Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Innovationsfonden målretter programmer efter politisk udpegede temaer

Innovationsfonden målretter programmer efter politisk udpegede temaer

Fire af Innovationsfondes programmer, Innobooster, Erhvervsforsker, Grand Solutions og Internationale Samarbejder vil blive tilpasset politisk udpegede temaer i 2021.

Politikerne har i aftalen om forskningsreserven 2021 udpeget tre temaer, som udgør rammerne for Innovationsfondens investeringer fremadrettet.

Aftalen medfører, at fire af fondens programmer; Innobooster, Erhvervsforsker, Grand Solutions og Internationale Samarbejder, vil blive tilpasset temaerne i 2021, og at projekter, der fremover vil kunne modtage investeringer fra Innovationsfonden, således skal ligge inden for disse temaer.

De politisk udpegede temaer er:

- Ambitiøse og varige grønne forsknings- og innovationsinitiativer
- Life science, sundhed og velfærdsteknologi
- Teknologi og innovation, der bidrager til at udvikle produktionen og skabe arbejdspladser i Danmark

Programmerne Innofounder og Innoexplorer fortsætter med de vanlige retningslinjer frem til sommer, hvorefter implementeringen af fondens nye strategi også medfører visse justeringer af disse programmer. Dog er der - som ellers vanligt - ingen ansøgningsrunde på Innofounder Experienced i foråret 2021.

Grønne partnerskaber - Innomissions

I aftalen om forskningsreserven 2021 er der desuden afsat ca. 700 millioner kroner via Innovationsfonden til etablering af en række partnerskaber under fire grønne missioner:

1. Fangst og lagring eller anvendelse af CO2

2. Grønne brændstoffer til transport og industri (Power-to-X mv.)

3. Klima- og miljøvenligt landbrug og fødevareproduktion

4. Genanvendelse og reduktion af plastikaffald og tekstiler

Innovationsfonden er i gang med at udvikle processer for, hvordan man bedst muligt udbyder partnerskaberne inden for de fire missioner. Udfordringerne er forskellige under hver mission – ligesom der er stor forskellighed i, hvad der skal til for at nå målet. Det er forventningen, at processen om udvikling af roadmaps til hver mission og evt. partnerskaber sættes i gang i februar/marts 2021.

Innovationsfonden vil i slutningen af januar orientere om den videre proces for udmøntningen af de grønne partnerskaber.
21/12 2020
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma