Branche, teknologi, komponentdistribution

 

'Science & Engineering' er både kriseknuser og velstandsmotor

Virksomheder, der bygger deres forretning på ingeniørvidenskab og forskning, er Danmarks bedste kort til at komme styrket ud af coronakrisen og sikre den grønne omstilling. Det viser en ny ATV-rapport.

Virksomheder, der bygger deres forretning på ingeniørvidenskab og forskning, er Danmarks bedste kort til at komme styrket ud af coronakrisen og sikre den grønne omstilling. Det fremgår klart af en ny rapport fra Akademiet for de Tekniske videnskaber, ATV, der har kortlagt de såkaldte 'Science & Engineering'-virksomheders betydning for dansk økonomi.

Coronakrisen har én gang for alle slået fast, at videnskab og teknologi er det moderne samfunds vigtigste byggeklodser. Havde det ikke været for innovative, digitale teknologier var verdenssam-fundet gået i stå, da nationer lukkede ned, og der blev sat en stopper for fysisk mobilitet og fremmøde på arbejdspladser, skoler og andre vitale sam¬fundsinstitutioner. Og havde det ikke været for videnskaben, og udvikling af COVID-19-vacciner, havde vi ikke set ind i en genåbning, hvor vi igen kan rejse og samles til sociale og professionelle arrangementer.


Betydningen af Science & Engi¬neering for verdenssamfundets og de enkelte nationers vækst og velfærd kan ikke trækkes tydeligere op. ATV’s nye rapport: 'State of The Nation – Science & Engineerings betydning for Danmarks økonomi' bekræfter dette.

Dynamo for vækst og velfærd

Rapporten dokumenterer, at virksomheder, der bygger deres forretning på ingeni¬ørvidenskab og STEM-kompetencer, er en dynamo for Danmarks vækst og velstand. Danmarks såkaldte Science & Engi¬neering-virksomheder beskæftiger mere end 300.000 fuldtidsansatte og bidrager samlet set med 330 milliarder kroner til Danmarks BNP.

Det svarer til, hvad vi bruger på det offentlige sundhedsvæsen (192 mia. kr.) og børne-/familieområdet (98 mia. kr.) tilsammen. Ser man alene på den indkomstskat på 83 milliarder kr., som ansatte i Science & Engi¬neering-virksomhederne betaler, svarer det til 98% af de årlige driftsudgifter til sygehusvæsenet.

Læg hertil at samfundet er fuldstændig afhængigt af de teknologier, som Science & Engi¬neering-virksomhederne udvikler - ikke mindst for at kunne fungere under pres fra coronakrise, klimakrise m.m. – og det bliver åbenlyst, at Danmark skal investere i at skabe de bedste rammer for disse virksomheder.

ATV ser coronakrisen som et vendepunkt og en mulighed for at genstarte og gentænke økonomien med Science & Engineering som en endnu stærkere vækstmotor.

Science & Engineering-populationen går på tværs af de eksisterende brancheskel og defineres i stedet på de kompetencer, som virksomheden har, samt det indgreb, den har med universiteter og videninstitutioner inden for STEM-området. Denne måde at anskue erhvervsaktivitet og økonomi på giver mulighed for en mere målrettet erhvervs- og innovationspolitik.

Disse videnintensive Science & Engineering-virksomheder har et stort potentiale for at sætte
dansk økonomi i et helt nyt gear, der både kan sikre vores velfærd og håndtere de samfundsudfordringer, vi står overfor.
6/5 2021
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma
 • Sensor ECS

  Sensor ECS

  IT hardware til brug i industriens krævende miljøer
 • Siemens EDA

  Siemens EDA

  WP: How Siemens EDA helps you engineer a smarter future
 • Power Technic ApS

  Power Technic ApS

  Medico Strømforsyninger / Åbne typer samt til printmontage
 • Microchip

  Microchip

  AWS-connected embedded systems
 • Siemens EDA

  Siemens EDA

  WP: Raising the pillars of digital transformation

Webinarer, events og messer

Mest læste


Læs magasinet

Læs magasinet

Nyeste Nyheder