaler, regeringen har indgået med et bredt flertal i Folketinget. Bl.a. indgik regeringen en aftale om en effektiv og fremtidssikret el-infrastruktur tidligere i juni. Her blev den første grundsten til det elektrificerede Danmark lagt, da aftalen sikrer en fortsat høj forsyningssikkerhed til danskerne og at elnettet kan håndtere det øgede forbrug af strøm.

Til efteråret vil regeringen fremlægge en Power-to-X-strategi og en gasstrategi, ligesom kommissionen for en grøn skattereform præsenterer sin første delrapport, der vil give den første pejling på en CO2-afgift. Desuden vil regeringen fremlægge en lang række analyser. Alt sammen tiltag, der vil bidrage til elektrificeringen af Danmark.
5/7 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma