Branche, teknologi, komponentdistribution

 

Teknologipagten: Forældre ved for lidt om STEM-uddannelser

Teknologipagten: Forældre ved for lidt om STEM-uddannelser

Næsten hver anden forælder mangler viden om deres børns uddannelses- og jobmuligheder indenfor STEM-fagene, fællesbetegnelsen for uddannelser i naturvidenskab, teknologi, ingeniørfag og matematik.

Der bliver flere og flere uddannelser at vælge imellem i Danmark. Men med næsten 900 videregående uddannelser er det ikke kun de unge, som synes, at det er svært at vælge rigtigt. Forældrene har også mere end almindeligt vanskeligt ved at bevare overblikket og rådgive deres børn om studieretninger.

I en undersøgelse af uddannelsesvalg fra Teknologipagten svarer næsten hver fjerde forælder (24 pct.), at vedkommende i mindre grad eller slet ikke føler sig opdateret på viden om uddannelsesmulighederne efter grundskolen. Spørges der specifikt til forældrenes viden om STEM-fagene, svarer 42 pct., at de slet ikke kender dem, og 44 pct. siger, at de ikke ved, hvilke uddannelser begrebet dækker over.


Resultaterne tyder på, at forældrene har et stort underskud af viden om deres børns uddannelsesmuligheder. Det giver anledning til bekymring hos Christian Vintergaard, direktør for Teknologipagten, som er et samarbejde mellem erhvervslivet, uddannelsessektoren, fonde, frivillige organisationer og en række ministerier.

- Forældrenes manglende viden er en kæmpe udfordring, for noget af det, arbejdsgivere i allerhøjeste grad efterspørger, er, at flere unge vælger en STEM-uddannelse. Der mangler tusindvis af ingeniører, ITspecialister og naturvidenskabsfolk, og hvis ikke flere unge vælger en STEM-uddannelse, så vil Danmark halte bagefter i den internationale konkurrence, og når vi skal opfinde fremtidens grønne løsninger. I de næste år skal vi derfor intensivere indsatsen for at løfte kendskabet blandt forældrene, så de bedre kan vejlede deres børn, så vi kan få alle med, siger Christian Vintergaard.

Især mødrene er usikre

I undersøgelsen svarer et flertal af 300 forældre til piger i alderen 10-15 år, at de heller ikke føler sig klædt på til at rådgive deres døtre om STEM-uddannelser. Blot lidt færre end hver femte (17 pct.) svarer således, at de kun i nogen grad føler sig i stand til at vejlede om disse uddannelser.

Især mødrene er udfordret, og 57 pct. svarer, at de slet ikke har viden nok om området. Det er problematisk, mener Christian Vintergaard, da det oftest er mødrene, som taler om uddannelse med deres døtre. Han frygter, at det afholder piger fra at søge mod de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser.

- I 10 år har vi spurgt os selv, hvorfor optaget på STEM-studierne er stagneret, og især hvorfor kvinder fravælger disse uddannelser. En del af forklaringen er nok, at vi ikke i tilstrækkelig grad har forklaret hvad man kan bruge STEM til, og hvilken forskel man kan gøre med STEM. F.eks. er STEM vejen til at sætte skub på den grønne omstilling eller gøre noget ved madspild, plastik i verdenshavene, klimaforandringer og andre problemstillinger. Den anden, men mere banale årsag er, at forældrene simpelthen mangler viden om uddannelsessystemet og vejene til STEM. Det er indlysende, at man ikke kan rådgive om noget, man som forældre ikke kender. Nu er opgaven at få flere forældre med, så vi kan få flere både drenge og piger i retning af naturvidenskab, ingeniørfag og teknik, siger Christian Vintergaard.

Undersøgelsen er dog ikke kun bekymrende læsning, for 50 pct. af forældrene taler, ifølge undersøgelsen, ugentligt eller månedligt om uddannelse og arbejde med deres datter.
18/11 2020
Produktlinks
Find din leverandør:

Mekanik underleverandør

Test & Måleudstyr

Test laboratorier

Tilføj dit firma