Branche, teknologi, komponentdistribution

 

 Millionindsprøjtning til teknologisk tænketank - Med vores støtte kan ATV styrke hele forsknings- og innovationsøkosystemet og sætte forskningen i spil i samfundet, siger Lars Hansen, direktør for Villum Fonden.

Millionindsprøjtning til teknologisk tænketank

Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, har netop modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra Villum Fonden. Pengene skal bruges til at styrke ATV's arbejde med at udvikle Danmark til en af verdens stærkeste videnregioner.

Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, har netop modtaget en bevilling på 10 millioner kroner fra Villum Fonden. Pengene skal bruges til at styrke ATV's arbejde med at udvikle Danmark til en af verdens stærkeste videnregioner.

Villum Fonden har netop bevilliget 2 millioner kroner årligt i 5 år til Akademiet for de Tekniske Videnskaber, ATV, der er Danmarks største teknologiske tænketank.

Pengene skal bruges til projektet 'ATV 2.0', der skal styrke Danmarks videns-økosystem og internationale position inden for science & engineering - det råstof, som Danmark, ifølge ATV, skal leve af i fremtiden.


Projektet skal bl.a. bringe viden og ideer fra ATV's omfangsrige bagland af teknologiledere i spil i den offentlige debat og sikre, at de teknologiske muligheder udfoldes til gavn for samfund, erhvervsliv og borgere.

- Bevillingen fra Villum Fonden vil gøre det muligt at føre ideerne ud i livet - og dermed styrke Danmark som en science & engineering-region, siger direktør i ATV, Lia Leffland, der fortsætter: 

- Villum Fondens støtte vil sikre en flerårig indsats, der skal styrke ATV som et neutralt mødested for beslutningstagere fra Danmarks teknologimiljøer og det politiske system. "Det er to verdener, som ofte tænker forskelligt og taler forskellige sprog. Med ATV som moderator kan der skabes en dialog, der vil styrke det danske videns-økosystem, siger Lia Leffland.

Fra Villum Fonden siger direktør Lars Hansen om tildelingen af den økonomiske støtte:
- Villum Fonden har som erklæret ambition at støtte fremragende teknisk og naturvidenskabelig forskning med afsæt i de ideer, forskerne er allermest optagede af. Med vores støtte kan ATV styrke hele forsknings- og innovationsøkosystemet og sætte forskningen i spil i samfundet. 

Trebenet taburet

Den grundlæggende filosofi bag ATV 2.0-projektet er at gennemføre aktiviteter, der bidrager til konkret samfundsnytte.

Projektet hviler på tre ben:

1. Et årligt ATV 2.0 initiativ

2. Tech Talks og Teknologisk Topmøde

3. Internationalisering

ATV vil årligt gennemføre et større ATV 2.0 initiativ, der skal bidrage til at omsætte forskning til værdi. Det kunne være en roadmap for fremtidens produktion i Danmark, et bud på Danmarks fremtidige energisystem eller en analyse af FN's verdensmål i en digital tidsalder.

For at sprede viden og resultater fra det årlige initiativ, men også fra øvrige projekter og initiativer i ATV og sikre gennemslagskraft i den offentlige debat, skal ATV afholde minimum seks såkaldte Tech Talks. Tech Talks bygges normalt op omkring oplæg fra førende forskere fra universiteter og forskningsbaserede virksomheder.

Bevillingen skal ligeledes bruges til at styrke ATV's Teknologiske Topmøde, der hvert år sætter fokus på aktuelle temaer og problemstillinger ift. den teknologiske omstilling som Danmark og verden står overfor. Endelig skal bevillingen bruges til at styrke ATV's internationalisering, samarbejde med udenlandske aktører og bidrag til rådgivning af EU-kommissionen.
25/6 2019
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma
 • congatec

  congatec

  Rugged 10 GbE infrastructure equipment
 • Texim

  Texim

  Focus Suppliers Nordic
 • altoo

  altoo

  Få mere oscilloskop for pengene. Gratis undervisningsmateriale fra Keysight
 • altoo

  altoo

  Nyt om måleteknik. Gratis webinar. Tilbud på demoudstyr
 • ROHM Semiconducter

  ROHM Semiconducter

  En PMIC til NXP’s i.MX 8M Mini applikations-processor